Пільги чорнобильцям

 Щодо перерахунку мінімального розміру пенсії чорнобильцям

 

 Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено, що пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися на бажання особи із заробітної плати за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 рр.

Для  обчислення пенсій як по інвалідності, так і в разі втрати годувальника подається довідка про заробітну плату за роботу в зоні відчуження.

 

Якщо розмір пенсії, обчислений із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження, нижчий від законодавчо визначеного мінімального розміру пенсії, або якщо особа не може подати довідку про заробітну плату, пенсія призначається в мінімальному розмірі, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11. 2011 р. № 1210 .

Розмір інімальної пенсії визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і перераховується в разі його зміни.

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" унесено зміни, зокрема, до ст. 8, згідно з якими з 1 вересня п.р. розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1074 грн."  

Відповідно із цієї дати переглянуто розмір пенсій та підвищень, які залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перераховано мінімальні розміри пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які в установленому порядку визнані інвалідами та віднесені до категорії 1.

Так, для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС мінімальний розмір пенсії з 1 вересня поточного року становить:

для інвалідів I  групи - 1933,20 грн (1074 грн х 180%) - 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідів ІІ групи - 1718,40 грн (1074 грн х 160%) - 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втртили працездатність;

інвалідів ІІІ групи - 1557, 30 грн (1074 грн х 145%) - 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, розмір пнсії становить:

для інвалідів І групи - 1611, 00 грн (1074 грн х 150%) - 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідів ІІ групи - 1342, 50 грн (1074 х 125%) - 125% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідів ІІІ групи - 1181, 40 грн (1074 грн х 110%) - 110% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

дітей-інвалідів - 1074 грн (1074 грн х 100%) - 100% прожитковго мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, законодвчо визначено якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, І групи - 285%, ІІ групи - 255%, ІІІ групи - 225% прожитковго мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до таких розмірів.

Тобто розмір пенсійної виплати для інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з 1 вересня п.р. становить: для інвалідів І групи - 3060, 90 грн, ІІ групи - 2738, 70 грн, ІІІ - 2416, 50 грн.

Приклад. Мінімальний розмір пенії інваліда ІІ групи - учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становить 1718, 40 грн. Крім того, до соновного розміру пенсії встановлено додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров' ю, та пенсію за особливі заслуги перед Україною, розмір якої - 268, 50 грн (25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Зважаючи на те, що мінімальний розмір разом з додатковою пенсією за шкоду, заподіяну здоров'ю, не досягає мінімальної пенсійної виплати, пенсія встановлюється в розмірі 2738, 70 грн. Загальний розмір пенсійної виплати в такому разі з 1 вересня становить 3007, 20 грн (2738, 70 грн + 268, 50 грн, де 268, 50 грн - пенсія за особливі заслуги перед Україною). Виплата пенсії в новому розмірі разом з доплатою за вересень буде проведена у жовтні поточного року.

Праця і зарплата. - 2015. - № 37. - 7 жовтня. - с. 7 

Право на отримання статусу постраждалої

Після досягнення дітьми повноліття встановлення статусу потрепілих від Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначени ст. 11 Закону.

 

Відповідно до п. 6 ст. 11 Закону особи, які досягли повноліття, з числа зазначених ст. 27 Закону та яким у дитячому віці було встановлено причиннний зв'язок інвадіності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умовами проходження ними переогляду у спеціалізованій медико-соціальній комісії, відносяться до потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

За умови встановлення після досягнення повноліття причиннного зв'язку інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи ваша дитина матиме правові підстави для віднесення до потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Положення про систему експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого  випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства надзвичайних ситуацій України від від 10.10.2012 р. № 789/1248.

Праця і зарплата. - 2015. - 6 травня. - № 17.

Як отримати довідку про заробітну плату за роботу (службу) в зоні відчуження, якщо підприємство (військове формування) ліквідоване без визначення правонаступника

 Пенсії поінвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання і пенсії в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи на бажання громадян можуть обчислюватися із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 рр.. у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

Отже, для обчислення пенсії в розмірі відшкодування фактичних збитків особа має подати, крім документів, що підтверджують роботу в зоні відчуження, також довідку про заробітну плату. Зважаючи на те, що на ліквідаційні роботи осіб відряджали (призивали через військові комісаріати) з підприємств, установ, організацій, військових частин (далі - установи), то відповідно після повернення з ліквідаційних робіт та подання відповідних документів названі установи нараховували та виплачували заробітну плату (грошове забезпечення) за роботу в зоні відчуження. Отже, оскільки потрібна інформаціящодо нарахування та виплати заробітної плати за роботу в зоні відчуження, а також документи, що підтверджують роботу в зоні відчуження (період ліквідаційних робіт, населений пункт (об'єкт) зони відчуження, тривалість робочого дня тощо), знаходяться в установах, то і звертатися за отриманням довідок про заробітну плату відповідно до ст. 15 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон) потрібно до такої установи.

