Електронні бібліотеки української літератури

Бібліотека української літератури Торонтського університету
http://www.utoronto.ca/elul/
Бібліотека Української Літератури
http://www.ukrlib.km.ru
"Поетика"
http://poetry.uazone.net
Українська класика, рукописи, стародруки
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ukr.html
Бібліотека Ї (українська проза, поезія, філософські твори)
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/lib-index.htm
Чорна жужелиця (художня література: українська, зарубіжна)
http://www.geocities.com/doctorpro2002/
Українська бібліотечка (українська класика; історія України)
http://library.org.ua
Лібрарій: Електронна бібліотека
http://lib.proza.com.ua
Вірші.kiev.ua
http://www.virshi.kiev.ua
Бібліотека кошового писаря (українська класична література)
http://www.pysar.net