Пенсійне забезпечення

Пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Законодавчо визначено, що право на призначення пенсії по інвалідності мають особи, в яких інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше від трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової сслужби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення або захоплення заручником не було добровільним й особа, яка має право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон), перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями.

Залежно від причини інвалідності інваліди з числа війсьовслужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, поділяються на такі категорії:

інваліди війни - в разі настання інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військвої служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військоморських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної війни або за участю в бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені ст. 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

інші інваліди з числа військволужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, - у разі настання інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби.

Розміри пенсій по інвалідності визначаються залежно від групи та причини інвалідності.

Пенсії по інвалідності інвалідам війни призначаються за групами в таких розмірах: І групи - 100%, ІІ групи - 80%, ІІІ групи - 60% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Розміри пенсій іншим інвалідам також призначаються у відсотках від грошового забезпечення (заробітку) і становлять: в інвалідів І групи - 70%, ІІ групи - 60%, ІІІ групи - 40% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Під час призначення пенсій по інвалідності грошове забезпечення визначається відповідно до ст. 43 Закону та п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 р. № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і гршової допмоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядовго складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей".

Згідно з цим пунктом пенсії обчислюються з грошового забезпечення із урахуванням відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту - щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсотковї надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за сотанньою штатною посадою, обійманою перед звільненням, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок доплат та премій).

У зв'язку зі зміною з 1 вересня 2015 року розміру прожитковго мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшено і мінімальні розміри пенсій для названої категорії інвалідів. Крім того до пенсії по інвалідності встановлюються надбавки та підвищення, на які вони згідно із законодавством мають право.

Зокрема, нерацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї в розмірі 50% прожитковго мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також за наявності підстав до пенсій по інвалідності призначається державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про Державну соціальну допомогу особам, які не ають права на пенсію, та інвалідам".

Розміри пенсій інвалідам війни, обчислені, зокрема, відповідно до Закону, збільшуються на 25%.

                                                                                                                                Праця і зарплата. - 2015. - 28 жовтня. - с 3-4.

Пенсії за особливі заслуги перед Україною

17 вересня 2015 р. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", який передбачає підвищення з 1 вересня 2015 р., зокрема, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 949 до 1074 грн.

Отже, з 1 вересня поточного року переглянуто розміри пенсій, підвищень до пенсій, тощо, які базуються на прожитковому мінімумі, визначеному для осіб, які втратили працездатність, і перераховуються у зв'язку з його зміною.

Так, у разі зміни прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб переглядається розмір і пенсій за особливі заслуги перед Україною, оскільки він згідно із Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (далі - Закон) установлюється залежно від заслуг особи у відсотках від зазначеного прожитковго мінімуму.

Слід нагадати, що пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються громадянам України, котрі мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, тощо.

Категорії громадян, які мають право на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною, визначені ст. 1 Закону.

Так, згідно з цією статтею така пенсія встановлюється громадянам України, а саме:

1) Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями  "За відвагу", чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена "За сулжбу Родине в Вооруженніх Силах СССР", особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "народний";

2) Ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;

3) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

5) народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та уряду колишньої Української РСР;

6) особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії  Верховної Ради Української РСР,а також особам, яким до 1 січня 1992рок було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

7) депутатам - усього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

8) матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та вихвоали їх до шестирічного віку. Якщо в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховував дітей до цього віку батько, право на пенсію за особливі заслуги надається батькові. При цьому враховуються діти, всиновлені в установленому законом порядку.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірах від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру пенсій. Розмір надбавки визначається відповідними комісіями залежно від заслуг особи.

Якщо особа одночасно має право на надбавки, зазначені в кількох пунктах ст. 1 Закону, призначається та надбавка, яка є більшою в максимальному розмірі.

Праця і зарплата. - 2015. -  39. - 21 жовтня. - с. 2-3

 

Про перерахунок пенсій з вересня поточного року

Законом України від 17.09.2015 р. № 704-VІІІ було внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", згідно з якими з вересня поточного року збільшено розмір прожитковго мінмуму.

Для осіб, що втратили працездатність, прожитковий мінімум підвищився 3 949 до 1074 грн. У зв'язку з чим органи Пенсійного фонду України з 1 вересня провели перерахунки пенсій, внаслідок чого зросли розміри виплат, що визначаються з урахуванням прожитковго мінімуму.

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж. 

Якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного в неї срахового стажу та із її заробітку, не досягає мінімального розміру, кий за повний страховий стаж (повний страховий стаж - це 20 років - для жінок і 25 - для чоловіків, яким пенсію призначили до 1 жовтня 2011 р. і після цієї дати не пераховували; 30 років - для жінок та 35 - для чоловіків, яким пенсію призначили після 1 жовтня 2011 р. чи до цієї дати, але після цього перераховували з урахуванням страховго стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії) особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожитковго мінімуму. Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначається пропорційно до стажу, враховуючи той самий прожитковий мінімум. Якщо особа має більше страховго стажу, то до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж. Мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, тому з вересня ці пенсії перераховано.

При цьому, якщо пенсію було призначено до 1 жовня 2011 року й особі після цієї дати не провадили перерахунок пенсії з урахуванням страховго стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, то з вересня мінімальний розмір її пенсії та доплату за понаднормовий стаж визначено за (понад) 20 і 25 років страховго стажу для жінок і чоловіків відповідно.

Якщо пенсію було призначено після жовтня 2011 р. або раніше, але після жовтня 2011 р. перераховано із стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, та її мінімальний розмір і доплату за понаднормовий стаж було встановлено з урахуванням 30 і 35 років страховго стажу, то і іпід час вересневого перерахунку доплату за понаднормовий стаж установлено з урахуванням відповідного страховго стажу. Слід зазначити, що новий розмір прожитковго мінімуму враховано під час обчислення цих виплат як непрацюючим пенсіонерам, так і працюючим (починаючи з жовтня 2011 р. такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не проводився).