Зважаючи на те, що після аварії на ЧАЕС минуло 29 років і за цей час ліквідовано чимало як державних підприємств, установ, організацій, військових частин, так і колгоспів та радгоспів, з яких особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, були відрядженні на ліквідаційні роботи або призвані на військові збори через військові комісаріати для взяття участі в ліквідаційних роботах, документи передані на зберігання до архівних установ, видати довідки про заробітну плату нікому і, як наслідок, обчислити пенсію по інвалідності чи в разі втрати годувальника виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження, немає можливості.

Пенсії в такому разі обчислюються в мінімальному розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1210"Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - постанова № 1210).

Слід нагадати, що постановою № 1210 гарантовано для інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, мінімальну пенсійну виплату.

Згідно з п. 12 постанови № 1210, якщо розмір пенсійної виплати ( з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською  катастрофою, І групи - 285%, ІІ групи - 255%, ІІІ групи - 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адересна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до таких розмірів.

 У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок цієї допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.

Отже сьогодні розмір пенсійної виплати не може бути менш ніж: за І групою інвалідності - 2704, 65 грн, за ІІ групою - 2419, 95 грн, за ІІІ групою - 2135, 25 грн.

Для врегулювання цього питання та надання можливості інвалідам - учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, реалізувати визначене ст. 54 Закону право на обчислення пенсії в розмірі відшкодування фактичних збитків КМУ ухвалив постанови від 16.07.2012 р. № 685 "Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження у 1986-1990 роках" (далі - постанова № 685) та від 29.09.2012 р. № 886 "Про комісії з виначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках" (далі - постанова № 886), відповідно до яких було створено комісії з визначення даних прозаробітну плату, яку виплачували за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 рр.

Якщо особа, яка брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, бажає отримати довідку про заробітну плату, їй слід звернутися з письмовою заявою до уповноваженої особи райдержадміністрації за місцем регістрації..

Питання видачі довідки про заробітну плату для обчисленняпенсії по інвалідності в розмірі відшкодування фактичних збитків врегульоване постановою № 886, якою затверджене типове положення про такі комісії.

В аналогічному порядку вирішується питання видачі довідок і колишнім військовослужбовцям. Постановою № 685 затверджено відповідне типове положення. Письмові заяви громадян України про видачу довідок розглядаються, зокрема, регіональними комісіями, створеними при обласних військових комісаріатах, територіальних органах міністерства та регіональних органах СБУ.

Форма довідки про заробітну плату, одержану особою за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках затверджена наказом Мінсоцполітики України від 03.09.2012 р. № 536.

Праця і зарплата. - 2015.- № 17- 6 травня. - с.3-4.

 

 

Про відшкодування втраченого заробітку (учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) 

За пунктом 8 ч. 1 ст. 21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон) особам, віднесенним до категорії 2, надається гарантована державою компенсація як відшкодування у встановленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо захворюванння або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням робыт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без установлення інвалідності), що визначено уповноваженою медичною комісією.

Розмір відшкодування втраченого заробітку особі встановлюється відповідно до листа Мінпраці України від 04.12.96 р. № 09-4082 та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.12.96 р. № 02-163/23, погодженого з Федерацією профспілок України та Міністерством юстиції України, відповідно до ступеня втрати професійної працездатності і середньомісячного заробітку, який особа мала до ушкодження здоров'я.

Середньомісячний заробіток визначається за 12 місяців або на бажання потерпілого за останні повні три календарних місяці роботи, що передували даті встановлення стійкої втрати професійної працездатності у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Відповідно до п. 4 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадн, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 936, виплата ціє компенсації (пп. 15 п. 4 Порядку) провадиться працюючим і непрацюючим громадянам, пенсіонерам, громадянам, що провадять підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, та громадянам, які працюють у громадян, що провадять підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, управліннями праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад а місцем реєстрації громадян.

За статтею 15 Закону довідки про заробітну плату надаються підприємствами, установами та організаціями за основним місцем роботи працівників або їхніми правонаступниками. Крім того, відомості про встановлення умов і розмірів оплати праці та умов їхнього запровадження по кокретних особахможуть мати, а отже, й надавати виключно підприємства, установи, організації, де працювали ці особи, або правонаступники таких підприємств, установ, організацій. 

