Охорона здоров'я

У розділ включено статистичні дані, що характеризують у динаміці показники як загальної захворюваності, так і за окремими хворобами. Наведено інформацію про мережу і кадри медичних закладів, травматизм на виробництві,   а також про надання населенню   субсидій        за житлово-комунальні послуги.

Рівень   захворюваності   визначається як частка від ділення кількості хворих з уперше в житті встановленим діагнозом на середньорічну кількість    постійного населення.

До загальної кількості лікарів включаються всі лікарі з вищою медичною освітою на кінець року, які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, освіти, науково-дослідних інститутах, закладах, що здійснюють підготовку кадрів, в апараті органів охорони здоров'я тощо. У цьому показнику враховуються як лікарі-стоматологи з вищою освітою, так і зубні лікарі (дантисти), що   мають середню медичну освіту.

До кількості середнього медичного персоналу включаються   всі особи з середньою медичною освітою (крім зубних лікарів-дантистів), які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального  забезпечення, дошкільних закладах, школах, будинках дитини тощо.

У лікарняних закладах обліковуються ліжка на кінець року, забезпечені необхідним     устаткуванням і готові для прийняття хворих.

До кількості лікарських закладів, що надають        амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, включаються     всі    медичні    заклади, що   ведуть   амбулаторний прийом   (поліклініки,   амбулаторії,   диспансери, поліклінічні   відділення   лікарняних   закладів,   лікарські   пункти   охорони здоров'я тощо).

Потерпілим на виробництві вважається працівник, який внаслідок нещасного випадку згідно з медичним висновком втратив працездатність на один робочий день і більше, або якщо виникла необхідність переведення його на іншу, легшу роботу терміном не менше одного дня і в разі складання акту про нещасний випадок за встановленою формою.

17.1. Мережа та кадри закладів охорони здоров'я

 
 
Кількість
Кількість
 
 
 
Кількість
 
лікарів усіх
спеціальностей,
осіб
середнього медичного персоналу,
Кількість
лікарняних
закладів
У них
ліжок,
одиниць
лікарських амбулаторно-поліклінічних
 
 
 
осіб
 
 
 
закладів
1970
 
679
2768
13
 
2980
27
1975
 
695
2834
13
 
3040
27
1980
 
867
2899
12
 
3270
26
1985
 
972
2916
12
 
3490
26
1990
 
1101
3231
12
 
4065
25
1995
 
1140
3243
12
 
3970
25
2000
 
894
2166
11
 
2050
19
2001
 
833
2034
11
 
2050
19
2002
 
842
2035
9
 
2050
19
2003
 
827
2008
9
 
2050
19
2004
 
804
2017
10
 
2050
17
2005
 
879
2042
11
 
2330
18
2006
 
870
2033
11
 
2330
18
2007
 
848
2037
11
 
2330
18
2008
 
842
1922
11
 
2330
18

17.2. Основні показники охорони здоров'я

(на кінець року)

 
1990
1995
2000
2005
2007
2008
Планова ємність амбулатор-
 
 
 
 
 
 
но-полікліничних закладів тис. відвідувань за зміну
6,3
6,4
5,2
5,0
5,0
5,0
на 1000 населення
21,6
22,3
19,0
19,6
19,8
19,8
Кількість жіночих консульта­цій (кабінетів) і закладів, що їх мають
5
5
5
3
3
3
Кількість ліжок для вагітних жінок і роділь, одиниць
150
60
60
60
60
60
Кількість станцій (відділень)
 
 
 
 
 
 
швидкої медичної допомоги, одиниць
1
1
1
1
1
1
Кількість осіб, яким надано
 
 
 
 
 
 
медичну допомогу амбула-
 
 
 
 
 
 
торно і під час виїздів швид­кої медичної допомоги, тис.
81,7
78,4
73,3
70,3
67,4
63,0

на 1000 населення, осіб Кількість лікарів усіх

280,6 1101
272,8 1140
267,8 894
276,0 879
266,7 848
250,0 842
спеціальностей, осіб
 
 
 
 
 