Мінімальний розмір пенсійної виплати

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 (зі змінами, внесеними постановою від 25.03.2014 р. № 112) установлено: якщо щомісячний розмір, зокрема, пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала в разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворюванння) не досягає в інвалідів І та ІІ груп прожитковго мінімуму встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника, на одного непрацездатного члена - сім'ї - 100%, на двох - 120%, на трьох і більше - 150% прожитковго мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до названих розмірів (далі - державна адресна допомога).

Тому пенсії інвалідам І і ІІ групита мінімальні пенсії в разі втрати годувальникаперераховано виходячи із 1074 грн.

Пенсії в разі втрати годувальника

Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового  стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону України  "Про загальнообов'язкове державне пенсійне стархування" (далі - Закон) пенсія в разі втрати годувальника призначається у відсотках пенсії за віком померлого годувальника: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50%; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100%, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника призначається в названих розмірах виходячи з розміру пенсії за івком кожного з батьків.

При цьому у зв'язку зі збільшенням прожитковго мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальні розміри цимх пенсій відповідно становлять: 1074 грн (1074 грн х 100%); 1288, 80 грн (1074 грн х 120%) та 1611 грн (1074 грн х 150%).

Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.92 р. № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", н може бути нижчим від двох визначених законом розмірів прожитковго мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому з вересня це 2148 грн (1074 грн х 2).

Мінімальні пенсії шахтарям

Виходячи із новго розміру прожитковго мінімуму з 1 вересня перераховано і мінімальний розмір пенсії шатарів (мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років (чоловіки) та 7.5 років (жінки) за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи в розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність), який після перерахунку становить 3222 грн (1074 грн х 3).

Щомісячна доплата до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів

Розмір щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на кожного непрацездатного члена сім'ї становить 1074 грн.

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи із новго розміру прожитковго мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - 1074 грн, обчислено розміри підвищень до пнсій і мінімальні пенсійні виплати ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань, пенсію за особливі заслуги перед Україною, державну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для інвалідів-військовослужбовців та в разі втрати  годувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утриманців відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Підвищення до пенсійпочесним донорам

Статтею 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка в розмірі 10% затвердженого прожитковго мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 грудня становить 1330 грн, тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з вересня цього року становить 133,00 грн.

Розглянемо на прикладі, як збільшилися розміри пенсій у зв'язку з підвищенням прожитковго мінімуму.

Приклад. Жінка з 2010 р. одержує пенсію за івком. Має 36 років страховго стажу, коефіцієнт - 0, 486. Коефіцієнт заробітку - 2,6754. Заробіток для обчислення пенсії - 4415, 56 грн (1650,43 грн х 2, 6754). Продовжує працювати.

Розрахунок пенсії до перерахунку: 

2145, 96 грн (4415, 56 грн х 0, 486) - розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону;

122, 24 грн (764 грн х 16%) - доплата за понаднормовий стаж за 16 років страховго стажу понад 20 років - 16% прожитковго мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб на 30 вересня 2011 р. (починаючи з жовтня 2011 р. такий перахунок пенсій рацюючим пенсіонерам не проводився);

100 грн - підвищення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 327.

Розмір пенсії після перерахунку - 2417, 80 грн.

Розмір пенсії збільшився на 49, 60 грн.

Ураховуючи, що ця жінка працює і розімр її пенсії перевищує 1611 грн (1074 грн х 1.5 прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб),пенсія виплачується в розмірі 85% - 2055,13 грн.

Праця і зарплата. - 2015. - № 37. - 7 жовтня. - с. 6-7.

 

Стеж за своєю пенсійною справою через Інтернет

Адреса нового ресурсу — portal.pfu.gov.ua 

Аби дізнатися, що відбувається з пенсійною справою, чи вчасно та в повному обсязі їй нараховують гроші та належні доплати, проводиться індексація чи вирішити якесь інше питання щодо пенсії, до останнього часу літній людині доводилося особисто відвідувати місцеве відділення Пенсійного фонду. І добре, якщо воно розташоване недалеко від дому. Та дістатися до установи — то лише півділа. А щоб потрапити на прийом потрібного фахівця, треба ще й вистояти чималу чергу. Звісно, людей похилого віку все це дуже виснажує, та до останнього часу в них просто не було іншого виходу.

А для покращення якості та оперативності обслуговування громадян щодо надання електронних послуг фонду, можливості подальшого впровадження технології електронного урядування в соціальній сфері й було створено новий Інтернет-портал за адресою portal.pfu.gov.ua.

— Кожна застрахована особа — як пенсіонер, так і працююча людина, попередньо зареєструвавшись у базі даних цього веб-порталу, може щомісяця отримувати виписку із системи персоніфікованого обліку. За допомогою такої інформації працівник може легко контролювати, як його роботодавець сплачує за нього єдиний внесок, і, якщо буде така потреба та у разі виникнення проблем, висловити свої зауваження. Пенсіонери ж матимуть змогу регулярно отримувати інформацію з власної пенсійної справи, де буде вказано вид та суму призначеної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових належних їм коштів, цільової грошової допомоги, індексації та інших виплат, встановлених законодавством; назву закону, згідно з яким призначено пенсію та іншу корисну інформацію, для отримання якої раніше доводилося витрачати чимало часу та зусиль, — розповів начальник головного управління Пенсійного фонду в місті Києві Володимир Аніканов.