Праця і зарплата. - 2015. - 8 квітня. - № 14. - с.11. 

 

Отримати довідку про заробітну плату за роботу в зоні відчуження, якщо підприємство ліквідоване

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи на бажання громадян можуть обчислюватись із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» довідки про період роботи (служби) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, про заробітну плату за цей період видаються підприємствами, установами, організаціями за основним місцем роботи працівника або їхніми правонаступниками, які за законодавством з пенсійного забезпечення несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі за видачу недостовірних документів, і відшкодовують її.

Зважаючи на те, що після аварії на Чорнобильській АЕС минуло понад 28 років і за цей час ліквідовано чимало як державних підприємств, установ, організацій, так і колгоспів та радгоспів, з яких особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, булим відряджені на ліквідаційні роботи або призвані на військові збори через військові комісаріати для взяття участі в ліквідаційних роботах, документи передані на зберігання до архівних установ, видати довідки про заробітну плату нікому і, як наслідок, обчислити пенсію по інвалідності чи в разі втрати годувальника виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження, немає можливості.

Для врегулювання цього питання Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 26.09.2012 р. № 886 (далі – постанова № 886), якою затвердив Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в  1986-1990 роках.

Згідно з постановою № 886 створено центральну комісію, яка діє при Міністерстві соціальної політики, та регіональні комісії обласних і Київської міської держадміністрацій.

Комісіями, за поданням райдержадміністрацій, розглядаються письмові заяви громадян України з числа інвалідів унаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження 1986-1990 рр.

Отже, якщо підприємство, з якого особа було відряджена на роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ліквідоване без визначення правонаступника, а документи передані на зберігання до архіву, то для отримання довідки про заробітну плату за роботу в зоні відчуження така особа має звернутися до уповноваженої особи районної державної адміністрації за місцем проживання, подавши пакет документів, потрібних для розгляду на комісії, та відповідну заяву.

Слід зазначити, що регіональна комісія розглядає письмові заяви громадян про видачу довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 рр., лише в тому разі, якщо підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника. В інших випадках документи на комісію не приймаються. Подаючи до уповноваженої особи райдержадміністрації заяву для розгляду на комісії, особа має подати копії таких документів:

перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з предявленням оригіналів);

архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;

особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 рр. заробітну плату в зоні відчуження, в тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

довідки про періоди несення служби (виконання робіт, виданої військовою частиною (підприємством) або галузевим державним архівом Міноборони), довідки Галузевого державного архіву СБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об‘єкти (в населені пункти) зони відчуження;

документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об‘єктах, у місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 рр., визначених рішеннями урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду – місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), засвідчених печаткою підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником.

Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

Засвідчення не потребує копія перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до нього.

Голова регіональної комісії в день надходження письмової заяви забезпечує надсилання до державного реєстратора запиту щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про підприємство, установу, організацію, з якого було відряджено (призвано на військові збори) заявника.

За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви ухвалює рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату. На бажання заявника його може бути запрошено на засідання регіональної  комісії, рішення якої оформляється протоколом, що підписується її головою та присутніми на засіданні членами.

Довідка про заробітну плату видається протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії органом, яким вона утворена, завіряється печаткою цього органу і є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання проведення перерахунку пенсії.

У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

У разі незгоди з рішенням регіональної комісії заявник може подати такій комісії заяву із запереченням щодо ухваленого рішення з вимогою передати документи на розгляд центральній комісії.

Регіональна комісія у триденний строк подає заяву разом із документами заявника центральній комісії для розгляду та ухвалення рішення.

У разі незгоди заявника з рішенням регіональної комісії центральна комісія розглядає звернення, документи, подані регіональною комісією, й ухвалює рішення на черговому засіданні.

За наявності підстав для задоволення заяви центральна комісія ухвалює рішення про видачу довідки про заробітну плату і повідомляє про це протягом трьох робочих днів регіональну комісію.

Якщо рішення центральної комісії збігається з рішенням регіональної, подальшого розгляду документів щодо видачі довідки про заробітну плату не відбувається. Копія такого рішення у тижневий строк надсилається заявникові.

Після ухвалення рішення центральна комісія у тижневий строк повертає документи заявника на зберігання регіональній комісії.

Заявник у разі незгоди з ухваленим центральною комісією рішенням має право оскаржити рішення комісії до суду.

