Послуги

Послуги — це діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників - особисті, колективні, громадські. Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій, підприємців), змінюють стан одиниць, які споживають ці послуги.

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) - це дані про обсяг реалізованих послуг, який визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних послуг), що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (послуги) за бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (ПДВ, акцизний збір тощо).

Статистичне спостереження за діяльністю підприємств сфери послуг організоване відповідно до Класифікації видів економічної діяльності(КВЕД). В коло звітуючи входять підприємства-юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, що ідентифікуються за основним видом діяльності, як підприємства сфери послуг.

У розділі наведено інформацію щодо діяльності підприємств-виробників не фінансових послуг (за виключенням торгівлі та ресторанного господарства).

9.1. Обсяги реалізованих послуг
 
 
2004і
20052
20063
20074
2008
Усього, млн.грн.
142,4
194,9
239,4
293,6
351,4
у тому числі
 
 
 
 
 
населенню, млн.грн.
69,2
84,3
107,5
135,5
168,4
Індекси обсягу реалізованих
 
 
 
 
 
послуг (у порівняних цінах),
 
 
 
 
 
відсотків до попереднього
 
 
 
 
 
року
100,1
120,4
108,0
102,7
102,1

Обсяги наведені за методологією 2005 року.
Обсяги наведені за методологією 2006 року.
Обсяги наведені за методологією 2007 року.
Обсяги наведені за методологією 2008 року.

 

9.2. Діяльність підприємств сфери послуг

 
 
 
2006і
20072
2008
Обсяг реалізованих послуг, млн. грн.
239,4
293,6
351,4
Обсяг послуг, реалізованих
 
 
 
населенню, млн.грн.
107,5
135,5
168,4
Частка послуг, реалізованих
 
 
 
населенню, у загальному обсязі
 
 
 
реалізованих послуг, відсотків
44,9
46,1
47,9
Обсяг реалізованих послуг у
 
 
 
розрахунку на одну особу, грн.
424,8
535,2
667,1

Середньооблікова кількість штатних

 
 
 
працівників, тис. осіб
20,1
20,1
15,3

Обсяги наведені за методологією 2007 року. Обсяги наведені за методологією 2008 року.

 

9.3. Реалізація послуг різним споживачам

(відсотків до підсумку)

 

9.4. Розподіл обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності у 2008 році

(відсотків)

9.5. Обсяги реалізованих послуг за видами економічної діяльності

(тис.грн.)
 
2007і
2008
Усього
293650,6
351360,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та

 
 
предметів особистого вжитку
1824,2
2127,5

технічне обслуговування та ремонт автомобілів

1208,9
1285,3

ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

615,3
842,2

Діяльність готелів та ресторанів

1540,3
1957,8
діяльність готелів
1540,3
1957,8
Діяльність транспорту
69507,4
63093,2

діяльність автомобільного регулярного транспорту

6037,7
5299,6

діяльність автомобільного вантажного транспорту

40927,0
36967,0

функціонування інфраструктури автомобільного та

 
 
міського транспорту
2749,9
3671,4

Послуги з організації подорожувань

268,8
454,7

Організація перевезення вантажів

14260,8
21757,8
Діяльність пошти та зв'язку
47606,9
49263,2

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та

 
 
надання послуг підприємцям
89738,5
121700,1

операції з нерухомим майном

54459,1
70811,4

оренда машин та устаткування

804,8
572,3

діяльність у сфері інформатизації

4163,7
5669,2

розроблення програмного забезпечення та

 
 
консультування в цій сфері
162,1
117,9

діяльність, пов'язана з банками даних

3385,2
4894,1

ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-

 
 
обчислювальної техніки
616,4
657,2
дослідження і розробки
13506,6
21411,8

діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку,

 
 

інжинірингу; надання послуг підприємцям

1347,7
2560,8
діяльність у сфері права
456,7
757,6

діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

198,2
669,4

консультування з питань комерційної діяльності та

 
 
управління
692,8
1133,8

Продовження табл. 9.5

 
 
2007і
2008

діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії

6520,8
9557,6
рекламна діяльність
1343,0
1915,2

проведення розслідувань та забезпечення безпеки

4843,8
6600,4

прибирання виробничих та житлових приміщень,

 
 

устаткування та транспортних засобів

1014,4
1063,2
діяльність у сфері фотографії
12,3
-

надання інших комерційних послуг

1709,0
1507,7
Освіта
22941,2
26902,3
дошкільна освіта
2348,6
3467,3
загальна середня освіта
273,5
334,6

професійно-технічна освіта

963,5
836,3
вища освіта
17221,1
18652,4

школи підготування водіїв

1810,1
3166,3

освіта дорослих та інші види освіти

324,4
445,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

17095,9
22827,9

діяльність з охорони здоров'я людини

16865,7
22507,2

надання соціальної допомоги

230,2
320,7

Надання комунальних та індивідуальних послуг;

 
 

діяльність у сфері культури та спорту

28866,7
41276,4

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та

 
 
розваг
19760,4
30539,0

надання індивідуальних послуг

6239,0
8103,0
Обсяги наведені за методологією 2008 року

Випадки, коли наведено дані не по всім видам економічної діяльності угрупування, зважаючи на конфіденційність інформації відповідно до Закону України "Про державну статистику".

