Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" передав до бібліотеки книгу Миколи Руденка

27-01-2011

Книга Миколи Руденка "Енергія прогресу" видана за сприянням  Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна" До цього збірника економічних праць відомого українського письменника, вченого, правозахисника, багатолітнього радянського політичного в’язня, а нині лауреата Міжнародної премії ім. В. Винниченка, Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, Героя України Миколи Руденка увійшли праці з фізичної економії. В книзі детально висвітлюється походження абсолютної додаткової вартості із самої природи (з фотосинтезу) – тоді як відносна додаткова вартість походить із людської праці. Автор широко аналізує катастрофічні помилки К. Маркса, які привели Радянський Союз до падіння.
В прикінцевій статті “На шляху до Світової Монади” автор висловлює ориґінальні думки з приводу архітектури Всесвіту.
Це друге видання економічних праць дійсного члена Української Вільної Академії Наук (США) Миколи Руденка, відредаґоване за участю автора.