І додав, що зареєструватися на порталі зовсім нескладно. Та все ж доведеться-таки один раз відвідати місцеве відділення або Головне управління ПФ — на вибір, аби особисто написати заяву та отримати індивідуальний код для входу на цей ресурс. Для цього при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, а також, за наявності, пенсійне посвідчення.

Володимир Аніканов зауважив, що вся індивідуальна інформація, зокрема і персональні дані, які містяться в Держреєстрі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню. Підписуючи заяву про реєстрацію в системі надання електронних послуг, пенсіонер дає згоду на отримання такої інформації через веб-портал відповідно до Закону «Про захист персональних даних». Вся інформація, яку отримуватиме заявник, надходитиме знеособлено — без зазначення прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків — фізичної особи або серії та номера паспорта. Цю інформацію не можна роздрукувати чи скопіювати. Тобто стороння людина не зможе скористатися даними, які отримуватиме заявник.

Також кожен зареєстрований користувач матиме змогу через портал подати запит до управління ПФ для підготовки йому довідок, інших документів у паперовому вигляді, записатися на прийом до керівника чи іншого фахівця управління фонду, аби прийти у чітко відведений для нього особисто час та не витрачати його у чергах тощо.  

 Урядовий Курєр. - 2015. - 7 липня.

Зміни в порядку призначення пенсій за вислугу років  

 З 1 квітня 2015 р. згідно із Законом України від 02.03.2015 р. № 213-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (далі - Закон № 213) відбудуться зміни і в порядку призначення пенсій за вислугу років. При цьому. як відомо, деяким категоріям осіб пенсія за вислугу років призначається незалежно від віку та за наявності потрібного спеціального стажу, тому їм збільшено розмір спеціального стажу, який дає право на таку пенсію.

До таких осіб належать: працівники льготного і льотновипробного складу; працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають посвідчення (диспетчери, старші диспетчери, керівники польотів);  працівники освіти; охорони здоров'я та соціального забезпечення; працівники окремих  видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості - за списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Збільшення розміру потрібного спеціального стажу буде поступовим - на шість місяців кожного рокупочинаючи з першого квітня 2015 року. 

 З 1 січня 2016 р. пенсії будуть виплачуватись без урахування одержуваної заробітної плати (доходу).

Зміни у перерахунку пенсій. Після 1 жовтня 2011 р. працюючим пенсіонерам не провадився перерахунок пенсій у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У зв'язку з унесенням змін до ч. 3 ст. 42 Закону від 09.0.2003 р. № 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" таий перерахунок упродовж 2014 р. провадитиметься незалежно від того, працює особа чи ні. Перерахунок пенсії буде проведено з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму (без звернення пенсіонера). 

Праця і зарплата. - 2015. - 1 квітня. - № 13. - с.3 

Пенсійна реформа: яким з 1 квітня 2015 року буде страховий стаж?

Виплата працюючому пенсіонерові в жодному разі не буде нижчою за 1423 гривні 

2 березня Верховна Рада ухвалила Закон №2212 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення». У читачів «УК» виникло чимало запитань щодо нюансів цього закону. «Урядовий кур’єр» виокремив вісім найактуальніших з них і попросив роз’яснення у заступника директора департаменту пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Тетяни МАТЮХ.

1. Якщо спецпенсіонер звільниться з державної служби і влаштується на іншу роботу вже не як держслужбовець, яку пенсію отримуватиме? Коли вирішить-таки піти на пенсію, повернеться до повної спецпенсії чи має піти на трудову?

Пенсії працюючим пенсіонерам, на яких поширюється чинність Закону «Про державну службу» і які влаштуються на роботу не на державну службу, передбачається виплачувати у розмірі 85% обчисленої пенсії згідно із Законом «Про державну службу», тобто розміру спецпенсії, але не менш як 150% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, — 1423,5 гривні на місяць.

Після звільнення спецпенсію виплачуватимуть цій людині у повному розмірі.

2. Якщо 100% розміру пенсії працюючого трудового пенсіонера перевищує 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних, за новим законом він отримуватиме 85% цієї суми. А якщо вже ці 85% становлять менше, ніж 1423 гривні, як тут бути?

Пенсії працюючим пенсіонерам, на яких поширюється чинність Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто вони отримують трудову пенсію, розмір якої перевищує 150% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, передбачається виплачувати у розмірі 85%, але не менш як 150% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Тобто якщо ваша пенсія до перерахунку була більша за 1423 гривні, а після перерахунку (після зменшення зі 100 до 85% ) стала меншою за 1423 гривні на місяць, то ви все одно отримуватимете фіксовано не менше цієї суми.

3. Як за згаданим законом підвищиться страховий стаж для працівників шкідливих професій — за Списками №1 і №2? Яким він був і яким стане?

Передбачається поетапне збільшення з 1 квітня 2015 року на 5 років протягом 10 років страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію:

за Списком №1 для чоловіків з 20 до 25 років та для жінок з 15 до 20 років;

за Списком №2 для чоловіків з 25 до 30 років та для жінок з 20 до 25 років.

Тобто з 1 квітня 2025 року страховий стаж для осіб, які мають право на пільгову пенсію, за Списком №1 для чоловіків становитиме 25 років, а для жінок — 20 років, за Списком №2 для чоловіків — 30 років, а для жінок — 25 років.

4.  Чи підвищуватиметься їхній мінімальний вік виходу на пенсію?

На сьогодні право на пільгову пенсію за Списком №1 мають чоловіки після досягнення 50 років та жінки після досягнення 45 років, за Списком №2 — чоловіки у 55 років та жінки у 50.

Передбачається поетапне підвищення на 5 років протягом 10 років пільгового пенсійного віку для чоловіків за Списком №1 з 50 до 55 років, за Списком №2 — з 55 до 60 років та для жінок за Списком №1 — з 45 до 50 років, за Списком №2 — з 50 до 55 років.