9.6. Обсяги реалізованих послуг населенню за видами економічної діяльності

 
 

Обсяг і

послуг,
Частка
послуг,
 
реалізованих
реалізованих
 
населенню, тис.грн.
населенню, у
 
 
 

загальному обсязі, відсотків

 
2007і
2008
2007і
2008
Усього
135513,6
168366,3
46,1
47,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

 
 
 
 

виробів та предметів особистого вжитку

1282,0
1295,3
70,3
60,9

технічне обслуговування та ремонт

 
 
 
 
автомобілів
901,9
880,2
74,6
68,5

ремонт побутових виробів та предметів

 
 
 
 
особистого вжитку
380,1
415,1
61,8
49,3

Діяльність готелів та ресторанів

1540,3
1957,8
100,0
100,0
діяльність готелів
1540,3
1957,8
100,0
100,0
Діяльність транспорту
8905,7
10198,0
12,8
16,2

діяльність автомобільного регулярного

 
 
 
 
транспорту
3969,2
3262,4
65,7
61,6

діяльність автомобільного вантажного

 
 
 
 
транспорту
108,5
752,4
о,з
2,0
функціонування інфраструктури
 
 
 
 

автомобільного та міського транспорту

1468,5
1920,6
53,4
52,3

послуги з організації подорожувань

165,4
372,1
61,5
81,8

організація перевезення вантажів

-
-
-
-
діяльність пошти та зв'язку
29396,5
31372,6
61,7
63,7

Операції з нерухомим майном, оренда,

 
 
 
 
інжиніринг та надання послуг
 
 
 
 
підприємцям
44052,3
54190,0
49,1
44,5

операції з нерухомим майном

40260,0
49543,5
73,9
70,0

оренда машин та устаткування

-
-
-
-

діяльність у сфері інформатизації

34,8
24,2
0,8
0,4

розроблення програмного забезпечення

 
 
 
 
та консультування в цій сфері
-
-
-
-

діяльність, пов'язана з банками даних

34,8
24,2
1,0
0,5

ремонт і технічне обслуговування

 
 
 
 

офісної та електронно-обчислювальної

 
 
 
 
техніки
-
-
-
-
дослідження і розробки
515,8
672,1
3,8
ЗД
діяльність у сфері права,
 
 
 
 

бухгалтерського обліку, інжинірингу;

 
 
 
 

надання послуг підприємцям

108,7
178,0
7,0
діяльність у сфері права
108,7
178,0
23,8
23,5

діяльність у сфері бухгалтерського

 
 
 
 
обліку та аудиту
-
-
-
-

Продовження табл. 9.3

 
 

Обсяг і

послуг,
Частка
послуг,
 
реалізованих
реалізованих
 
населенню, тис.грн.
населенню, у
 
 
 

загальному обсязі, відсотків

 
20071
2008
20071
2008

консультування з питань комерційної

 
 
 
 
діяльності та управління
-
-
-
-

діяльність у сферах інжинірингу,

 
 
 
 
геології та геодезії
2896,2
3592,5
44,4
37,6
рекламна діяльність
-
-
-
-
проведення розслідувань та
 
 
 
 
забезпечення безпеки
5,4
-
ОД
-

прибирання виробничих та житлових

 
 
 
 
приміщень, устаткування та
 
 
 
 
транспортних засобів
-
-
-
-
діяльність у сфері фотографії
9,8
-
79,7
-

надання інших комерційних послуг

221,6
179,7
13,0
11,9
Освіта
21049,1
25157,2
91,8
93,5
дошкільна освіта
2348,6
3467,3
100,0
100,0
загальна середня освіта
273,5
334,6
100,0
100,0

професійно-технічна освіта

195,9
107,6
20,3
12,9
вища освіта
16096,6
17636,0
93,5
94,6

школи підготування водіїв

1810,1
3166,3
100,0
100,0

освіта дорослих та інші види освіти

324,4
445,4
100,0
100,0

Охорона здоров'я та надання соціальної

 
 
 
 
допомоги
4437,6
7020,1
26,0
30,8

діяльність з охорони здоров'я людини

4207,4
6699,4
24,9
29,8

надання соціальної допомоги

230,2
320,7
100,0
100,0

Надання комунальних та індивідуальних

 
 
 
 
послуг;
 
 
 
 

діяльність у сфері культури та спорту2

24684,7
36803,2
85,5
89,2

діяльність у сфері культури та спорту,

 
 
 
 
відпочинку та розваг
18461,0
28735,0
93,4
94,1

надання індивідуальних послуг

6223,7
8068,2
99,7
99,6

 

1Обсяги наведені за методологією 2008 року

2Випадки, коли наведено дані не по всім видам економічної діяльності угрупування, зважаючи на конфіденційність інформації відповідно до Закону України "Про державну статистику".