Розвиток малого підприємництва

Малими підприємствами називаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень (Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-ІУзі змінами та доповненнями).

Середньорічна кількість зайнятих працівників визначається з урахуванням штатних, позаштатних та неоплачуваних (власників, засновників підприємств та членів їх сімей) працівників підприємства.

Середньорічна кількість найманих працівників визначається з урахуванням штатних та позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої   за    межі підприємства  готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених, як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (включаю чи продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом) за виключенням   непрямих   податків (ПДВ,   акцизного   збору тощо).

10.1. Основні показники розвитку малих підприємств

 
 
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Кількість малих підприємств
 
 
 
 
 
 
 
на 10 тис. наявного
 
 
 
 
 
 
 
населення
17
46
46
47
59
61
63
Середньорічна кількість
 
 
 
 
 
 
 
найманих працівників на малих підприємствах, осіб
4714
8534
7146
6631
7823
7490
7624
відсотків до попереднього року
103,3
120,1
83,7
92,8
118,0
95,7
101,8
у розрахунку на одне підприємство, осіб
10
7
6
6
5
5
5
ВІДСОТКІВ ДО КІЛЬКОСТІ
 
 
 
 
 
 
 
найманих працівників
 
 
 
 
 
 
 
підприємств-суб' єктів
 
 
 
 
 
 
 
підприємницької діяльності
7,5
14,5
12,2
11,3
13,7
13,4
13,9

Тут і надалі за 2006-2007 роки дані сформовано з урахуванням змін відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності" від 18.09.08 №523-УІ. 2 Тут і надалі дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності у 2008 році.

 

10.2 Зайнятість на малих підприємствах

 
 
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Середньорічна кількість найманих працівників, осіб

8534
7146
6631
7823
7490
7624
Рівень зайнятості по малих
 
 
 
 
 
 
підприємствах, відсотків до
 
 
 
 
 
 
кількості населення у
 
 
 
 
 
 
працездатному віці Середньомісячна заробітна
5,4
4,5
4,2
4,9
4,7
4,8
плата найманих працівників, грн.
275,56
332,39
417,42
548,71
697,24
889,80
Див. першу виноску до табл. 10.1

 

10.3 Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств

 
 
2000
2003
2004
2205
2006
2007
2008

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тис.грн.

138,7
282,8
315,7
317,7
2429,0
2638,8
2675,9
Частка продукції
 
 
 
 
 
 
 
малих підприємств у загальному обсязі
 
 
 
 
 
 
 

реалізованої продукції (робіт, послуг), відсотків

3,6
3,7
2,9
2,6
16,0
14,5
12,3
Див. першу виноску до табл. 10.1

 

10.4 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування по малим підприємствам у 2008 році

 
 
2008

Фінансовий результат від звичайної діяльності до

 

оподаткування (сальдо), тис.грн.

130209,6

Підприємства, які одержали збиток

 

у % до загальної кількості малих підприємств

72,0
фінансовий результат, тис.грн.
169034,9

Підприємства, які одержали збиток

 

у % до загальної кількості малих підприємств

28,0
фінансовий результат, тис.грн.
38825,3