Приклад. Гр. С. під час роботи в колгоспі (з 10 червня до 15 липня 1987 р.) був призваний на військові збори й у складі військової частини брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (місце дислокації військової частини – с. Поліське, тобто поза зоною відчуження). Нині колгосп ліквідовано без визначення правонаступника, документи на зберігання передані до районного державного архіву, щ підтверджено відповідною довідку. Участь гр.. С. у ліквідаційних роботах підтверджена довідкою Державного галузевого архіву Міністерства оборони України.

Згідно з архівною довідкою заявником безпосередньо в зоні відчуження, а саме – в м. Чорнобилі, відпрацьовано у червні  вісім днів (15, 21, 23-28 червня), у липні – 15 днів (1-15 липня 1986 р.). Тобто за довідкою комісією визначається період роботи в зоні відчуження та населений пункт, у якому проводилися ліквідаційні роботи. Слід зауважити, що м. Чорнобиль до 14 липня 1986 р. був віднесений до другої зони небезпеки, а з 15 липня 1986 р. – до першої зони небезпеки, і відповідно показник кратності, який застосовуватиметься під час обчислення заробітку, становитиме 3, а з 15 липня 1986 р. – 2, крім того, буде також ураховано збережений заробіток. Для ухвалення комісією рішення щодо видачі довідки про заробітну плату, одержану особою за роботу в зоні відчуження, гр. С. подав також копію особового рахунку за 1987 р., за яким було визначено  годинну тарифну ставку та збережений заробіток. Слід зауважити, що збережений заробіток визначається за два попередні місяці перед місяцем відрядження (призову на військові збори), до збереженого заробітку може бути (за умови підтвердження) включено 2/12 річної премії, виплаченої за попередній рік (у цьому випадку – за 1986 р.), квартальна премія, яка враховується за той квартал, за місяці якого обчислюється збережений заробіток, тобто за квітень і травень 1987 р., за умови, що виплата та нарахування премії за ІІ квартал підтверджені особовим рахунком, до збереженого заробітку буде враховано 2/3 квартальної премії. Якщо положенням про преміювання за 1987 р. було передбачено виплату щомісячної премії, вона також може бути врахована як одна із складових заробітної плати. Крім того, гр. С. згідно з табелем робочого часу за 1987 р. працював у зоні відчуження у вихідні дні (у червні – 1 день, у липні – 2 дні). Оплата роботи у вихідні дні враховується в подвійному розмірі. Отже, на підставі поданих документів комісія ухвалить рішення про видачу гр. С. довідки про заробітну плату за роботу в зоні відчуження, яку буде видано протягом  пяти робочих днів після підписання протоколу засідання. Після отримання довідки гр. С. має звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про проведення перерахунку пенсії і довідкою про заробітну плату.                                                                                                                                                                                     Праця і зарплата. – 2014. – 10 грудня. – с. 3-4 

Про відпустки за Чорнобильським законом

За статтею 47 Закону України "Про статус і соціальний звхист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон) працівникам, котрі працюють (перебувають у відрядженні) в зоні гарантованого добровільного відселення, надається щорічна основна відпустка тривалістю пропорційо до відпрацьованого на цій території часу - 37 календарних днів. 

Ця відпустка надається без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України.

Отже, щорічні основні відпустки надаються працівникам, які працюють у відповідних зонах радіоактивного забруднення, незалежно від наявності чорнобильського посвідчення, яким підтверджується статус потерпілого.

Підтвердженням права на цю відпустку є робота працівника за трудовим договором на підприємстві, яке знаходиться в зоні  гарантованого  добровільного відселення.

Загальна тривалість відпустки працівникам, котрі працюють (перебувають у відрядженні) в зоні гарантованого добровільного ідселення, не має перевищувати 49 календарних днів. Різниця між цим обмеженням (49 календарних днів) й основною відпусткою (37 календарних днів) не є якимось іншим видом додаткових відпусток, тому таким працівникам тривалість щорічної відпустки понад 37 календарних днів може бути збільшена лише за рахунок додаткових щорічних відпусток, передбачених законодавством.

Органами соціального захисту населення відшкдовується різниця між тривалістю щорічної основної відпустки, яка надається працівникові згідно із ст. 47 Закону, та тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" або до інших законів України, без урахування додаткових. Якщо відповідно до Закону України "Про відпустки" тривалість щорічної відпустки працівника становить 24 календарних дні, то за рахунок коштів державного бюджету повинна відшкодовуватися відпустка за 13 календарних днів (37-24) .