5.  Чи підвищиться мінімальний трудовий стаж для дострокового виходу на пенсію?

Закон передбачає, що страховий стаж із 1 квітня 2015 року підвищиться поступово на 5 років протягом 10 років:

♦ трактористам-машиністам, які працюють у сільському господарстві, — з 25 до 30 років;

♦ жінкам, які працюють трактористами-машиністами, — з 20 до 25 років;

♦ водіям міського пасажирського транспорту: для чоловіків — з 25 до 30 років, для жінок — з 20 до 25 років.

6.   Для яких іще окремих професій підвищиться страховий стаж і на скільки?

З 1 квітня 2015-го до 1 квітня 2025 року також підвищиться страховий стаж для:

♦ працівників, які здійснюють управління рухом повітряного транспорту і мають свідоцтво диспетчера;

♦ працівників інженерно-технічного складу;

♦ бортпровідників;

♦ робітників локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах;

♦працівників експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайнятих на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;

♦робітників, майстрів (зокрема старших майстрів), безпосередньо зайнятих на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання;

♦плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім портових суден, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення).

На сьогодні право на пенсію за вислугою років мають працівники освіти та соціального забезпечення, охорони здоров’я за наявності стажу роботи на вказаних посадах від 25 до 30 років. Передбачається поетапне підвищення на 5 років їхнього страхового стажу — до 30 років.

7. Для яких професій планують підвищити мінімальний трудовий стаж?

Передбачається підвищити мінімальний трудовий стаж для працівників:

♦ за Списком №1 (працівникам металургії; шахтарям; працівникам хімічного виробництва; ливарникам та ін.);

♦ за Списком №2 (працівникам чорної металургії, виробництв коксопродуктів і тим, які зайняті на виробництві вибухових речовин);

♦ трактористам-машиністам сільського господарства;

♦ жінкам, які працюють трактористами-машиністами;

♦ жінкам, які працюють у сільському господарстві й виховали п’ятеро і більше дітей;

♦ водіям міського пасажирського транспорту;

♦ працівникам, зайнятим на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії.

8.  Чи справді планують повністю заборонити достроковий (чоловікам — у 55, жінкам — у 50 років) вихід на пенсію за рішенням та за кошти конкретного підприємства?

Підпунктом 2.2. пункту 2 Розділу XV Прикінцевих положень Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено норму щодо дострокового (чоловіки — у 55, жінки — у 50 років) виходу на пенсію за рішенням та за кошти конкретного підприємства. Тобто права такого виходу на пенсію закон не скасовує.

Інше питання — це порядок фінансування пенсій за віком, призначених на пільгових умовах. Для перегляду існуючого порядку відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій, Мінсоцполітики напрацювало проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій осіб).

Проект зокрема пропонує замінити відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах, на сплату роботодавцями підвищеної ставки єдиного внеску за час роботи працівника у шкідливих умовах. Тобто сплату здійснюватимуть безпосередньо за час такої роботи. Кошти, які надійдуть до Пенсійного фонду України, використовуватимуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам за списками №1 і №2 та іншими.

 Проект також пропонує запровадити механізм розстрочення заборгованості підприємств, установ та організацій з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій на 60 календарних місяців.          

                                                                                                                                                 Урядовий Кур'єр. - 2015. - 13 березня.                                                                 

 

Переведення на інший вид пенсії

За статтею 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, визначено: днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви з усіма потрібними документами.

Заява про переведення з одного виду пенсії на інший подається до органу, що призначає пенсію, завяником за місцем проживання (реєстрації), а за потреби - його законним представником (батьки або опікун (піклувальник) за місцем проживання (реєстрації) представника.

За статтею 45 Закону переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма потрібними документами на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що є на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Під час переведення з одного виду пенсії на інший на бажання особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхвого стажу, зазначені ч. 1 ст. 40 Закону (за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв та за весь період страхвого стажу починаючи з 1 липня 200 р.), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхвого стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застсовується середня заробітна плата (дохід), визначена ч. 2 ст. 40 Закону для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком).

Отже, показник середньої заробітної плати (доходу) за три попередні роки застосовується в разі переведення лише з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (якщо вона призначається вперше) та за наявності в особи 24 місяців страховго стажу, набутою нею після призначення (попереднього перерахунку) пенсії по інвалідності незалежно від перерв у роботі.

При цьому слід ураховувати, що під час переведення з одного виду пенсії на інший застосовуються норми Закону в редакції, чинній на час такого переведення. Тобто, якщо пенсія, наприклад по інвалідності, була призначена до 1 жовтня 2011 р., а сьогодні особа досягла пенсійного віку і звертається за призначенням пенсії за віком, слід ураховувати, що доплата буде встановлена за понаднормовий стаж понад страховий стаж чоловікам (35 років) і жінкам (30 років). Водночас особа може скористатися новою нормою щодо періода заробітку, передбаченого ст. 40 Закону (тобто особа має право виявити бажання на обчислення пенсії лише із заробітку за періоди страховго стажу після 1 липян 2000 р. (за умови, що страховий стаж після 1 липня 200р. становить більш як 60 страхових місяців).

Крім цього, під час переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком слід ураховувати те, що згідно з ч. 1 ст. 33 Закону пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам І групи - 100% пенсії за віком; інвалідам ІІ групи - 90% пенсії за віком; інвалідам ІІІ групи - 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст. 27 і 28 Закону.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страховго стажу, зараховується також на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку.

