Виплата допомоги з Німеччини колишнім військовополоненим Червоної Армії

Міністерство закордонних справ України листом від 03.12.2015 р. № 203/16-800-2390 повідомило Мінсоцполітики України інформацію щодо проведення виплати допомоги з Німечччини колишнім військовополоненим Червоної Армії.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, Німецький Бундестаг 21 травня 2015 р. ухвалив рішення про те, що колишні радянські військовополонені мають одержати символічну грошову допомогу як визнання завданої їм кривди.

За інформацією Посольства України у ФРН, Бюджетний комітет Бундестагу 23 вересня 2015 р. одноголосно погодив проект Директив щодо символічного відшкодування колишнім військовополоненим Червоної Армії, розроблений Федеральним міністерством фінансів Німеччини.

Відповідно до цих Директив право одержати відшкодування з розрахунку 2500 євро мають особи, які були червоноармійцями та в період між 22 червня 1941 р. і 8 травня 1945 р. як військовополонені перебували під вартою. Відшкодування не одержують особи, які вчинили військові злочини, або злочини проти людства, або сприяли вчиненню цих злочинів.

Це відшкодування є персональним івидаватиметься лише зазаявами осіб названої категорії. Заяви слід подати до 30 вересня 2017 р. до Федерального відомства центральних послуг та невирішених майнових питань (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen), розташованого за адресою: DGZ Ring 12, 13086 Berlin.

Спадкоємці колишніх військовополонених не мають правових підстав на одержання відшкодування.Лише в тому випадку, якщо особа, яка має право одержати відшкодування, подала заяву і після того померла, кошти зможуть отримати або її дружина, або діти.

Виплата відбувається без визнання правового зобов'язання. Правових претензій щодо виплати не може бути.

Виплата проводиться тільки за поданою заявою через перерахування коштів на особистий банківський рахунок правомочного претендента.

Формуляр заяви німецькою, англійською та російською мовами, а також подальшу інформацію можна отримати на сайті Федерального відомства централізованих служб і відкритих майнових питань (BADV, http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungSowjetischeKriegsgefangene/russisch/start.html)

Закордонні представництва по всьому світу приймають такі заяви.

Праця і зарплата. - 2016. - № 7. - 17 лютого. - с. 9

 

Пенсійне забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни

Інваліди Великої Вітчизняної війни мають право вибору закону, відповідно до якого обчислюється розмір їхніх пенсій. Залежно від змін, які відбуваються в законодавстві, обирається найбільш вигідний для інвалідів війни розрахунок пенсії: за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб». Звичайно такий перерахунок провадиться на бажання кожної особи, на підставі її письмової заяви.

Як відомо, розмір пенсій, обчислених за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», залежить від трудового внеску кожної конкретної особи , від того, який заробіток вона одержувала в період роботи.

Під час обчислення пенсій по інвалідності за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» їхній розмір визначається у встановлених відсотках від середньомісячного заробітку інваліда залежно від групи інвалідності: інвалідам війни ІІІ групи – 60%; інвалідам війни ІІ групи – 80%; інвалідам війни І групи – 100% відповідних сум грошового забезпечення(заробітку).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1381, яка набрала чинності з 1 січня 2012 р., розміри пенсій інвалідам війни, обчислені за ст. 27 (від стажу та заробітку), ч. 2 ст. 42 (підвищення у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні) Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ст. 13 і 21 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (розміри пенсій за вислугу років та по інвалідності, обчислені у відсотках від грошового забезпечення (заробітку), збільшуються на 25%.

Крім того, цією постановою встановлено, що особам, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мінімальний розмір пенсії по інвалідності не може бути нижчим:

-          в інвалідів війни з числа солдатів і матросів строкової служби І групи – 120%, ІІ групи – 110%, ІІІ групи – 105% прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність. Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 грудня 2013 р. – 949 грн.