 
на 1000 населення
3,8
4,0
з,з
3,5
3,4
з,з
Кількість середнього
3231
3243
2166
2042
2037
1922
медичного персоналу, осіб
 
 
 
 
 
 
на 1000 населення
ПД
п,з
7,9
8,0
7,6
Кількість лікарняних закладів
12
12
11
11
11
11
на 1000 населення
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Кількість лікарняних ліжок
4065
3970
2050
2330
2330
2330
на 1000 населення
14,0
13,8
7,5
9,2
9,2
Кількість лікарських амбула-
25
25
19
18
18
18
торно-поліклінічних закладів
 
 
 
 
 
 
на 1000 населення
0,09
0,09
0,07
0,07
0,07
0,07

17.3. Захворюваність за класами хвороб

(кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань)

 
 
 
 
Тис.
 
 
 
1990
1995
2000
2005
2007
2008
Усі захворювання
236,4
223,8
212,8
197,6
200,1
180,7
у тому числі
 
 
 
 
 
 
деякі інфекційні та
 
 
 
 
 
 
паразитарні хвороби
8,2
9,7
ю,і
9,2
8,6
хвороби крові та
 
 
 
 
 
 
кровотворних органів та
 
 
 
 
 
 
окремі порушення з
 
 
 
 
 
 
залученням імунного
 
 
 
 
 
 
механізму
1,0
1,2
1,6
1,3
1,2
1,0
хвороби ендокринної
 
 
 
 
 
 
системи, розладу системи
 
 
 
 
 
 
харчування та порушення
 
 
 
 
 
 
обміну речовин
1,9
2,2
2,8
2,3
2,2
2,4
розлади психіки та
 
 
 
 
 
 
поведінки
0,9
ІД
ІД
0,7
0,9
0,8
хвороби нервової системи
3,0
2,8
2,9
2,4
2,4
2,6
хвороби ока та його
 
 
 
 
 
 
придаткового апарату
14,1
13,0
12,8
10,2
9,2
10,3
хвороби вуха та
 
 
 
 
 
 
соскоподібного відростка
9,0
9,0
9,6
10,3
10,5
ю,і
хвороби системи кровообігу
10,2
9,9
11,8
10,2
12,8
9,3
хвороби органів дихання
123,0
114,9
86,4
85,6
82,8
72,4
хвороби органів травлення
5,9
6,4
5,8
5,2
6,3
5,5
хвороби шкіри та
 
 
 
 
 
 
підшкірної клітковини
16,3
15,7
17,6
17,3
18,1
17,1
хвороби кістково-м'язової
 
 
 
 
 
 
системи та сполучної
 
 
 
 
 
 
тканини
8,0
7,9
7,4
7,2
7,8
6,4
хвороби сечостатевої
 
 
 
 
 
 
системи
11Д
11,9
12,9
13,5
13,6
13,5
вагітність, пологи та
 
 
 
 
 
 
післяпологовий період
4,9
4,9
4,4
5,2
6,5
уроджені аномалії (вади
 
 
 
 
 
 
розвитку), деформації та
 
 
 
 
 
 
хромосомні порушення
0,2
о,з
о,з
о,з
о,з
0,2
травми, отруєння та деякі
 
 
 
 
 
 
інші наслідки дії зовнішніх
 
 
 
 
 
 
причин
11,9
12,3
11,7
10,7
ю,і
10,3

17.4. Захворюваність на окремі інфекційні хвороби

 
 
1990
1995
2000
2005
2007
2008
Кількість випадків
Гострі кишкові інфекції, тис.
0,7
0,5
о,з
0,5
0,2
0,2
Черевний тиф і паратифи
 
 
 
 
 
 
А,В,С
-
-
-
-
-
-
Сальмонельозні інфекції, тис.
0,2
ОД
0,0
о,о
ОД
о,о
Вірусний гепатит
 
 
 
 
 
 
(включно з сироватковим), тис.
0,4
0,4
0,3
од
о,о
0,0
Грип, тис.
14,5
15,0
16,6
12,9
5,7
4,0
Гострі інфекційні верхніх
 
