Доходи населення

Доходи населення включають обсяг нарахованих у грошовій та натуральній формі: заробітної плати (включаючи одержану населенням з-за кордону), прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфер торів.

Номінальна заробітна плата — нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Вона включає обов'язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок з доходів фізичних осіб, внески на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування.

До номінальної заробітної плати не відносяться:

-          грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу;

-          виплати, що здійснюються за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

-   оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів підприємства;

-   внески,   що   здійснюються   роботодавцем   на   загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.

Прожитковий мінімум - це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Законом визначено також поняття мінімальної заробітної плати як розміру плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці. До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою для підприємств усіх форм власності і господарювання. Розмір мінімальної заробітної плати на наступний рік встановлюється у законі про Державний бюджет України і може переглядатися разом з уточненням показників Державного бюджету.

Пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених законодавством.

14.1. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників1

(грн.)
 
 
 
Номінальна заробітна плата

Відсотків до попереднього року

 

індекс номінальної заробітної плати

2002
457,6
 
115,7
2003
567,0
 
123,9
2004
713,6
 
125,9
2005
942,6
 
132,1
2006
1148,5
 
121,8
2007
1441,4
 
125,5
2008
1848,0
 
128,2

У тому числі за місяцями

Січень
1660,8
 
133,4
Лютий
1789,7
 
125,5
Березень
1747,3
 
120,4
Квітень
1796,1
 
139,6
Травень
1889,9
 
138,4
Червень
1925,8
 
137,5
Липень
2006,4
 
131,6
Серпень
1951,5
 
130,5
Вересень
1990,9
 
138,6
Жовтень
1864,7
 
124,6
Листопад
1695,6
 
112,4
Грудень
1877,4
 
110,2

1Без найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців.

 

14.12. Розподіл найманих працівників за рівнем номінальної заробітної плати у грудні 2007—2008 років

 

14.3. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності1

 

(грн.)
 
 
 
 
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
 
 
відсотків
 
 
 
 
 
грн.
до 2007р.
Усього
713,6
942,6
1148,5
1441,4
1848,0
128,2
Сільське господарство, мислив-
 
 
 
 
 
 
ство, лісове господарство
415,9
564,0
701,0
898,5
1170,8
130,3
Промисловість
866,0
1127,0
1358,3
1699,9
2141,5
126,0
Будівництво
598,8
788,6
970,1
1197,9
1414,2
118,1
Торгівля; ремонт автомобілів,
 
 
 
 
 
 
побутових виробів та предметів
 
 
 
 
 
 
особистого вжитку
345,1
493,4
695,1
904,4
1177,1
130,2

Діяльність готелів та ресторанів

318,0
435,8
606,2
755,2
1046,8
138,6
Діяльність транспорту та
 
 
 
 
 
 
зв'язку
555,5
664,9
831,5
1029,5
1341,1
130,3
діяльність наземного
 
 
 
 
 
 
транспорту
385,7
508,7
709,2
917,9
1147,7
125,0
додаткові транспорті послуги
 
 
 
 
 
 
та допоміжні операції
809,9
952,7
1178,1
1482,9
1908,0
128,7
діяльність пошти та зв'язку
555,9
532,0
564,4
876,6
1231,8
140,5
Фінансова діяльність
868,8
987,2
1351,5
1767,8
2233,1
126,3
Операції з нерухомим майном,
 
 
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та надання
 
 
 
 
 
 
послуг підприємцям
501,3
629,0
758,0
1033,8
1405,6
136,0
з них дослідження і розробки
778,0
1243,5
1099,2
1250,4
1892,4
151,4
Державне управління
643,4
956,4
1393,2
1704,7
2373,0
139,2
Освіта
453,2
669,3
827,9
1088,4
1506,2
138,4
Охорона здоров'я та надання
 
 
 
 
 
 
соціальної допомоги
372,2
549,9
675,6
859,5
1216,3
141,5
Надання комунальних та
 
 
 
 
 
 
індивідуальних послуг;
 
 
 
 
 
 
діяльність у сфері культури та
 
 
 
 
 
 
спорту
407,4
554,6
697,6
912,1
1157,5
126,9

з них діяльність у сфері

 
 
 
 
 
 
культури та спорту,
 
 
 
 
 
 
відпочинку   та розваг
317,9
448,3
503,5
673,4
906,4
134,6
Див.виноску до табл. 14.1

 

14.4. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами промислової діяльності

(грн.)
 
