Транспорт

Перевезення вантажів — загальний обсяг вантажів, який навантажено та транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту, вимірюється в тоннах.

Вантажооборот - загальний обсяг вантажної транспортної роботи, який дорівнює сумі добутків перевезеного вантажу на відстань перевезення по кожній партії вантажу, вимірюється в тонно-кілометрах.

Перевезення пасажирів - загальна кількість пасажирів, транспортованих рухомим складом окремих видів транспорту.

Пасажирооборот - загальний обсяг пасажирської роботи, який дорівнює сумі добутків кількості пасажирів ( групи пасажирів) на відстань їх перевезення, вимірюється в пасажиро-кілометрах.

Середня відстань перевезення визначається діленням вантажообороту (пасажирообороту) на обсяг перевезеного вантажу (кількість перевезених пасажирів).

6.1. Робота вантажного автомобільного транспорту1

 
 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Перевезено вантажів,
 
 
 
 
 
 
тис.т
1500
1893
2304
2621
2670
2265
Вантажооборот,
 
 
 
 
 
 
тис.ткм
18100
26400
34393
34917
75287
56216
Середня відстань
 
 
 
 
 
 
перевезення однієї
 
 
 
 
 
 

тонни вантажів, км

12,1
13,9
14,9
13,3
28,2
24,8

1Дані наведено по колу підприємств, які експлуатували власний та орендований транспорт.

 

 

6.2. Робота пасажирського автомобільного транспорту

 
 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Перевезено пасажирів,
 
 
 
 
 
 
тис.
7100
3725
3270
2602
3380
3069
Пасажирооборот,
 
 
 
 
 
 
тис. пас. км
95200
72110
61904
55800
82296
73890
Середня відстань
 
 
 
 
 
 
перевезення одного
 
 
 
 
 
 
пасажира, км
13,4
19,4
18,9
21,4
24,3
24,1
Див. виноску до табл. 6.1.

6.3. Робота автомобільного транспорту1

 
 
2006
2007
2008
Перевезено вантажів, тис.т
Вантажооборот, тис.ткм
Перевезено пасажирів, тис.
Пасажирооборот, тис. пас. км
...
...
43702
489700

 

541
61255
38558
425177
145
39500
43031
481300

1Дані наведено з урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями та підприємствами , одним з видів діяльності яких є автоперевезення.

 

6.4. Рухомий склад автомобільного транспорту1

 
 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Наявність автомобілів на
 
 
 
 
 
 
кінець року, усього, одиниць
3431
2972
2983
3123
3234
3177
Вантажні автомобілі
1531
1319
1313
1376
1444
1389
Пасажирські автобуси
521
380
397
387
413
436
Легкові автомобілі
530
591
613
690
724
709
Інші автомобілі
849
682
660
670
653
643
Питома вага у загальному
 
 
 
 
 
 
обсязі, відсотків
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Вантажні автомобілі
44,6
44,4
44,0
44,1
44,6
43,7
Пасажирські автобуси
15,2
12,8
13,3
12,4
12,8
13,7
Легкові автомобілі
15,4
19,9
20,5
22,1
22,4
22,3
Інші автомобілі
24,7
22,9
22,1
21,4
20,2
20,2

1Дані наведено без урахування автомобілів, що знаходяться в особистій власності.

6.5. Індекси обсягу перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом1

(відсотків до попереднього року)
 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Перевезено вантажів Перевезено пасажирів
78,9 145,9
121,4 71,5
121,7 87,8
113,7 79,6
101,9 129,9
84,8 90,8

1Дані наведено по колу підприємств, які експлуатували власний та орендований транспорт.