 
 
 
 
 
дихальних шляхів, тис.
73,2
70,6
63,4
67,9
74,2
63,0
Скарлатина
199
126
83
44
64
36
Дифтерія
8
6
-
1
-
-
Кашлюк
24
17
20
1
20
-
Правець
7
4
1
1
-
-
Гострий поліомієліт
-
-
-
-
-
-
Кір
37
14
3
1

На 1000 населення, випадків

Гострі кишкові інфекції
2,2
1,7
1,2
1,0
0,6
0,7
Черевний тиф і паратифи
 
 
 
 
 
 
А,В,С
-
-
-
-
-
-
Сальмонельозні інфекції
0,6
0,4
ОД
од
о,з
0,2
Вірусний гепатит
 
 
 
 
 
 
(включно з сироватковим)
1,5
1,3
1,0
0,6
0,2
ОД
Грип
50,0
51,9
60,3
50,4
22,4
16,0
Гострі інфекційні верхніх
 
 
 
 
 
 
дихальних шляхів
251,8
244,0
230,5
265,7
293,17
249,6
Скарлатина
0,7
0,4
о,з
0,2
о,з
ОД
Дифтерія
0,0
0,0
-
0,0
-
-
Кашлюк
ОД
ОД
од
0,0
ОД
-
Правець
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
Гострий поліомієліт
-
-
-
-
-
-
Кір
од
о,о
0,0
о,о
-
-

17.5. Захворюваність на злоякісні новоутворення

 
 
1995
2000
2005
2006
2007
2008
Кількість хворих з діагнозом,
 
 
 
 
 
 
що встановлений уперше в
 
 
 
 
 
 
житті, осіб
905
925
960
881
914
936
на 1000 населення, осіб
ЗД
3,4
3,8
3,5
3,6
3,7
Кількість хворих, що
 
 
 
 
 
 
перебували на обліку у
 
 
 
 
 
 
медичних закладах на кінець
 
 
 
 
 
 
року, осіб
4400
4277
4792
4836
4933
5159
на 1000 населення, осіб
15,1
15,6
18,8
19,1
19,5
20,5

17.6. Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями у 2008 році

 
 
 
 
 
Осіб
 
На 100 тис.населення
 
всього

у тому ■

числі
всього
у тому числі
 
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
Кількість хворих з
 
 
 
 
 
 
діагнозом, що
 
 
 
 
 
 
встановлений уперше в
 
 
 
 
 
 
житті
936
442
494
371,4
387,7
352,8
у тому числі зі злоякісними
 
 
 
 
 
 
новоутвореннями
 
 
 
 
 
 
губи, порожнини рота та
 
 
 
 
 
 
глотки
11
11
-
4,4
9,6
-
стравоходу
5
5
-
2,0
4,4
-
шлунка
70
38
32
28,0
33,3
22,8
прямої кишки,
 
 
 
 
 
 
ректосигмоїдного
 
 
 
 
 
 
з'єднання і ануса
66
30
36
26,4
26,3
25,7
гортані
11
11
-
4,4
9,6
-
трахеї, бронхів, легенів
105
90
15
42,0
78,9
10,7
шкіри
166
63
103
66,4
55,2
73,8
молочної залози
106
-
106
42,4
-
75,7
сечового міхура
22
15
7
8,8
їзд
5,2
нирки
43
22
21
17,2
19,3
15,0
жіночих статевих органів
84
-
84
33,6
-
60,1
щитовидної залози
24
-
24
9,6
-
17,1
лімфоїдної, кровотворної
 
 
 
 
 
 
та спорідненої тканини
48
29
19
19,2
25,4
13,7

17.7. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД

 
 
 
ВІЛ-інфіковані
 
 
 
1995         2000
2005
2006
2007
2008
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб
7
81
62
72
85
на 1000 населення
0,0
о,з
0,2
о,з
о,з

Кількість хворих, що перебували на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб

25
151
165
190
229
на 1000 населення
0,1
0,6
0,7
0,8
0,9
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб
 