Згідно з п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон) особам , віднесеним до категорії 1 та 2, державою гарантовано компенсації та пільги, зокрема щодо надання додаткової відпустки із збереженням.  заробітної плати строком на 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

Отже, ця додаткова відпустка не віднесена Законом до щорічної відпустки, а визначена  як пільга та компенсація за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно зі ст. 5 Конвенції Міжнародної організіції праці № 132 "Про оплачувані відпустки", ратифікованої Законом України від 29.05.2001 р. № 2481-ІІІ, для отримання права на будь-яку щорічну оплачувану відпустку потрібен мінімальний період роботи. Тобто в будь-якому  разі щорічна відпустка пов'язана з тривалістю роботи працівника на такому підприємстві, в установі, організації.

На відміну від щорічних відпусток названа відпустка не пов'язана з робочим процесом і надається незалежно від тривалості  роботи на підприємстві, в установі, організації.

Тому під час надання цих відпусток слід ураховувати, що гарантоване державою право осіб, віднесених до категорії 1 та 2, на додаткову відпустку із щбереженням заробітної плати строком на 14 робочих (16 календарних) днів на рік, роботодавець зобов'язаний забезпечити впродовж календарного, а неробочого року.

Витрати пов'язані з оплатою щорічних відпусток, провадяться за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працююють за трудовим договором працівники, а в установах та організаціях. що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток провадиться з бюджетних асигнуваньна їхнє утримання. Фінансування видатків на відшкодування витрат на оплату додаткових відпусток, що надаються особам , віднесеним до категорій 1 та 2, провадиться за рахунок видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи. Тобто джерела покриття витрат на шорічні відпустки і названі додаткові відпутски різні.

Ураховуючм викладене, немає підстав вважати щорічними відпустки, які надаються працівникам відповідно до ст. 20 та 21 Закону . Їх слід відносити до інших видів відпусток, установлених законодавством(ч. 2 ст. 4 Закону України "Про відпустки".

Оскільки названа відпустка не належить до щорічних відпусток, визначених п. 1 ст. 4  Закону України "Про відпустки", то відповідно на неї не поширюються норми цього Закону, передбачені для щорічних відпусток, зокрема, про перенесення щорічної відпустки на інший період, продовження в разі тимчасової непрацездатності працівника, а також заміну грошовою компенсацією чи виплатою грошової компенсації під час звільнення.

Водночас слід зазначити, що відповідно до ст. 5 Закону України "Про відпустки" тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.

Отже, додаткова відпустка за ст. 20 і 21 Закону має надаватися із розрахунку 16 календарних днів.

                                                                   Праця та зарплата,- 2014. - 18 червня. - № 23. - с. 19

Право на зниження пенсійного віку

У разі документального підтвердження Вашої роботи в зоні відчуження до липня 1986р. пенсію за віком Вам буде призначено за досягнення 50-річного віку.

Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, визначені ст. 5 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі - Закон).

Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, визначені ст.. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі - Закон).

Частиною 1 цієї статті передбачено, що учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в зоні відчуження в 1986 р. з моменту аваріїдо 1 липня незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня до 31 грудня 1986 р. – не менш як п’ять календарних днів. Пенсійний вік знижується на 10років. Особам, які працювали в зоні відчуження в 1988 р. не менш як 30 календарних днів, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій, на п’ять років.

Згідно зі ст.. 15 Закону підставою для визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) в зоні відчуження, підтверджений відповідними документами.

Порядком подання та оформлення документів для призначення(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 .11.2005 р. № 22-1, передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком із застосуванням ст.. 55 Закону додаються посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та довідка  про період(періоди) участі у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 р. № 122, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об’єкт, де особою проводились роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

 

Підтвердження права на пільгову пенсію

За статею 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» право пенсію із зниженням пенсійного віку на 10 років мають учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в 1986 році в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 р. незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня до 31 грудня 1986 р. – не менш як п’ять календарних днів.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду УКРАЇНИ від 25.11. 2005р. № 22-1, зареєстрованим у Мін’юсті України 27.12.2005р. з № 1566/11846, передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком подаються , зокрема , посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за формою , затвердженою постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях від 09.03.88р. № 122, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи , в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об’єкт, де особою проводилися роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

                                                                     Праця та зарплата,- 2014.- 12 лютого.-№ 6.-с. 21

 

Пенсійне забезпечення осіб постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи

Статтею 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі - Закон) передбачено, що пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися на бажання громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, що визначається згідно із законодавством.

За статтею 15 Закону видаються довідки про період роботи(служби) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також на територіях радіоактивного забруднення, про заробітну плату за цей період підприємствами, установами та організаціями(військкоматами).

Отже, для обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи до органів Пенсійного фонду Украйни має бути подано довідку про заробітну плату за роботу в зоні відчуження.

