Рудкевич М.. Я з Небесної сотні.

Герой повісті молодого письменника Марка Рудневича чимось нагадує селінджерівського Голдена Колфілда. 19-річний студент Макс зі Сміли легко й відверто оповідає про своє життя — про навчання, однокурсників, родину, про свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві, а батьки хочуть відіслати її на навчання до Франції... Але стається Майдан, і Макс зі своїм другом-однолітком їде до Києва.
Зрештою, це повість про три вирішальні доби на Майдані. Ви згадаєте все, ви ще раз переживете ті тривожні лютневі дні і, мабуть, будете плакати, і ще довго пам’ятатимете простого хлопця зі щирою душею — Макса зі Сміли...

 

 

 

Сергацкова Е., Чапай А., Максаков В. Война на три буквы. Между внутренним конфликтом и внешним вмешательством: хроника противостояния в репортажах и свидетельствах/ Екатерина Сергацкова, Артём Чапай, Владимр Максаков; худож.-оформитель Л. П. Вировец. - Харьков: Фолио, 2015. - 381 с.: фото

В этой книге опубликованы репортажи и собраны свидетельства очевидцев о том, что произошло в Украине в период с 22 февраля 2014 года и до начала 2015-го. Авторы, непосредственно побывавшие в "горячих точках" Украины, не раз пересекавшие границы территорий, подведомственных украинской армии, "ополченцам" ДНР и ЛНР, встречавшиеся с военными и простыми людьми по обе линии фронта, пытаются разобраться, что же происходит на самом деле, как правильно назвать эти военные действия.

 

 

Сила м’якого знаку, або Повернення Руської правди/ За загальною редакцією Лариси Івшиної. - Видання п'яте, стереотипне. К.: ТОВ "Українська прес-група", 2015 - 800 с.

Ця книжка про те, як минуле нашого народу намагалися привласнити і як воно не піддалося. Як державотворчий, культурний і духовний спадок княжої доби перекроювали спершу Російська імперія, а згодом — Радянський Союз. І як ці спроби повторюються сьогодні, вже на нових рівнях. Не дарма відомий британський вчений, громадський діяч і журналіст Ланселот Лоутон у 1930-х роках назвав анексію Київської Русі «одним із найбільших політичних шахрайств у нашій історії». Для багатьох книжка «Сила м’якого знака...» означатиме відкриття. У тому, що стосується походження нашої мови, Церкви, тяглості державотворчої традиції. А також у тому, як втручання в українське минуле вплинуло на трагічне розгортання нашої історії у XX столітті. Протягом 15 років «День» скрупульозно аналізував українські «больові точки» як у щоденному газетному форматі, так і в книжковому. У дванадцятій книжці із «Бібліотеки «Дня», яку ви тримаєте в руках, вміщено статті блискучих авторів, багаторічних експертів і журналістів «Дня» — Валерія Степанкова, Анатолія Свідзинського, Дмитра Степовика, Григорія Півторака, Оксани Пахльовської, Петра Кралюка, Сергія Кота, Кирила Галушка, Олександра Палія... Незмінного ведучого рубрики «Історія та Я», журналіста «Дня» Ігоря Сюндюкова. Видання містить також матеріали незабутніх Сергія Кримського та Клари Гудзик, чия публіцистична творчість вже стала історією нашої газети. Автори книжки переконані, що повернення Руської правди та зміцнення української ідентичності сьогодні вкрай важливе не лише для нас, а й для Росії та Європи. Українська спільнота дозріла, щоб прийняти історичну правду в повному обсязі. З усією відповідальністю, яка з цього випливає.

 

Горовий А. В. Забутий митрополит Сильвестр Косов/Анатолій Горовий. - К.: Наш час, 2015. - 160 с., 16 арк. кол.

XVII століття сповнене суперечностей, зрад і звитяг. Запорізька Січ раз у раз, виходячи з берегів усталеної Речі Посполитої, нуртувала. Боротьба козацтва за свої привілеї часто-густо межувала зі сваволею і залишала поза межею своїх інтересів український люд. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний зробив відчайдушну спробу перетворити свавільників-козаків на рушійну силу українства, опору православ'я. Задля цієї мети дбав не лише про об'єднання різних верств народу, а й про належну освіту та розвиток культури.

По смерті Сагайдачного цю ідею перейняв знаний митрополит Петро Могила. А соратником став його учень, а потому і спадкоємець митрополичої кафедри Сильвестр Косов - патріот, який надихав Богдана Хмельницького вести війну не за чергові козацькі привілеї, а за державність, намагався протистояти Переяславським трактатам і втраті Київською митрополією своїх прав. Ця обставина і спричинила замовчування цієї непересічної постаті впродовж багатьох століть. Та нині прийшов час "збирати каміння" і повернути ім'я славного сина українського та білоруського народів Сильвестра Косова.

 

Литвин М. Р. Проект "Україна". Галичина в Українській революції "1917-1921 рр./ Микола Литвин. - Харків: Фоліо, 2015. - 380 с.: іл.

Поштовхом до початку Української революції 1917—1921 рр. стала Лютнева революція в Російській імперії. В ті часи Україна пережила різні форми національної державності — УНР, Українська держава, ЗУНР, але державну незалежність утримати все-таки не змогла, Українська національно-демократична революція зазнала поразки. Причин було багато: це і незгуртованість політичної еліти, і незавершеність процесу формування нації, і відмінності між національними та соціальними завданнями визвольного руху, і його обумовленість зовнішніми політичними й насамперед воєнними факторами.

У книжці львівського історика М. Литвина розповідається про роль і місце Галичини та галичан в Українській національно-демократичній революції. Особливу увагу приділено державотворенню Західно-Української Народної Республіки, провокативній політиці більшовицької Росії, яка намагалася влітку 1920 року прищепити «любов» галичан до Галицької Соціалістичної Радянської Республіки. І хоча своєї мети Українська революція не досягла, її значення важко переоцінити, оскільки вона спонукала нові покоління до спроб розбудови власної держави та здобуття незалежності.

 

 Бальцерович Л. 800 дней: краткая история великих перемен 1989-1991/Лешек Бальцерович; записал Ежи Бачинский; в сотрудничестве с Ежи Козьминским; пер. с пол. М. Мановой. - Харьков: Золотіе страниці, 2014. - 204 с.

Лешек Бальцерович — министр финансов Польши, который провел в начале 1990-х блестящую реформу в Польше, названную «шоковой терапией». Это была именно терапия: в течение довольно короткого времени страну удалось точными и решительными действиями избавить от хронических болезней плановой экономики и поставить на путь устойчивого рыночного развития и экономического роста. В книге рассказывается о сути реформ, а также о том, как сами поляки воспринимали изменения, которые происходили в их стране.

Украина сейчас переживает непростые времена. Тем более актуальной и ценной является эта книга, в которой отражен сложный путь Польши к экономическому развитию и процветанию. Подобный путь должно пройти и наше государство.

 

Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років/ Мирослав Шкандрій; пер. з англ. Т. Цимбала. - 2-ге вид. - К.: Ніка-Центр, 2015. - 384 с.

Книжка канадського славіста, професора Манітобського університету Мирослава Шкандрія – перша й наразі єдина західна монографія, присвячена знаменитій літературній дискусії 1925–1928 рр., одному з центральних епізодів інтелектуальної історії України ХХ ст. У книжці розглянуто драматичні мистецькі події та бурхливі ідеологічні дискусії про культуру й ідентичність за часів короткого «червоного ренесансу», що передував репресіям 1930-х років. Спираючись на чималий корпус тогочасної періодики, Мирослав Шкандрій докладно проаналізував і елеґантним стилем виклав літературні й політичні настанови українських письменників, взаємоворожих літературних організацій та українських націонал-комуністів. Книжка містить також хронологію та бібліографію полемічних текстів і може служити своєрідним довідником з літературної дискусії, початковою точкою дальших досліджень.
Видання розраховане на літературознавців, істориків, студентів гуманітарних факультетів та всіх, хто цікавиться історією української літератури.

 

 Україна Тараса Шевченка: іст.-краєзнав. нариси / упоряд. Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко; передм. О. П. Реєнта, Л. М. Новохатька. – Харків, Фоліо, 2014. – 573 с. : іл.

Ініціатором створення книги виступила Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, а її голова В.М. Мельниченко взяв безпосередню участь у підготовці та виданні книги. В ній на основі використання широкого комплексу джерел (архівних документів, наукової літератури, матеріалів періодичної преси і творів мистецтва) висвітлюється історія творення всенародної Шевченкіани в Україні.

В книзі охарактеризовані форми і художньо-мистецькі засоби вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка та популяризації його творчої спадщини, самобутність шевченківських традицій в регіонах держави. Видання складається із самостійних тематичних частин, які представляють АР Крим, кожну область та міста Київ і Севастополь. Публіцистично-документальні нариси супроводжуються ілюстраціями.

 Викладений в книзі і запропонований широкій громадськості, в тому числі і зарубіжній, краєзнавчий матеріал сприятиме розширенню знань громадян та гостей України про нашу державу і роботу, яка здійснюється з вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка та популяризації його духовної спадщини.

 Книга є внеском краєзнавців України до святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка і розрахована на широкий загал шанувальників української культури та історіїм 

 

Дзюба, І. М.  У літературі й навколо: З боргів давніх і новонабуваних/ Іван Дзюба. - К.: Либідь, 2015. - 424 с.

Колишніх «шістдесятників», мабуть, не буває. Тож автор цієї книжки чимало років поспіль щиро переймається проблемами, котрі часто-густо виходять за межі літературні, наближаючись до масштабних буттєвих узагальнень.
Для широкого читацького загалу.

 

 

 

Сніжко М. Симоненкові світанки [Текст] / М. Сніжко. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2013. – 2012 с.

У цій книзі спогадами і роздумами про поета Василя Андрійовича Симоненка ділиться його друг і колега по роботі журналіст Микола Семенович Сніжко. Видання зацікавить пошановувачів творчості відомого поета та всіх кому не байдужа його доля.

 

 

 

 

Шевчук, В.О. На березі часу. Ті, котрі поруч: Спогади про сучасників [Текст]/ В.О.Шевчук. – К.: Либідь, 2015. – 576 с.: іл.

Книга є черговою ланкою спогадового циклу «На березі часу». У ній автор – письменник, літературознавець та історик – подає есеї, де докладно описує літературне середовище 1960-1980-х років, у якому йому довелося обертатися. Це житейські історії про людей, які впливали на події в країні, її долю та історію.У першій частині йдеться про письменників-передшістдесятників (П. Тичина, М. Лукаш, Б. Антоненко-Давидович, П. Загребельний та ін.), у другій - про літераторів покоління, до якого належав автор, - шістдесятників (Є.Гуцало, В. Дрозд, Г. Тютюнник, І. Дзюба та ін.) і постшістдесятників. Цінність книжки полягає не тільки у жваво написаних мемуарах, а й у поданих документальних матеріялах, що стануть у пригоді дослідникам феномену українського шістдесятництва.

Для широкого кола читачів

Костюкович, О.О. Їжа. Італійське щастя [Текст] / О. Костюкович, пер. В.Б.Чайковський, передм. Умберто Еко, худож.-оформлювач Г.В.Кісель. – Харків.: Фоліо, 2015. – 431 с.: іл.

 У 2006 році у Москві та Італії одночасно вийшла книжка Олени Костюкович «Їжа. Італійське щастя», що тоді ж була нагороджена в Москві премією Союзу рестораторів, а в Італії – премією Союзу книготорговців «Банкарелла». Цей твір було опубліковано в 13 країнах: Китаї, Сербії, США, Канаді, Австралії, Великої Британії, Іспанії та інших. В Україні книжка виходить уперше. До українського видання автором було написано спеціальну передмову, перероблено текст, внесені оновлені дані.

Ця книжка, матеріал до якої збирався протягом 10 років у всіх регіонах країни, знайомить читачів з італійською кухнєю. Автор описує тисячі наїдків, напоїв, приправ (лише до одного виду спагеті – їх більше ста!), страв, рецепт виготовлення яких змінюється в кожної із 20 областей Італії. Це своєрідна кулінарна подорож не тільки з півночі до півдня країни, «від Гомера до фаст-фуду», але й цікава розповідь про секрети середземноморської дієти, давні рецепти, про кулінарний календар, еротизм італійської кухні. Окрему частину книги займають глосарії, таблиці, класифікації і специфікації продуктів, що використовуються в італійській кухні. Але це видання не тільки про їжу, воно про країну, про її культуру, свідченням чого є включені до нього численні відгуки видатних людей про кулінарі традиції Італії, нерозривно пов’язані з культурою країни. Книжка призначена тим, хто вивчає Італію, і допоможе зрозуміти країну та її людей через універсальний кулінарний код.