На 1 травня 2014 р. це відповідно становить: 1138, 80; 1043, 90 і 996, 45 грн;

-          в інвалідів з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби – 110%, що на 1 травня 2014 р. відповідно становить: 1252, 68 грн (138, 80 грн х 110%); 1148,29 грн (1043, 90 грн х 110%); 106, 10 грн (996, 45 грн х 110%);

-          з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, державної пожежної охорони – 120%, що на 1 травня 2014 р. відповідно становить: 1366, 56 грн (1138, 80 грн х 120%); 1252, 68 грн (1043, 90 грн х 120%); 1195, 74 грн (996, 45 грн х 120%);

-          з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби і державної пожежної охорони – 130% відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби, що на 1 травня 2014 р. відповідно становить: 1480, 44 грн (1138, 80 грн х 130%); 1357, 07 грн. (1043, 90 грн х 130%); 1295, 39 (996, 45 грн х 130%).

-          інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам І групи – в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; ІІ групи – 40%; ІІІ групи – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

-          для інвалідів війни ІІ і ІІІ груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, розмір такого підвищення становить 50% названого прожиткового мінімуму (як для інвалідів війни І групи).

Пенсії учасникам бойових дій обчислюються згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і підвищуються на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 роів і більше, розмір такого підвищення становить 50% названого прожиткового мінімуму (як для інвалідів війни І групи).

За Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів» до пенсій інвалідів війни та учасників бойових дій установлюється цільова грошова допомога. Розмір такої допомоги інвалідам війни війни І групи становить 70 грн, інвалідам ІІ і ІІІ групи – 50 грн, а учасникам бойових дій – 40 грн на місяць.

Крім цього, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2010 р. № 656 (зі змінами) в інвалідів війни , в яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій , установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає: в інвалідів війни І групи – 285%; ІІ групи – 255%, ІІІ групи – 225% прожиткового мінімуму , встановленого законом для осіб , що втратили працездатність, установлюється щомісячна державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Щомісячна державна адресна допомога до пенсії, передбачена вище, інвалідам війни І і ІІІ групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією й учасниками бойових дій у період у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, виплачується в розмірі, встановленому для інвалідів війни І групи.

Тобто на 1 травня поточного року пенсійна виплата не може бути нижчою:

в інвалідів війни І групи – 2704,65 грн (949 грн х 285%);

інвалідів війни ІІ групи – 2419, 95 грн (949 грн х 255%);

інвалідів війни ІІІ групи – 2135, 25 грн (949 грн х 225%);

учасників бойових дій – 1565, 85 грн (949 грн х 165%);

в інвалідів війни ІІ і ІІІ груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією й учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, – 2704, 65 грн (949 грн х 285%)

Більшість таких ветеранів відзначена урядовими нагородами, і їм встановлено пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Така пенсія встановлюється як надбавка до пенсії у відсотках до прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для осіб, які втратили працездатність, і кожного разу, коли змінюється прожитковий мінімум, перераховується.

Щодо пенсійного забезпечення учасників війни та дітей війни, то розміри пенсій цих категорій визначаються згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залежно від страхового стажу і заробітку.

До пенсій учасників війни, нагородженим орденами і медалями колишнього СРСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, встановлюються підвищення в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня 2014 р. – 189, 80 грн), іншим учасникам війни – у розмірі 20% названого прожиткового мінімуму (з 1 січня 2014 р. – 142, 35 грн).

Дітям війни (крім тих, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань») до пенсії підвищення, встановлене ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», провадиться в розмірі 66,43 грн (949 грн х 7%).

При цьому слід пам’ятати, що особам, які одночасно мають право на одержання підвищення до пенсії відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» і «Про соціальний захист дітей війни», таке підвищення провадиться за їхнім вибором за однією з підстав.

Праця і зарплата.- 2014.- 7 травня.- № 17.- с. 3

Щодо встановлення статусу члена сімї померлого ветерана війни

За пунктом 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту» чинність цього Закону поширюється на сім’ї військо службовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених ст.6 і 7 цього Закону, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також унаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів.