Тобто під час обчислення розміру пенсії по інвалідності до наявного страховго стажу особи вже зараховано період до досягнення пенсійного віку. Для призначенням пенсії за віком цей додаково зарахований період буде вилучено із страховго стажу. Хоча до стажу буде зараховано страховий стаж, який особа набула в період роботи, одержуючи пенсію по інвалідності.

Отже, якщо ви одержуєте не мінімальний заробіток та сьогодні Ваша пенсія перевищує мінімальний розмір, заяву на переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком слід усе-таки подати до управління Пенсійного фонду України за місцем одержання пенсії після того, коли у Вас буде 24 місяці страхвого стажу, набутого після попереднього перерахунку пенсії.

Праця і зарплата. - 2015. - 25 лютого. - №8 - с. 15-16.

Новини про пенсійні зміни


Вісім актуальних питань, на які відповідає «Урядовий кур’єр».
Торік наприкінці грудня Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на рік нинішній та зміни до вже чинних законів, які впливають на розвиток вітчизняної пенсійної системи. Щоб допомогти літнім людям розібратися у складних формулюваннях і розрахунках, «УК» вирішив систематизувати і роз’яснити читачам ці зміни.
1. Щомісячний податок на високі виплати
Раніше оподаткуванню підлягали пенсії, які перевищували 10 тисяч гривень на місяць. А з 1 січня 2015 року оподатковуватимуть пенсійні виплати, які перевищують три мінімальні зарплати (мінімальна зарплата нині становить 1218 гривень): 3х1218=3654 гривні. Але податок нараховуватимуть не на всю суму пенсії, а лише на частину, яка перевищує три мінімальні зарплати. Розмір податку становитиме 15%.
Наприклад, якщо ви отримуєте пенсію 4 тисячі гривень на місяць, оподаткуванню підлягатимуть лише 346 гривень (4000-3654). 15% цієї суми 346:100х15=51,9 гривні. Отже, пенсіонер, у якого пенсія була 4 тисячі гривень на місяць, після утримання цього податку отримуватиме 4000-51,9=3948,1 гривні.
Якщо ж сума перевищення над трьома мінімальними заробітними платами більша за 10-разовий розмір мінімальної заробітної плати 12 180 гривень (10х1218), то ставка податку збільшується до 20%.
Тобто якщо, приміром, ваша пенсія становить 18 тисяч гривень, то 3654 гривні з них не оподатковуються. 12 180 гривень оподатковуються у розмірі 15% (12180:100х15), що дорівнює 1827 гривень, а решта 2166 гривень (18000-3654-12180) оподатковуються у розмірі 20% (2166:100х20), що становитиме 433,20 гривні. Отже, пенсіонер, у якого розмір пенсії був 18 тисяч гривень, після оподаткування отримуватиме 18000-(1827+433,2) =15739,8 гривні.
Пенсійний фонд наголошує, що мінімальна сума, яка не оподатковується — 3654 гривні, — залишатиметься незмінною не завжди. Відповідно до закону про Держбюджет на 2015 рік, з 1 грудня мінімальна заробітна плата зросте з 1218 до 1378 гривень. І тоді шкала оподаткування розраховуватиметься від цієї нової мінімальної зарплати.
Органи Пенсійного фонду проводитимуть оподаткування в автоматичному режимі та нададуть відповідні звіти до фіскальних органів. Пенсіонерам не потрібно звертатися з цих питань до податкової інспекції чи управління ПФУ.

