Кам’янське та його околиці в середині ХVIII – на початку ХХ ст.

Кам’янське та його околиці в середині ХVIII – на початку ХХ ст.
Топонімічний словник/ Укладачі Самойленко О.М., Кравцова Л. А.// Під наук. ред. Буланової Н. М.


Топонімічний словник є першою спробою порівняно повного опису системи топонімічних назв Кам’янського та його околиць середини ХVIII – початку ХХ ст.
Охоплює понад 100 власних назв географічних об’єктів, має задовольнити гостру потребу концентрації, опису й упорядкування цього величезного й специфічного інформаційного комплексу. Зібраний у словнику топонікон є наслідком мовної і суспільної практики широких верств населення краю упродовж середини ХVIII – початку ХХ ст.