Порядок обчислення пенсій особам. Які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, який визначає механізм обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 і 57 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.22.2011 р. № 1210.

Так, Порядком передбачено, що на бажання осіб пенсії можуть призначатись із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків.

При цьому заробітна плата для обчислення пенсій ураховується за будь-які 12 місяців поспіль такої роботи.

Якщо особа працювала в зоні відчуження в період з 14 травня 1987 до 23 вересня 1990 р., на її бажання пенсія може бути обчислена за 12 місяців поспіль, тобто враховується заробітна плата за ті 12 місяців, за які вона була найвищою. Для визначення доцільності особа може подати до управління Пенсійного фонду України за місцем одержання пенсії довідку про заробітну плату за період з 1 червня 1987 до 31 серпня 1990 р., а фахівцями буде визначено та враховано найбільш вигідний період заробітку.

Проте, якщо особа пропрацювала в зоні відчуження з дня аварії не менш як 12 місяців поспіль, на її бажання пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в такій зоні.

Отже, якщо особа працювала в зоні відчуження, наприклад у період з 26 квітня 1986 до 30 вересня 1990 р., заробітна плата для визначення пенсії по інвалідності в розмірі відшкодування фактичних збитків може бути визначена за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначений період.

Обчислюватись із заробітної плати за один повний календарний місяць пенсія може також, якщо особа працювала на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менш як 12 місяців у період з 26 квітня 1986 до 1 серпня 1987 р.

Якщо особа відпрацювала в зоні відчуження менш як 12 місяців поспіль, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці поспіль у зоні відчуження. Так, наприклад, якщо особа працювала в зоні відчуження з 12 вересня 1986 до 23 лютого 1987 р., пенсія буде обчислюватися за повні місяці роботи в зоні відчуження, а саме: з 1 жовтня 1986 до 31 січня 1987 р.

Якщо особа відпрацювала в зоні відчуження менш як календарний місяць у 1986-1990 рр., на її бажання пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження за весь фактично відпрацьований час в одному з неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітної плати за період роботи поза межами зони відчуження. Так, наприклад, особі, яка працювала в зоні відчуження в період з 25 червня до 17 липня 1987 р., заробітна плата для обчислення пенсії буде визначена на її бажання за червень або липень 1987 р. При цьому заробітна плата за шість днів червня або 17 днів липня буде приведена до місячної норми. Тобто одержаний заробіток буде розділений на 6 у разі врахування заробітку за червень або на 17 у разі врахування заробітку за липень та помножений на 25,6 (місячна норма за 6-годинного робочого дня).

Якщо робота проводилася вахтовим методом, визначають тривалість роботи в зоні відчуження і заробітну плату для обчислення пенсії виходячи з того, що одна повна вахта (не менш як 14 робочих днів поспіль) вважається повним місяцем.

Постанова № 1210 передбачає застосування формального підходу під час визначення заробітку для обчислення пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до ст.. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

До державної пенсії призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, розмір якої для інвалідів-ліквідаторів становить: І групи – 50%, ІІ групи – 40%, ІІІ групи – 30% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, постановою № 1210 інвалідам – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, гарантовано мінімальну пенсійну виплату.

Так, якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, ільової гршової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів І группи – 285%, ІІ групи – 255%, ІІІ групи – 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Ураховуючи те, що чорнобильські виплати визначаються виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, їхній розмір перераховується у зв’язку з його зміною.

Так з 1 грудня 2013 р. у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму розмір пенсійної виплати для названої вище категорії постраждалих не може бути нижчим:

для інвалідів І групи – 2704, 65 грн (949 грн х 285%);

для інвалідів ІІ групи – 2419,95 грн (949 грн х 255%);

для інвалідів ІІІ групи – 2135,25 грн (949 грн х 225%).

Розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам,які належать до категорії 1 з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, перерахований з 1 грудня 2013 р. у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить:

інвалідам І групи – 474,50 грн (949 грн х 50%);
інвалідам ІІ групи – 379,60 грн (949 грн х 40%);
інвалідам ІІІ групи – 284,70 грн (949 грн х30%).

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності для інших постраждалих становить:

І групи – 1423,50 грн (150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

ІІ групи – 1186,25 грн (125%);

ІІІ групи – 1043,90 (110% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, інвалідам, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, з 1 грудня 2013 р. становить:

І групи – 284,70 грн (30% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб);

ІІ групи – 189,80 грн (20%);

ІІІ групи – 142,35 грн (15% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

 
                                                                        Праця і зарплата.- 2014.- 26 лютого.- № 8.- с. 2-3

 

Щодо права на одноразову компенсацію за втрату годувальника.