2. Прожитковий мінімум зросте
Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати планують збільшити у грудні 2015 року (див. таблицю).
В Україні розмір мінімальної пенсії за віком дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних. Величина надбавок та підвищень до пенсій (наприклад доплати за понаднормовий стаж, підвищення пенсії учаснику бойових дій, який досяг 85 років, тощо) також прив’язана до цього показника.
Реалізація запланованих на нинішній рік реформ забезпечить необхідний фінансовий ресурс для підвищення розміру соціальних виплат. З 1 грудня 2015 року, згідно із законом про Держбюджет, прожитковий рівень для осіб, які втратили працездатність, зросте до 1074 гривень.
Для пенсіонерів це означає, що з 1 грудня 2015 року буде проведено перерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень до них, виходячи із суми 1074 гривні.
3. Якщо потрапив під скорочення або захворів
З 1 січня 2015 року пенсіонери вже не мають права достроково вийти на заслужений відпочинок до досягнення пенсійного віку (60 років), якщо довелося звільнитися з роботи через скорочення штату або за станом здоров’я.
Також із законодавства прибрали норму, яка раніше дозволяла достроково виходити на пенсію за два роки до досягнення пенсійного віку працівникам, які вивільняються у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС.
Але пенсії, призначені таким особам до 1 січня 2015 року, виплачуватимуть і надалі.
Розміри пенсійних виплат зміняться. Будьте пильними! Фото Володимира ЗАЇКИ
4. Про єдиний внесок
З 1 січня 2015 року внесено зміни до законодавства щодо сплати єдиного внеску, щоб вивести з тіні ринок праці й легалізувати заробітну плату. Зокрема передбачено нарахування єдиного внеску за кожну застраховану особу, запроваджено мінімальний внесок за місяць за найманих працівників, введено знижувальний коефіцієнт розміру єдиного внеску за найманих осіб за основним місцем роботи для роботодавців, які підвищують заробітну плату.
Детальне роз’яснення щодо нарахування та сплати єдиного внеску надає Державна фіскальна служба на своєму сайті: http://sfs.gov.ua/ або за телефонами інформаційно-довідкового департаменту: 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) та (044) 454-16-13 з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі) для жителів Києва.
5. Держслужбовцям і науковцям
Також із 1 січня 2015 року відсоток, який береться із заробітної плати для обчислення розміру пенсій прокурорам, державним службовцям, суддям, народним депутатам, службовця органів місцевого самоврядування, зменшується з 70 до 60.
Під час призначення пенсій за Законом «Про наукову та науково-технічну діяльність» відсоток заробітної плати, що береться для обчислення пенсії, зменшився з 80 до 60.
Перерахунок спеціальних пенсій уже не проводитимуть щоразу після зростання заробітної плати працюючих службовців. Порядок проведення перерахунків таких пенсій визначатиме Кабмін.
6. Тим, хто купує валюту
Збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування запроваджено в Україні 1998 року. А з 1 січня 2015-го введено нові норми щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час купівлі іноземної валюти.
Ставка збору зросла з 0,5% до 2%. Сплачуватимуть його тільки фізичні особи, які купують готівкову валюту (крім тих, хто має валютні кредити і купує іноземну валюту для їх погашення).
Також від початку 2015 року замість збору від продажу ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння в Україні запроваджено збір при клеймуванні ювелірних та побутових виробів державним пробірним клеймом на казенних підприємствах пробірного контролю.
Розмір збору — 10% вартості основного дорогоцінного металу (золота, срібла, платини, паладію) у перерахунку на вагу чистого металу. Сума визначається за офіційним курсом банківських металів на момент, коли виріб подано на клеймування.
Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час клеймування виробів державним пробірним клеймом.
Нині Пенсійний фонд розробляє нову форму звітності для платників цього збору (як і збору під час купівлі готівкової іноземної валюти). Її затвердить уряд.
7. Чорнобильцям та дітям війни
Розміри мінімальної пенсії інвалідам-чорнобильцям, додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок аварії на ЧАЕС, розміри компенсацій сім’ям за втрату годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи встановлюватиме Кабмін. Аналогічне право надано уряду і щодо визначення розміру підвищення дітям війни.
На сьогодні розміри цих виплат встановлено постановами Кабміну від 23 листопада 2011 року №1210 та від 28 грудня 2011 року №1381.
Скасовано норму щодо призначення доплат до пенсій за проживання на забруднених територіях. Раніше встановлені розміри пенсій при цьому не зменшуватимуться.
Закон про Державний бюджет на 2015 рік підтверджує право Кабміну на встановлення розмірів окремих соціальних виплат, зокрема чорнобильцям, дітям війни, військовослужбовцям та деяким іншим категоріям громадян. Крім цього, відповідно до положень Державного бюджету, Кабмін має затвердити спеціальний порядок проведення індексації пенсій у 2015 році.
8. Де знайти ще більше інформації?
По додаткову інформацію та роз’яснення фахівців Пенсійного фонду можна звернутися до контактного центру ПФ за багатоканальним номером 0-800-503-753 (зі стаціонарних телефонів по всій Україні — безкоштовно), а також за номерами (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71 (у понеділок — четвер — з 09.00 до 18.00, у п'ятницю — з 09.00 до 16.45; обідня перерва — з 13.00 до 13.45); сайту Пенсійного фонду України в Інтернеті: www.pfu.gov.ua; завітавши до територіального управління ПФУ за місцем проживання.

                                                                                                                                                                                     Урядовий Кур'єр. - 2015. - 24 січня

 

 

                                                                                                                                                                 

Верховна Рада України 4 квітня 2013 р. ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» щодо призначення пенсії батькам, які виховали п’ятеро і  більше дітей», який набрав чинності з 1 січня 2014 року.

Отже, з 1 січня 2014 р. згідно з п. 8 ст. 1 цього Закону України пенсії за особливі заслуги перед Україною призначаються матерям. Які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховував дітей до такого віку батько, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються всиновлені в установленому порядку.

Призначення дострокової пенсії і пенсії за віком

За статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу – не менш як 15 років.

Жінки, які народилися, зокрема, в період 3 1 жовтня 1960 до 31 березня 1961 р., мають право на пенсію після досягнення віку 59 років шести місяців.

Згідно з п. 7-2 Прикінцевих положень Закону до 1 січня 2015 р. право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу – не менш як 30 років та за умови звільнення з роботи. У такому разі розмір їхньої пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст..28 Закону, зменшується на 0,5 % за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Згідно зі ст.. 49 Закону України «Про зайнятість населення» працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, та військо службовцям, звільненим з військової служби у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, яким на день вивільнення залишилось не більш як півтора року до встановленого ст..26 Закону пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково технічну діяльність», за умови їхньої реєстрації в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та відсутності підходящої роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію, якщо вони мають страховий стаж , потрібний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим ч.1 ст. 28 Закону (для жінок – 30 років).

Тобто, якщо на час звільнення з роботи з причин, зазначених вище, особі до досягнення пенсійного вік залишилось більш ніж півтора року, підстави для дострокового призначення пенсії відповідно до ст.. 49 Закону України «Про зайнятість населення» відсутні.

Для визначення права на призначення пенсії за віком зі зниженням пенсійного віку слід звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання та подати названі нижче документи.

При цьому перебування в трудових відносинах не є перешкодою для призначення такого виду пенсії.

Згідно з п. 3акону жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менш як 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за № 1566/11846, визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. Якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку, надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.

                                                                                                                                                                            Праця та зарплата.- 2014.- 5 березня.- № 9.- с. 18

 

Чи мають платити внески до Фонду з безробіття працюючі пенсіонери?

 

Сплата єдиного соціального внеску для працюючих пенсіонерів передбачена Законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціального страхування». Це відповідає принципу соціального страхування – принципу солідарності, який полягає у тому, що сума страхових внесків, відрахованих від доходів працюючого населення, розподіляється серед осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, у цей період. Тобто працююча особа сьогодні «утримує» інших осіб, які потребують соціальної допомоги, внаслідок чого, у разі настання у неї страхового випадку (безробіття, трудового каліцтва тощо) у майбутньому, допомогу вона отримає за рахунок внесків осіб, які є платниками у цей час.