22
26
7
8
на 1000 населення
-
ОД
ОД
0,0
0,0

Кількість хворих, що перебу­вали на обліку у медичних закладах на кінець року, осіб

1
24
26
22
22
на 1000 населення
0,0
ОД
ОД
ОД
ОД

17.8. Захворюваність на розлади психіки та поведінки

 
 
1990
1995
2005
2006
2007
2008
Кількість хворих з діагнозом, що
 
 
 
 
 
 
встановлений уперше в житт,і
 
 
 
 
 
 
осіб
409
519
477
331
638
491
на 1000 населення
1,4
1,8
1,9
1,3
2,5
1,9
Кількість хворих, що перебували
 
 
 
 
 
 
на обліку у медичних закладах
 
 
 
 
 
 
на кінець року, осіб
6079
7557
7005
6221
6873
6727
на 1000 населення
20,9
26,3
27,5
24,5
27,2
26,7

17.9. Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин (наркологічні розлади)

 
 
1990
1995
2005
2006
2007
2008
Кількість хворих з уперше в
 
 
 
 
 
 
житті встановленим діагнозом
 
 
 
 
 
 
розладу психіки та поведінки
 
 
 
 
 
 
внаслідок уживання
 
 
 
 
 
 
алкоголю (алкоголізм та
 
 
 
 
 
 
алкогольні психози), осіб
427
503
471
264
169
225
на 1000 населення
1,5
1,7
1,8
1,0
0,7
0,9
наркотичних та інших (крім
 
 
 
 
 
 
алкоголю) психоактивних
 
 
 
 
 
 
речовин (наркоманії і токсикоманії), осіб
31
114
116
108
60
89

на 1000 населення Кількість хворих, які перебували на обліку з

од
0,4
0,5
0,4
0,2
0,4
діагнозом розладу психіки та
 
 
 
 
 
 
поведінки внаслідок уживання
 
 
 
 
 
 
алкоголю(алкоголізм і
 
 
 
 
 
 
алкогольні психози), осіб
4869
4873
5192
3935
3008
2857
на 1000 населення
16,7
16,8
20,3
15,5
11,9
п,з
наркотичних та інших (крім
 
 
 
 
 
 
алкоголю) психоактивних
 
 
 
 
 
 
речовин (наркоманії і токсикоманії), осіб
258
445
708
982
1005
955
на 1000 населення
0,9
1,5
2,8
3,9
4,0
3,8

17.10. Захворюваність на активний туберкульоз

(осіб)
 
1990
1995
2005
2006
2007
2008
Кількість хворих з діагнозом,
 
 
 
 
 
 
що встановлений уперше в
 
 
 
 
 
 
житті, осіб
70
103
197
181
177
199
на 1000 населення
0,2
0,4
0,8
0,7
0,7
0,8
у тому числі з діагнозом актив-
 
 
 
 
 
 
ного туберкульозу органів
 
 
 
 
 
 
дихання, осіб
69
101
192
172
172
188
на 1000 населення
0,2
о,з
0,8
0,7
0,7
0,7
Кількість хворих, що перебува-
 
 
 
 
 
 
ли на обліку у медичних закла-
 
 
 
 
 
 
дах, на кінець року, осіб
3808
4097
3935
3533
3613
2598
на 1000 населення
13,1
14,3
15,4
13,9
14,3
10,3

17.11. Захворюваність на венеричні хвороби

 
 
1990
1995
2005
2006
2007
2008
Кількість хворих з діагнозом,
 
 
 
 
 
 
що встановлений уперше в
 
 
 
 
 
 
житті сифіліс, осіб
23
459
495
253
ПО
99
на 1000 населення
од
1,6
1,9
1,0
0,4
0,4
гонококова інфекція, осіб
252
275
172
155
138
145
на 1000 населення
0,9
1,0
0,7
0,6
0,5
0,6

Кількість хворих на сифіліс, які

 
 
 
 
 
 
перебували на обліку у
 
 
 
 
 
 
медичних закладах, на кінець
 
 
 
 
 