Згідно зі ст. 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі - Закон) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, виплачується одноразова компенсація в розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», - 7568 грн.

Одноразова компенсація призначається та виплачується сім’ям, у яких на момент смерті учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС були непрацездатні члени.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» непрацездатними членами сім’ї вважаються:

·         чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку;

·         діти (в тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;

·         чоловік (дружина), а за їхньої відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і доглядають за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років.

Одноразова компенсаційна виплата проводиться на підставах та в розмірах, які були чинними на момент смерті учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, є одноразовою та не підлягає перерахунку чи доплаті до раніше виплаченої суми, термін звернення до управління праці та соціального захисту населення за призначенням цієї компенсації часом не обмежується.

Стандартом надання послуги з призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим наказом Мінсоцполітики України від 22.03.2012 р. № 158 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню за принципом «єдиного вікна»(зареєстрованим у Мін’юсті України 10.04.2012 р. за № 525/20838), визначено, що для призначення компенсаційної виплати сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, подаються такі документи (п.3.3 розділу ІІІ):

·         заява;

·         копія паспорта;

·         копія свідоцтва про смерть годувальника (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

·         експертний висновок міжвідомчих експертних комісій з установлення причинного зв’язку смерті з роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

·         копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (за наявності);

·         копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

                                                                         Праця і зарплата.- 2014.- 5 лютого.- № 5.- с. 18

 

 

Вихідна допомога чорнобильцям

Статтею 44 КЗпП установлено перелік випадків, коли працівникам, у тому числі тим, що належать до категорії 1 і 2 громадян, потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується вихідна допомога, та її розміри, які є мінімальними державними гарантіями і можуть бути збільшені в колективному договорі.

Відповідно до цієї статті працівникам виплачується вихідна допомога в розмірі, не меншому від середньомісячного заробітку в разі припинення трудового договору з підстав, зазначених п. 1 ст. 40 КЗпП.

Крім того, Законом України «Про статус і соціальний громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  визначено основні положення щодо соціального захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно з п. 7 ст. 20 та п. 1 ст. 21 цього Закону працівникам, що належать до категорії 1 та 2 громадян, потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їхнього вивільнення у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників (п.1 ст. 40 КЗпП) виплачується також і грошова допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати.

Тобто працівникам, віднесеним до категорії 1 і 2 громадян, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їхнього вивільнення відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП виплачується вихідна допомога згідно зі ст. 44 КЗпП та грошова допомога згідно з п. 7 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

                                                                          Праця і зарплата.- 2014.- 5 лютого.-№ 5.- с. 14

 

 

 

Соціальний захист дітей, потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи
 
Статтею 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено пільги та компенсації потерпілим від Чорнобильської катастрофи дітям та їхнім батькам.
За пунктом 1 ст.30 Закону потерпілі діти до вступу їх до школи (не старші від восьми років) перебувають на повному державному забезпеченні, яке здійснюється через безплатне виховання (утримування) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.
Тобто відповідно до закону батьки за потерпілих дітей не вносять батьківської плати.
Розмір допомоги на дітей визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 і становить: на дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти, віком до трьох років – 13,50 грн, віком від трьох до восьми років – 26,50 грн..
Пунктом 11 ст.30 Закону передбачено безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, технікумів (училищ), коледжів, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, хто проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до ухвалення постанови про відселення.
Згідно з п.12 ст.30 Закону потерпілі діти, які не перебувають на повному державному забезпеченні, забезпечуються продуктами харчування на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що встановлюється органами місцевого самоврядування, або виплачується грошова компенсація батькам на їхнє бажання. Після зарахування до дитячого садка ця виплата припиняється.
Відповідно до п.5,6 ст.35 цього Закону батьки, або особи, які їх замінюють, уносять плату за харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у розмірі, що не перевищує 50% (у міській місцевості) та 30% (у сільській) вартості харчування на день, яку і слід відшкодувати з державного бюджету на дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
(Праця і зарплата. – 2013. - №8. – с.5).
 