 
 
 
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
 
грн.
відсотків до 2007р.
Промисловість
866,0
1127,0
1358,3
1699,9
2141,5
126,0
Добувна промисловість
378,7
397,2
463,9
552,2
791,5
143,3
Переробна промисловість виробництво харчових продук­тів,   та тютюнових виробів
875,4 415,4
1145,2 590,0
1376,7 426,8
1723,0 514,3
2163,1
652,7
125,5 126,9

легка промисловість текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

275,1 275,1
365,5 365,5
608,4 608,4
759,3 759,3
1037,9 1037,9
136,7 136,7
целюлозно-паперове виробництво
508,9
602,6
863,6
758,9
1074,6
141,6
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
812,9
1042,2
1362,2
1684,2
2231,1
132,5
хімічна та нафтохімічна
 
 
 
 
 
 

промисловість хімічне виробництво виробництво гумових та пластмасових виробів

866,3 866,3
1258,2 1258,2
1391,2 1391,2
1746,7 1750,3
691,7
1975,5 1979,4
798,1
113,1 113,1
115,4
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
672,7
948,9
1194,7
1578,5
2231,7
141,4
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
950,5
1193,3
1447,6
1825,7
2350,7
128,8
машинобудування
виробництво машин та
устаткування
виробництво електричного та
772,8 538,1
1037,3 898,3
1181,7 1082,9
1420,0 1070,0
1785,7 1187,3
125,8 111,0

електронного та оптичного устатковання

виробництво транспортних засобів та устатковання
441,8 815,9
760,0 1076,3
865,2 1227,6
1067,4 1566,3
1150,4 2052,1
107,8 131,0
інше галузі промисловості
706,7
915,4
974,7
1173,1
1424,6
121,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
728,2
912,1
1160,3
1472,8
1941,3
131,8

Див.виноску до табл. 14.1

 

14.5. Кількість та номінальна заробітна плата штатних працівників за статтю за видами економічної діяльності у 2008 році

 
 
 
 
 
Середньооблі-
 
Середнь
змісячна
 
 
кова
 
номінальна
 
 
кількість
заробітна плата, грн.
 
 
працівників, осіб
 
 
 
 
 
чоло­віки
жінки
чоло­віки
 
жінки
 
 
грн.
відсотків до
 
 
 
 
 
середньої
заробітної
плати чоловіків
Усього
34135
36792
2154,85
1563,28
 
72,5
Сільське господарство,
 
 
 
 
 
 
мисливство, лісове господарство
748
343
1225,76
1051,12
 
85,8
Промисловість
24905
16918
2400,56
1760,10
 
73,3
Будівництво
1943
643
1417,05
1405,40
 
99,2
Торгівля; ремонт автомобілів,
 
 
 
 
 
 
побутових виробів та предметів
 
 
 
 
 
 
особистого вжитку
1275
1471
1259,22
1105,90
 
87,8

Діяльність готелів та ресторанів

14
81
1184,52
1022,94
 
86,4

Діяльність транспорту та зв'язку

1010
1366
1623,04
1132,57
 
69,8
діяльність наземного   транспорту
445
360
1260,19
1008,68
 
80,0
додаткові транспорті послуги
 
 
 
 
 
 
та допоміжні операції
331
153
2049,19
1602,61
 
78,2
діяльність пошти та зв'язку
234
853
1710,29
1100,55
 
64,3
Фінансова діяльність
230
859
3089,46
2003,76
 
64,9
Операції з нерухомим майном,
 
 
 
 
 
 
оренда, інжиніринг та надання
 
 
 
 
 
 
послуг підприємцям
838
1146
1507,08
1331,32
 
88,3
з них дослідження і розробки
89
172
2062,27
1804,51
 
87,5
Державне управління
278
1353
2756,86
2295,89
 
83,3
Освіта
1315
6288
1564,38
1494,08
 
95,5
Охорона здоров'я та надання
 
 
 
 
 
 
соціальної допомоги
795
5382
1232,12
1213,98
 
98,5
Надання комунальних та інди-
 
 
 
 
 
 
відуальних послуг; діяльність у
 
 
 
 
 
 
сфері культури та спорту
784
942
1354,02
993,91
 
73,4

з них діяльність у сфері культури

 
 
 
 
 
 
та спорту, відпочинку та розваг
458
684
1159,82
914,96
 
78,9
Див.виноску до табл. 14.1

 

14.6. Середній розмір місячної пенсії

(на початок року; грн.)

 
 
2006
2007
2008
2009

Середній розмір призначеної

 
 
 
 

місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду1

417,7
503,1
862,3
1025,9
Відповідно до законів
 
 
 
 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

415,5
497,4
860,4
1021,6
«Про пенсійне забезпечення»
325,8
312,5
352,7
537,5
«Про статус і соціальний
 
 
 
 
захист громадян, які
 
 
 
 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

955,0
924,6
1243,1
1376,8
«Про пенсійне забезпечення
 
 
 
 
осіб, звільнених з військової
 
 
 
 
служби, та деяких інших осіб»
538,2
769,1
1033,8
1090,8
«Про державну службу»
898,4
1497,0
1841,3
2314,4
«Про прокуратуру»
1369,0
2821,2
3211,7
4632,2
«Про статус народного депутата»
15680,0
15680,0
15730,0
15850,0
«Про статус судів»
-
-
3891,4
3870,0
«Про судову експертизу»
660,0
660,0
720,0
-
«Про наукову і науково-технічну діяльність»
950,6
1136,2
1570,8
1849,6

«Про державну підтримку засобів інформації та соціальний захист журналістів»

906,2
1640,0
1765,6
2576,7
«Про службу в органах місцевого самоврядування»
705,0
1602,6
1977,0
2693,7

1З урахуванням компенсаційних виплат і цільових допомог, передбачених чинним законодавством