Краща бібліотека

Положення
про огляд-конкурс „Краща бібліотека року»
 
І.  Загальні положення
 
1.1.     Огляд-конкурс „Краща бібліотека року» проводиться  серед  бібліотек-філіалів Централізованої бібліотечної системи та спрямований на вдосконалення бібліотечного обслуговування, формування у користувачів потреби в інформації та підвищення культури читання, покращення якості роботи  бібліотек - філій, сприяння проведенню культурно-масових заходів, підвищення професійного рівня та активізація творчого потенціалу бібліотечного персоналу.
 
1.2.     Завдання огляду-конкурсу:
 стимулювати колективи бібліотек-філій до розвитку бібліотеки, збільшення бібліотечних фондів, покращення її обладнання;
         створення умов щодо реалізації творчої ініціативи кожного працівника бібліотеки;
         освоєння нових методів та технологій, оптимізація традиційних;
         створення позитивного іміджу бібліотеки в місті, пошук інноваційних форм роботи за усіма напрямками бібліотечної діяльності, демонстрація професійних досягнень.
 
ІІ. Порядок проведення огляду-конкурсу
 
2.1. Учасниками огляду-конкурсу є бібліотеки-філіали ЦБС, Центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка.
2.2. Організація та керівництво оглядом-конкурсом покладається на управління культури та туризму міської ради.
2.3. Оцінювання, аналіз результатів конкурсу та визначення переможців покладається на журі.
 2.4. Склад журі затверджується наказом управління культури та туризму.
Журі огляду-конкурсу вивчає стан організації роботи у бібліотеках-філіалах, та визначає переможців  за номінаціями:
«Краща бібліотека року»
«Удача року» 
«Бібліотекар року»
 
ІІІ.  Критерії огляду-конкурсу
 
3.1. Журі для визначення переможців керується критеріями (у дужках     зазначений максимальний бал):
·         організація роботи бібліотеки (планування, наявність СБА, масова робота, індивідуальна робота з користувачами, спільні заходи з громадськими організаціями, учбовими закладами, тощо) (30);
·         організація роботи за цільовими комплексними бібліотечними програмами (20);
·         організація рекламно-іміджевої роботи бібліотеки (наявність інформаційних зон,стендів,картотек,листівок,буклетів,пам’яток,тощо)(10);
·         заходи бібліотеки з організації  бібліотечного фонду(вивчення комплектування,  збереження та використання фонду(20),
·         впровадження додаткових бібліотечних послуг (20);
·         наявність виставки творчих робіт користувачів в бібліотеці (літературні твори, саморобки, малюнки, стіннівки, статті в ЗМІ, тощо) (10);
·         актуальність та естетичність  оформлення книжкових виставок,стендів, наглядної агітації та періодичність зміни в них інформації (20);
·         культура спілкування та поведінки в бібліотеці (10);
·         підвищення професійної компетентності (кількість художньої та спеціальної літератури прочитано, участь у семінарах усіх рівнів,використання в роботі новітніх інформаційних технологій) (20);
·         відгуки користувачів про роботу бібліотеки (10);
·         залучення спонсорської підтримки (10).
·         наявність клубу за інтересам (10 )
·         обладнання бібліотеки  (10);
·         стан приміщення бібліотеки (10)
 
ІV. Оформлення результатів та нагородження переможців
 огляду-конкурсу
4.1.        Загальні підсумки огляду-конкурсу оформлюються протоколом, який підписують голова (заступник голови) та члени журі.
4.2.        На підставі рішення журі видається наказ управління культури та туризму міської ради із затвердженням загальних результатів огляду-конкурсу.
4.3.        Підсумки огляду-конкурсу підводяться напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, переможці огляду-конкурсу нагороджуються  дипломами та цінними подарунками.
 
 
V.  Фінансування огляду-конкурсу
        5.1. Фінансування підготовки і проведення огляду-конкурсу     здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, запланованих на 2009 рік.
5.2. Кошторис витрат на проведення огляду-конкурсу та придбання цінних подарунків для переможців огляду-конкурсу затверджується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
 
 
 
Начальник управління
культури та туризму                                                        Стрілець Н.М.