До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у цій статті, належать:

-          утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у звязку з цим виплачується пенсія;

-          батьки;

-          один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

-          діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

-          діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;

-          діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 р. № 402 (зареєстровано в Мін’юсті України 17.11.2008 р. за № 1109/15800), визначення причинного зв’язку захворювання (поранення, контузії, каліцтва, травми), що призвело до смерті військо службовця, колишнього, колишнього військовослужбовця, проводиться штатними військово-лікарськими комісіями.

Згідно з п.7 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.94 р. № 302 «Посвідчення члена сім’ї загиблого» видаються органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

Праця і зарплата.- 2014.- 26 лютого.- № 8.- с. 17

 

Про умови призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку учасникам бойових дій
 
Право на зниження пенсійного віку мають військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов’язку, після досягнення чоловіками – 55, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менш як 25 років – для чоловіків і не менш як 20 років – для жінок.
Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. №22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. за №1566/11846, передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком учасникам бойових дій, крім документів, потрібних для призначення пенсії за віком, додається посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі в бойових діях.
До пенсії учасників бойових дій установлюються підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – 223,50 грн та цільова грошова допомога в розмірі 40 грн.
Крім того можуть бути встановлені:
-                     надбавка на непрацездатних осіб, які перебувають на їхньому утриманні (150 грн на кожного утриманця);
-                     надбавка на догляд (для одиноких, які потребують постійного догляду) та за наявності права – пенсія за особливі заслуги перед Україною.
З 1 січня 2013 р. мінімальний розмір пенсійної виплати учасників бойових дій становить 1475,10 грн.
(Праця і зарплата. – 2013. - №11. – с.3-4).
 
Який документ регламентує підвищення до пенсії учасникам війни?
 
З метою реалізації нових соціальних ініціатив Президента України 23 квітня 2012 року уряд прийняв постанову «Про підвищення рівня соціального захисту населення» №327.
Нею зокрема з 1 травня 2012 року збільшено розмір підвищення до пенсії учасникам війни, встановлено його для учасників війни у розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. А для осіб, нагороджених медалями, -20 %.
Розмір підвищення збільшився у 1280 тисяч осіб на 42, 50 гривні (в осіб, нагороджених медалями, - з 125,70 гривні до 167,60 гривні, або на 30%, в інших: учасників війни – з 83,80 гривні до 125,70 гривні, або на 50%).
(Урядовий кур’єр. – 2013. – 23 лютого. – с.7).
 
 
 
 
Як отримати статус члена родини інваліда війни.
 
Відповідно до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», чинність цього закону поширюється на сім’ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього закону, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також унаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів.
До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у цій статті, належать:
-         утриманці загиблого, хто пропав безвісті, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;
-         діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
-         діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
-         діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;
-         діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах до закінчення цих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.
Відповідно до пункту 7 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.05.1994 року №302, посвідчення інваліда війни, посвідчення учасника війни і відповідні нагрудні знаки, посвідчення члена сім’ї загиблого видають органи праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.
(Урядовий кур’єр. – 2013. - 9 лютого. – с.7).
Чому перевізники відмовляють пільговикам.
Відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» інваліди ІІ групи мають право на пільги, зокрема:
-                    безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі і метрополітену), а також усіма видами приміського транспорту (пільга діє на підставі пред’явлення пенсійного посвідчення, в якому вказана група та причина інвалідності);
-                    50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня;
-                    Позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
З питання відмови інвалідам у пільговому перевезенні автобусами повідомляємо, що відповідно до Закону «Про автомобільний транспорт» перевезення пільгових категорій громадян повинні здійснювати усі автомобільні перевізники, задіяні в обслуговуванні автобусних маршрутів загального користування. За безпідставну відмову у наданні пільгового проїзду перевізникам передбачена адміністративна відповідальність згідно з чинним законодавством.
Крім того, у разі відмови у пільговому перевезенні можна звернутися до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (проспект Перемоги,14, м.Київ, 01135, тел.. 461-50-04)
(Урядовий кур’єр. – 2013. – 5 січня. – с.8).
 
