Освіта

На сьогодні у м. Дніпродзержинську налічується  41 загальноосвітніх заклади, 39 дошкільних виховних закладів, 12 позашкільних, 1 дитячий будинок, 2 школи – інтернати. Навчально-виховним процесом охоплено понад 30 тис. дітей . 

Система вищої, спеціальної освіти налічує 9 навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та 4 професійно-технічних навчальних заклади, де навчається близько 18тисяч  студентів та учнів. Одним з головних осередків освіти в місті є  Дніпродзержинський державний технічний університет, до складу якого входить вісім факультетів, де пропонують вісімнадцять напрямків та двадцять вісім спеціальностей з ліцензований обсягом прийому 1395 осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями(бакалавр,спеціаліст,магістр) Велика увага в місті приділяється роботі з обдарованою молоддю. Створено оптимальну мережу  закладів нового типу: 3 ліцеї, 2 гімназії, 1 колегіум ,з 2008 –Центр зовнішнього незалежного оцінювання знань

В освітній галузі міста працює близько 10 тисяч чоловік, з них науково-педагогічних – 3,5 тис. чоловік, 47 докторів наук, професорів, 184 кандидати наук, доценти. Серед професорсько-викладацького складу 3 заслужених діяча науки і техніки, 12 академіків, 2 члена - кореспондента різних галузевих академій України і Росії, 7 заслужених вчителів України, 2 заслужених працівника освіти, до 400 відмінників освіти. Серед кращих в Україні є гімназія з художньо-естетичним нахилом № 39, ліцей НІТ №2, академічний ліцей №15, СЗШ №44, технічний ліцей № 1. Ліцей НІТ №2 має дві бронзові медалі , СЗШ №44 – одну бронзову медаль,  технічний ліцей №1 та НВК №76 – срібні медалі за результатами участі у Міжнародних виставках «Освіта України» .

У 2007 році середній загальноосвітній школі №19 надано статус експериментального закладу по області “Школа життєтворчості ”, ліцей НІТ №2 занесено до Всеукраїнського каталогу “100 кращих навчальних закладів ”.

 Історичні родзинки

 В 1919-1920 учебном году в Каменском  был произведен последний выпуск гимназистов и учившихся по классической программе, и открылась смешанная гимназия для совместного обучения девочек и мальчиков. Из преподавания исключается латынь, греческий, Закон Божий, сильно сокращается и упрощается программа по всем предметам. Вводится  бригадный, комплексный, кабинетный метод обучения. При бригадном методе класс делился на учебные  бригады и один из ее членов  отвечал за знания и оценки всех учащихся.При кабинетном методе каждый урок должен проходить в предметных кабинетах…

 (Слоневский А.,Яценко Л.Дух ушедшей епохи:«Днепродзержинский дом «Андрей»,2007.-С.:50)

                …23 марта 1930 года согласно Постановлению Совнаркома УССР в Каменском появился вечерний институт.Индустриальній или рабочий технікум получил статус ыісшего ученого заведения.

 (Слоневский А.,Яценко Л.Дух ушедшей епохи:«Днепродзержинский дом «Андрей»,2007.-С.:50