Одночасно, відповідно до статті 43 Закону «Про зайнятість населення статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через брак роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи.

Тобто якщо особа скористалась своїм правом на призначення пенсії, така особа не має права набути статусу безробітного, але вона має право на соціальний захист, що реалізується через надання безоплатних соціальних послуг, зокрема інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних, сприяння у працевлаштуванні.

Крім того, відповідно до Закону «Про зайнятість населення» та Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» застраховані особи мають право на допомогу з часткового безробіття та на профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків».

З огляду на це, встановлення будь-яких пільг у сплаті єдиного соціального внеску для окремих категорій платників за рахунок застрахованих осіб не відповідатиме принципам соціального страхування. Сплата страхових внесків у зменшених розмірах може призвести до виникнення заборгованості з виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.

(Урядовий кур’єр. – 2013. – 13 квітня. – с.7).

 

Пенсію можна отримувати при від сутності регістрації.

 

Нормативно-правових актів, які б установлювали можливість реалізації права на одержання пенсії тільки при наявності реєстрації місця проживання в Україні, нема. Мало того, згідно зі ст..2 Закону України «Про свободу пересування ті вільний вибір місця проживання в Україні» відсутність реєстрації не є підставою для відмови громадянинові в реалізації його прав, передбачених Конституцією та законами України, у цьому випадку права на соціальне забезпечення в старості.

Це означає, якщо громадянин України виїхав за кордон, наприклад, за так званою грін-картою (посвідка на проживання) на постійне місце проживання, він своє право на отримання пенсії в Україні не втрачає. Як правило, зарахування пенсії в такому випадку має здійснюватися на банківську картку, якою пенсіонер може користуватися за кордоном. Потрібно врахувати й те, що одержання пенсіонером посвідки на проживання за рубежем ще не означає одержання ним громадянства іншої країни. Тому протягом терміну дії грін-карти (а це, як правило, не більше п’яти років) пенсіонер у будь-який момент може повернутися в Україну для постійного проживання.

Також статтею 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачається право пенсіонера, у випадку його виїзду на постійне місце проживання за кордон, на одержання перед виїздом наперед пенсії за шість місяців. Для цього потрібно подати відповідну заяву в Пенсійний фонд за місцем реєстрації пенсіонера.

Не зайве нагадати й про те, що 7 жовтня 2009 року Конституційним Судом України було ухвалено рішення (справа № 1-32/2009), яке визнає право на отримання пенсії громадянином України за кордоном, якщо він там постійно проживає. Щоправда, це можна реалізувати за умови, що із країною постійного перебування пенсіонера в нас немає договору про правову допомогу. Оскільки такий договір надає можливість українському пенсіонеру одержувати свою пенсію за кордоном. Конституційний Суд у своєму рішенні зазначив, що конституційне право на соціальний захист включає і право громадян на забезпечення у старості. Пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що призначаються у зв’язка з трудовою діяльністю, заслужені попередньою працею і є однією з форм соціального захисту. Цим визначається зміст і характер обов’язку держави стосовно тих громадян, які набули право на одержання пенсії.

Закріплюючи на конституційному рівні право на соціальний захист кожного громадянина, без будь-яких винятків, держава реалізує положення статті 24 Конституції України, відповідно до яких громадяни мають рівні конституційні права і не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

(Голос України. – 2013. – 16 квітня. – с.14).

Переведення з одного виду пенсії на інший.

(Який порядок переведення з одного виду пенсії на інший)

Згідно зі ст..10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника), призначається один із цих видів пенсій за її вибором.

 За нормами ст..45 Закону переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що є на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Під час переведення з одного виду пенсії на інший на бажання особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені ч.1 ст.40 Закону (за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р.), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв в роботі, в разі переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена ч.2 ст.40 Закону для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком).

(Праця і зарплата. – 2012. - №44. – с.20).

 

Працюючим пенсіонерам – автоматичний перерахунок пенсій.

 

Нещодавно затверджений Кабінетом Міністрів і поданий до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає запровадити автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам через кожні два роки роботи без додаткового звернення до органів              Пенсійного фонду України.

Проект нового законодавчого акта був розроблений фахівцями Мінсоцполітики.

Нині чинне законодавство надає можливість працюючим пенсіонерам раз на два роки здійснювати перерахунок їхніх виплат лише за умови особистого звернення до органів Пенсійного фонду. Однак запровадження щомісячного персоніфікованого обліку платників єдиного соціального внеску, яким охоплений кожний легально працюючий громадянин, привело до того, що потреба у збиранні безлічі довідок та папірців відпадає. Для перерахунку пенсій ураховуються дані персоніфікованого обліку, тому додаткові документи подавати немає потреби. Запровадження авто березня проводити перерахунок усім, хто набув такого права, без особистого звернення особи.

При цьому під час автоматичного перерахунку буде вибиратися, тобто братися за основу, найвигідніший для людини варіант заробітку та страхового стажу.

Якщо дворічний термін роботи пенсіонера припадає на дату після 1 березня, то перерахунок провадитиметься вже за умови особистого звернення людини до Пенсійного фонду, тобто в разі набуття права на перерахунок після 1 березня пенсіонер зможе самостійно звернутися за проведенням такого перерахунку.

(Праця і зарплата. – 2012. - №40. – с.1,2).

 
За яких умов можлива виплата пенсіонерові коштів за кордон?

Виплата пенсій за кордон здійснюється на підставі міжнародних договорів та чинного законодавства України. Статтею 51 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання пенсіонер має право на отримання пенсії за шість місяців наперед. Для цього перед виїздом він має звернутися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду за місцем одержання пенсії в Україні. Тут же можна отримати «Памятку для пенсіонерів, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон». Там є вся необхідна інформація та перелік держав, з якими Україна уклала міжнародні договори про соціальне (пенсійне) забезпечення.