Захист прав на працю людей похилого віку.
Право громадян похилого віку на працю нарівні з іншими категоріями працездатних громадян закріплено ч.2 ст.11 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», за якою забороняється відмовляти в прийнятті на роботу і звільняти працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення ним пенсійного віку. Посадові особи та інші громадяни, винні в порушенні прав і свобод громадян похилого віку, несуть установлену законом матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність (ч.2 ст.49 цього Закону).
Під час прийняття працівника на вакантну посаду роботодавець має право обирати з кандидатів та укласти договір з тим, хто найбільше відповідає його вимогам. Проте законодавством установлено низку умов, які певними чином обмежують волю роботодавця з метою захисту прав працівника.
Статтею 22 КЗпП відповідно до Конституції України не допускається будь-яке обмеження прав або встановлення переваг під час укладення, зміни або припинення трудового договору залежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства в профспілці або іншому об’єднанні громадян, роду занять, місці проживання. Отже, закон забороняє необґрунтовану відмову в прийнятті на роботу.
Водночас ч.3 ст.22 КЗпП передбачено, що вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть установлюватися законодавством України.
Отже, якщо законодавством України встановлено вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я кандидата тощо, роботодавець може посилатися на такі обмеження під час відмови кандидату. Так, в укладанні трудового договору цілком обґрунтовано відмовляють кандидату, який не досяг встановленого законодавством віку, з котрого дозволяється працювати взагалі або на певних посадах.
У разі необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу особа має право оскаржити незаконні дії роботодавця в судовому порядку.
(Праця і зарплата. – 2012. - №37. – с.18).
 
 
Додаткові пільги ветеранам.
 
Президент підписав закон №5279 «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Цей документ поширює передбачені для інвалідів І групи пільги на учасників бойових дій, інвалідів ІІ – ІІІ групи Великої Вітчизняної війни.
 Зміни стосуються великої кількості громадян України «67 тисяч учасників Великої Вітчизняної війни, яким зараз не менше 85 років, матимуть право на додаткові пільги».
Закон також передбачає підвищення пенсій залежно від категорії – 25, 20,10 відсотків від прожиткового мінімуму, тобто додатково, відповідно 221 грн., 176,8 грн., 88,4 грн. Інші ключові пільги: зменшення комунальних платежів для цих категорій ветеранів, їх безкоштовний проїзд у міському транспорті та раз на рік – у залізничному.
Ще одна пільга – збільшення виплат, передбачених у зв’язку зі святкуванням 9 Травня.
(Урядовий кур’єр. – 2012. – 10 жовтня. – с.2).
 

 Які пільги на проїзд для інвалідів?

 

Віднині встановлено  однакові підходи до визначення розміру державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією, незалежно від закону, за яким призначено пенсію. Також підвищено розмір державної допомоги на догляд інвалідів війни підгрупи А першої групи.

Інвалідам війни, які брали безпосередню участь у бойових діях, а також іншим інвалідам, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», державна соціальна допомога на догляд установлюється в таких розмірах: інвалідам підгрупи А першої групи – 100%; інвалідам підгрупи Б першої групи – 50%; одиноким інвалідам другої групи, які потребують постійного  стороннього догляду, - 25%, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Іншим інвалідам війни підгрупи А першої групи державна соціальна допомога на догляд установлюється в розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Такий самий розмір допомоги установлено іншим інвалідам І групи, які є малозабезпеченими. При цьому до малозабезпечених інвалідів І групи відтепер належать особи, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує 115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До одиноких відносяться особи, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.

Допомога в нових розмірах буде виплачуватися з 1 січня 2012 року.

                                                                                                                                                                  (Праця і зарплата. - 2011. - 11 травня. - с.3).

                                     Спецтавтортранспорт для інвалідів війни.