 
року ,осіб
66
784
1935
1193
913
846
на 1000 населення
0,2
2,7
7,6
4,7
3,6
3,4
17.12. Аборти
 
 
1995
2000
2005
2006
2007
2008
Кількість абортів
4378
2845
1348
1258
1367
1641

17.13. Травматизм, пов'язаний з виробництвом

 
 
1996
2004
2005
2006
2007
2008

Кількість потерпілих з утратою працездатності на один робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб

201
107
97
127
96
106
у тому числі зі смертельним наслідком
9
3
8
8
5
4
Кількість людино-днів непрацездатності, тис.
6,3
4,7
3,7
5,4
4,7
3,9
На 1000 працюючих

Кількість потерпілих з утратою працездатності на один робочий день і більше та зі смертельним наслідком

2,0
1,4
1,3
1,7
1,3
1,4
у тому числі зі смертельним наслідком
0,090
0,040
0,110
0,106
0,066
0,054
Кількість людино-днів непрацездатності
63,9
63,8
50,4
71,8
61,7
53,0
На одного потерпілого
Кількість людино-днів непрацездатності
31,4
44,4
37,7
42,7
48,8
36,9

17.14. Нещасні випадки на виробництві у 2008р.

 
 

Травматизм на виробництві

 
пов'язаний
не пов'язаний
 
з виробництвом
3
виробництвом

Кількість потерпілих з втратою працездатності на 1

 
 
робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб
106
6
у тому числі жінки
19
2

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

3
1

під час групових нещасних випадків Кількість потерпілих зі смертельним наслідком, осіб

15
4
4
у тому числі
 
 
у стані алкогольного або    наркотичного сп'яніння
-
1

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпі-

 
 

лих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включаючи померлих), тимчасова

 
 

непрацездатність яких закінчилася у звітному році

3909
27

Кількість потерпілих, які частково втратили

 
 

працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше, осіб

15
у тому числі
 
 
жінки
2
-

Кількість нещасних випадків, одиниць

96
6
у тому числі групові
5
-
зі смертельним наслідком
4
4
На заходи з охорони праці у 2008р. було витрачено 107,8 млн.грн., або 1461грн. у розрахунку на одного рацюючого.

 

17.15. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних виробництвом, за основними видами подій у 2008р.

 
 
 
 
Кількість
потерпілих з утратою
 
працездатності
на 1 робочий день і більше
 

та зі смертельним наслідком, осіб

 
 
 
 
зі смертельним
 
усього
з них жінок
наслідком
 
усього
3 НИХ
жінок
Дорожньо-транспортні пригоди
10
 
1
_
_
Падіння потерпілого
35
 
13
2
-
у тому числі з висоти
18
 
2
2
-

Падіння, обрушення, обвалення предметів,

 
 
 
 
 
матеріалів, породи, грунту тощо
17
 
1
1
-
Дія предметів, що рухаються,
 
 
 
 
 
розлітаються, обертаються
24
 
2
-
-
Ураження електричним струмом
1
 
-
-
-

Дія шкідливих та токсичних речовин

3
 
-
-
-

Навмисне вбивство або травма, заподіяна

 
 
 
 
 
іншою особою
3
 
-
1
-
Інші
13
 
2

17.16. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві у 2008р.

 
 
 
 
У тому числі в
 
Нараховано
Виплачено
рахунок пога-
 
протягом
протягом
шення
 
звітного
звітного
заборго-
 
року
року
ваності мину­лих років
Відшкодовано потерпілим, членам
 
 
 
сімей та утриманцям померлих
76,6
77,0
0,5
у тому числі
 
 
 

за перші п'ять днів тимчасової непра

 
 
 

цездатності, що оформлені листком

 
 
 
непрацездатності
51,2
51,6
0,5
інші виплати потерпілим, членам
 
 
 

та утриманцям померлих, здійснені

 
 
 
за рахунок коштів підприємства
25,4
25,4
-
Сума штрафів за настання з вини
 
 
 

підриємства нещасних випадків на

 
 
 
виробництві або їх приховування
0,9
0,9
-

Без урахування внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньУкраїни