Бумблаускас, Алфредас. Грюнвальдська битва - битва народів/А. Бумблаускас, І. Марзалюк, Б. Черкс. - К.: Балтія-Друк, 2010. - 272 с.: іл.

Це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави.  Вільна невимушена оповідь, що виссвітлює авторську позицію кожного з дослідників, не обмежена ані редакторськими купюрами, ані науковою цензурою, дає змогу читачеві самому провести аналіз та дійти певних висновків стосовно подій кінця XIV - початку XV століття та їх наслідків. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.

 

Ґрамші А. В'язничні зошити. Вибрані записи/ Пер. з італ. - К.: Вперед, LAT & K, 2014. - 241 стор.

В'язничні зошити одного із засновників Італійської комуністичної партії та одного з найвидатніших мислителів ХХ ст. Антоніо Ґрамші (1891-1937), це - велике зібрання нотаток, писаних у тюрмі, куди автора було запроторено по встановленню фашистського режиму в Італії. Загалом його записи охоплюють кілька тисяч сторінок рукописного тексту. Нотатки зібрані в цьому - першому в Україні - виданні записів із "В'язнтчнтх зошитів", звісно, не можуть ознайомити читача з усім багатством літературно-ідейної спадщини італійського мислителя, проте спектр тем, розроблюваних Ґрамші, характерний: боротьба за політичну владу, захоплення та утримання цієї влади, економіка й економічний детермінізм, ідеолоґія, вивчення та викладання філософії, журналістика. Особливої уваги варті ориґінальні роздуми автора щодо роли інтелєктуалів ув історії та їхнього місця в сучасному світі.

Книга стане в пригоді учасникам визвольних рухів, історикам, філософам і всім, хто переймається суспільно-політичними проблємами.

 

Бубка С. Н.Олімпійське сузір’я України : Атлети. Третє видання / С. Бубка, М. Булатова. – К. : Олімпійська література, 2013. – 165 с. : фотоілюстр.

 

 Видання пропонують екскурс в історію досягнень українських спортсменів і тренерів в олімпійському спорті, починаючи з 1952 р. У книзі подвно довідкову інформацію про Олімпійські ігри, чемпіонів, срібних та бронзових призерів Ігор Олімпіад та зимових  Олімпійських ігор, спогади олімпійців та їх тренерів.

Для фахівців у галузі фізичного виховання і спорту, освіти, а також широкого загалу читачів.

 

90 років волейболу в Україні. Ювілейне видання/ Уклад.: Туровський В. В., Трофимов В. О.,К.: Видавничий дім "Новий Час", 2015. - 160 с., іл.

 Видання розповідає про історію становлення та розвиток волейболу в Україні і охоплює так званий радянський період, починаючи від виникнення волейболу на наших теренах у 1925 році і до 1992 року, коли завершились останні спільні змагання в рамках колишнього Союзу.

У книзі вшановано імена справжніх майстрів, які примножували славу вітчизняної волейбольної школи протягом багатьох десятиліть. Увагу привернуто не лише до спортсменів, а й до організаторів, тренерів, суддів, які зробили свій внесок у популяризацію гри мільйонів українців.

Підвищенню інтересу до книги сприяє унікальний фотоматеріал з фондів Національного олімпійського комітету України, Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. Вернадського та з приватних архівів. Значна частина цих фото публікується вперше.

Особливого забарвлення виданню надає публікація спогадів та інтерв’ю, так би мовити, головних дійових осіб – гравців, тренерів, суддів волейболу.

Відзначимо, що книга «90 років волейболу в Україні» (том I) була презентована делегатам ХХ звітного конгресу ФВУ, що пройшов в місті Ірпінь, і отримала схвальні відгуки перших читачів.

 

Больц Норберт. Абетка медіа/ За загал. ред. В. Ф. Іванов; Переклад з нім. В. Климченка. - Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2015. - 177 с.

Посібник «Абетка медіа» професора Берлінського технічного університету Норберта Больца присвячено загальним підходам до медіа технологій, у ній продемонстровано комплексний та системний підхід до сучасних ЗМІ.

«Той, хто народився близько 1983 року і тому на 30 років молодший, ніж автор цих рядків, належить до аборигенів цифрового світу, як, наприклад, мої студенти у Берлінському технічному університеті. За чотири семестри вони мають успішно опанувати медіазнавство і здобути ступінь магістра за Болонською системою; якщо серйозно – це неможливо. Ця книжка покликана допомогти їм зробити неможливе можливим», - пише автор посібника Норберт Больц.

 

 

Щеглов В. И. Вглубь мозга, не касаясь его : сборник статей / В. И. Щеглов. – К. : "Телерадіокомпанія "ІК", 2012. - 328 с.

Эндоваскулярную (внутрисосудистую) медицину мир признал выдающимся достижением XX века и медициной XXI века. Эта книга о профессоре Викторе Щеглове – основоположнике эндоваскулярной нейрорентгенохирургии в Украине и одном из основоположников этого направления в мире, Человеке 1996 года в США и Ученом 2000 года в Украине. На высоком мастерском уровне он лично провел около 10 000 внутрисосудистых вмешательств на сосудах головного и спинного мозга.

Эта книга о созданном и возглавляемом им Научно-практическом центре эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины, который вот уже 15 лет спасает жизни тяжелобольным и возвращает её качество. Здесь высокопрофессионально проводят реконструктивные операции при таких распространенных сложных сосудистых патологиях, как мешотчатые аневризмы сосудов головного мозга, артериовенозные мальформации, каротидно-кавернозные и артерио-синусные соустья, ишемии головного мозга, доброкачественные и злокачественные опухоли головного мозга, некоторые виды эпилептической болезни и т. д. Эта книга об эндоваскулярной нейрорентгенохирургии, об операциях на мозге без скальпеля.

Книга предназначена для нейрохирургов.

 

Крым глазами художника. Яков Басов. Сост. А. Я. Басов., В. Н. Голубев. - Симферополь: СОНАТ, 2008. -204 с., ил.

В книге анализируется творчество выдающегося художника XX столетия Якова Александровича Басова, расширившего традиционные представления о технике акварели, внесшего весомый вклад в крымскую школу живописи и графики, в развитие русского и украинского изобразительного искусства.
Ценность издания в том, что в нем приводятся воспоминания современников о встречах с этим замечательным светлым человеком, а также статьи, опубликованные в прессе.

 

Сила почуттів. Літературний альманах - Хмельницький, Видавець ФО-П Стасюк Л. С., 2015. - 200 с.

Альманах «Сила почуттів» – це результат важкої праці і співпереживань великої кількості людей.
До альманаху увійшли твори (лірика та проза), присвячені поняттям кохання, відносин між людьми, розлуки, зради, прощення, дню Св. Валентина та ін. Роботи в книзі розміщені українською та російською мовами.Твори подані у авторській редакції мовою оригіналу. Тут ви можете знайти і "Радісну пісню правдивої душі козака Мамая" дніпродзержинця Володимира Дзюби.

 

 

 

 

це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/v
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/
це перша спроба істориків трьох країн - України, Литви і Білорусі - написати спільну історію окремого періоду розвитку європейської цивілізації, описати події, що відбувалися шість століть тому і позначилися на долі нашої спільної на ті часи держави. Сподіваємося, що це видання стане прикладом плідної співпраці й спонукатиме науковців різних країн до співробітництва в дослідженнях історичної спадщини людства.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/gryunvaldska_bytva_bytva_narodiv/