Якщо такий договір із країною, до якої виїжджає пенсіонер, укладено, то він може звернутися до компетентного органу з питань пенсійного забезпечення за місцем свого проживання в цій державі з клопотанням про переведення (переказ) пенсії з України.

Але сказане не стосується пенсій по інвалідності, що настали внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначених згідно зі статтею 54 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Ці пенсії ПФУ виплачує у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання до будь-якої іншої країни незалежно від наявності двосторонніх договорів про пенсійне забезпечення.

Якщо трудові мігранти, які працювали в країнах Балтії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Іспанії, Португалії, повертаються жити в Україну, то пенсія, призначена тією державою, де набуто страховий стаж і з якою укладено двосторонній міжнародний договір, виплачується пенсіонерові в Україні. Іншу частину пенсії – за український страховий стаж – призначатиме територіальний орган ПФУ за місцем проживання заявника. 

(Урядовий кур’єр. – 2012. – 11 жовтня. – с.5).

 

Щодо розміру підвищення до пенсії дітям війни.

Законами України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (зі змінами) та «Про Державний бюджет України на 2012 рік» установлено, що у 2011 – 2012 рр. норми і положення ст..6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» застосовуються в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2-11 – 2012 рр.

З 1 січня 2012 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2-11 р. №1381 підвищення пенсії дітям війни, встановлене ст..6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», провадиться в розмірі 7% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.

До основної пенсії встановлено підвищення як дитині війни, розмір якого з 1 липня 2012 р. – 59.08 грн., з 1 жовтня – 59.92 грн.

(Праця і зарплата. – 2012. - №37. – с.21).

 

Про сплату єдиного соціального внеску.

Згідно з ч.4 ст.4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичні особи –підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та одержують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

За Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонер – це особа, яка відповідно до цього Закону одержує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які одержують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених Законом.

Законом передбачено такі види пенсійних виплат: пенсія за віком, пенсія в разі втрати годувальника, пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Умови призначення пенсії за віком визначені ст..26 Закону.

Відповідно до ст..55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст..26 Закону. Призначення та виплата пенсій названим особам провадиться відповідно до Закону.

Фізичні особи-підприємці, які одержують пенсію за віком зі зниженням пенсійного віку відповідно до ст..55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», розмір якої обчислено за нормами Закону, право на добровільну сплату єдиного внеску мають після досягнення пенсійного віку, встановленого ст..26 Закону.

(Праця і зарплата. – 2012. - №34. – с.19).

 

 

 

 

Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) за червень 2012 року для призначення пенсій.

Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) на одну застраховану особу за червень 2012 р. у сумі 2994 грн 78 коп., який застосовуватиметься під час визначення коефіцієнта заробітної плати за червень 2012 р. для призначення пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

(Праця і зарплата. – 2012. - №34. – с3).

 

Як нараховуються пенсії по втраті годувальника?

 

Відповідно до статті 37 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у разі втрати годувальника призначається на одного непрацездатного члена родини у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника, на двох і більше непрацездатних членів родини – не більше 100% пенсії за віком померлого годувальника, які розподіляються між ними рівними частинами.

Відповідно до пункту 8 Закону №1058, пенсії у разі втрати годувальника, померлого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, призначаються відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». До прийняття відповідного закону пенсії зазначеним категоріям осіб призначаються за нормами Закону «Про пенсійне забезпечення». Пенсія у разі втрати годувальника, померлого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, призначається на кожного непрацездатного члена сімї у розмірі 30% заробітку годувальника відповідно до статті 44 Закону №1788.

Членам сімей шахтарів, які померли у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, до пенсії через втрату годувальника, відповідно до ст..7 Закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» на кожного непрацездатного члена родини встановлюється доплата в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, котрі втратили працездатність, за рахунок Державного бюджету в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів.

Відповідно до постанови Кабміну від 26.03.2008 року №256, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, окрім пенсій за особливі заслуги перед Україною і щомісячною доплатою до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам родин шахтарів, смерть яких настала через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання) не сягає в осіб, яким призначена пенсія у зв’язку з втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім’ї 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам призначається щомісячна державна допомога до пенсії у сумі, якої не вистачає до вказаних розмірів.

(Урядовий кур’єр. – 2012. – 21 січня. – с.7.)

 

Пенсіонерам підвищать виплати.
         З 1 грудня у зв’язку з черговим підвищенням розміру прожиткового мінімуму, відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік», підвищуються розміри пенсійних виплат.
          Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1грудня збільшується з 784 грн до 800 грн. У зв’язку з цим буде проведено перерахунок пенсій, надбавок та підвищень до пенсії, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком, пенсії у зв’язку з втратою годувальника на одного утриманця з 1 грудня складе 800 грн., мінімальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника на двох утриманців – 960 грн., на трьох і більше – 1200 гривень.
         Перерахунки мінімального розміру пенсій за віком та надбавки за понаднормативний стаж у зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму проводяться тільки непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які працюють, такі перерахунки здійснюються після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який встановлений на дату звільнення з роботи.
        У разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат чи державної соціальної допомоги не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму. Тому у будь-якому випадку пенсія не може бути менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
      Мінімальний розмір пенсійної виплати у інвалідів війни та учасників бойових дій з 1 грудня складе: для інвалідів 1 групи 1920 грн., ІІ групи – 1720 грн., ІІІ групи – 1520 грн., для учасників бойових дій – 1320 гривень.
(Урядовий кур’єр. – 2011. – 2 грудня. – с.4).