Право на пільгове забезпечення спецавтотранспортом інвалідів війни визначено статтею 13 Закону  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального транспорту».

Механізм забезпечення спецавтотранспортом регламентується Порядком забезпечення інвалідів автомобілями, який затверджено постановою Кабінету Міністрів від 19.07.2006 року №999. Згідно з пунктом 25 Порядку визначено, що інваліди війни отримують автомобілі позачергово за наявності медичних показань.

Пунктом 29 Порядку передбачено, що інваліди війни безоплатно забезпечуються автомобілями із звичайним керуванням за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним.

При забезпеченні інвалідів спецавтотранспортом за рахунок коштів державного бюджету Міністерство соціальної політики не має права надавати перевагу будь-кому з них на отримання автомобілів, оскільки це призведе до порушення прав іншим інвалідів.

(Урядовий кур’єр. – 2011. – 17 грудня. – с.20).

 

ВИПЛАТИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ДО 5 ТРАВНЯ
 
У 2011 році виплата разової грошової допомоги до 5 травня здійснювалася у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів від 04.04.2011 р. №341 «Про розміри разової грошової допомоги, що виплачується в 2011 році відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», зокрема:
 - інвалідам ІІ групи Великої Вітчизняної війни та війни з Японією – 900 грн;
 - іншим ветеранам війни із числа осіб, які брали участь у воєнних конфліктах на території інших держав, а саме інвалідам ІІ групи – 580 грн.
Міністерство соціальної політики розробило план заходів на 2011 – 2-15 роки щодо підвищення рівня соціального захисту найуразливіших категорій громадян. Зокрема передбачене поетапне підвищення доплат до пенсій дітям війни, членам сімей загиблих і померлих військовослужбовців та виплат разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни. Видатки для реалізації цього Плану на 2012 рік враховані у держбюджеті на 2012 рік.
 
(Урядовий кур’єр. – 2012. – 4 лютого. – с.7)
 

 

Згідно із Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», інвалідам І і ІІ групп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого), - 50% знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Інвалідам ІІІ групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50% знижкою вартості проїзду.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29.01.2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» та від 04.03.2002 року №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних программ соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», органи соціального захисту населення ведуть персоніфікований облік отримувачів пільг за адресою зареєстрованого місця проживання та здійснюють розрахунки з постачальниками послуг на підставі отриманих від них щомісячних звітів щодо послуг, наданих громадянам.

Талони на право пільгового проїзду з позначкою «туди» передбачають напрямок проїзду пільговиків від місця постійного проживання і перебування на обліку в Реєстрі до кінцевої точки проїзду. Талони на право пільгового проїзду з позначкою «назад» передбачають проїзд пільговика з місця тимчасового перебування до постійного міс

                                    (Урядовий курєр. – 2012. – 3 березня. – с.7).

                          Про надбавку на догляд інвалідам війни.

15 березня 2011 року  Верховною Радою України  було прийнято два Закони України "Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” щодо державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни” та "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам”.
   Вищевказані Закони України встановили однакові підходи до визначення розміру державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, незалежно від закону, за яким  їм призначено пенсію.
   Також підвищено розмір  державної допомоги на догляд інвалідам війни першої групи інвалідності медичної підгрупи "А ".
Інвалідам війни, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, а також іншим інвалідам, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" державна соціальна допомога на догляд встановлюється у таких розмірах:
•    інвалідам підгрупи "А ” першої групи – 100%;
•    інвалідам підгрупи "Б” першої групи – 50%;
•    одиноким інвалідам другої групи, які потребують постійного стороннього догляду – 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
   Іншим інвалідам війни підгрупи "А” першої групи інвалідності державна соціальна допомога на догляд встановлюється у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Слід зазначити, що перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" залежно від ступеня втрати здоров'я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді та встановлюється медико-соціальними експертними комісіями. Зокрема, до підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування.
   Надбавка на догляд у нових розмірах даній категорії інвалідів буде виплачуватись з 1 січня 2012 року.