 

 

Якими документами підтверджується статус інваліда війни особі, яка приймала участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.
За статтею 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до інвалідів війни належать, зокрема: особи, залучені до складу формувань Цивільної оборони, які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов’язаних з ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи.
Згідно з п.7, 10 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.94 р. №302, «Посвідчення інваліда війни» видається органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.
Статус інваліда війни встановлюється особам, залученим до складу формувань Цивільної оборони на підставі документів, які мають містити інформацію про розпорядчий документ по лінії Цивільної оборони про залучення підприємств, установ (наказ чи розпорядження) до названого формування та розпорядчий документ по підприємству, установі про залучення осіб до складу зазначеного формування, всі відомості про роботу, яку виконував громадянин під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також довідку МСЕК про групу інвалідності та причину захворювання, пов’язаного з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.
(Праця і зарплата. – 2013. - №7. – с.17),

 

Чи має право потерпіла від аварії на ЧАЕС раніше піти на пенсію?

 

Відповідно до статті 55 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» право на пенсію із зниженням пенсійного віку мають потерпілі від Чорнобильської катастрофи, зокрема особи, які станом на 01.01.1993 року постійно проживали не менш трьох років у зоні гарантованого добровільного відселення. Для таких осіб пенсійний вік зменшується початково на 3 роки та на 1 рік за кожні 2 роки проживання (роботи), але не більше 6 років.

Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

(Урядовий кур’єр. – 2013. – 2 лютого. – с.21)

 

Як нараховують пенсію потерпілим від аварії на ЧАЕС?

        Згідно із статтею 49 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», пенсії особам, зарахованим до категорії 1, 2, 3, 4 встановлюються у вигляді державної пенсії та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

        Відповідно до цього закону призначаються пенсії особам, зарахованим до категорії 1.
         Пенсія особам, зарахованим до категорій 2, 3, та 4, призначається на загальних підставах відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням пільг, встановлених Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Особам, зарахованим до категорій 2, 3 та 4 за Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» також виплачується додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю.
        Відповідно до законодавства з пенсійного забезпечення, обчислення середнього заробітку для нарахування пенсії, призначення та перерахунок пенсії, оформлення документів для її виплати здійснюють органи Пенсійного фонду за місцем проживання конкретної особи.
          Статтею 55 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено умови зниження пенсійного віку особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення.
        Зазначеною статтею зокрема передбачено, що особам, які працювали у зоні відчуження з 1 липня до 31 грудня 1986 року не менше 5 календарних днів, пенсійний вік знижується на 10 років.
Призначення та виплата пенсій такій категорії осіб провадиться відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
         Крім того, особам, зарахованим до 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірі 15% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

(Урядовий кур’єр. – 2011. – 22 жовтня. – с.7).

 

Соціальний захист чорнобильців підсилюється Пенсії ліквідаторів зростуть.

 

Середні пенсії інвалідів-ліквідаторів з 1 січня 2012 року зростуть із 1815 до 4129 грн. Збільшення відбудеться за рахунок осучаснення заробітної плати для обчислення пенсій інвалідам-ліквідаторам до 2006 року (як для всіх інших пенсіонерів) та підвищення додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Передбачено також збільшення виплат для інвалідів з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, чиї пенсії досі були найнижчими серед усіх інвалідів та не індексувалися.

Уже заплановано підвищення виплат до 3750 гривень для непрацездатних осіб, які втратили годувальника, та збільшення розміру додаткової пенсії для потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 20%.

На виконання Меморандуму урядом прийнято постанову, яка передбачає 5 кроків посилення соціального захисту чорнобильців:

-                     Перший. Інваліди-ліквідатори.  З 1 січня 2012 року планується збільшення розміру додаткової пенсії інвалідам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС за шкоду, заподіяну здоров’ю, з 30, 20 і 15% до 50, 40 і 30% прожиткового мінімуму (як для інвалідів війни).

-                     Другий. Діти-інваліди. Збільшення основного розміру пенсійних виплат з 1 січня 2012 року для дітей-інвалідів з числа потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи з 380 грн. у 2011 році до 842 грн. Крім того, у 2012 році передбачається також збільшити розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, на 20%, що дасть можливість збільшити пенсійну виплату з 498 грн. у 2011 році до 994 грн. у 2012 році.

-                     Третій. Інваліди з числа потерпілих. Передбачено збільшення розміру пенсійної виплати з 1 липня 2012 року для інвалідів з числа потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 70% проти 2011 року. Передбачено встановити пенсійну виплату на рівні звичайних інвалідів І групи – 1250 грн., ІІ групи – 1070 грн., ІІІ групи 935 грн. Крім того, передбачено збільшення розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, на 20%, що збільшить розмір пенсійної виплати для І групи з 710 грн. у 2011 році до 1553 грн. у 2012 році, ІІ групи – з 655 грн. до 1294 грн., ІІІ групи – з 600 грн. до 1225 грн.

-                     Четвертий. Непрацездатні особи, які втратили годувальника. Передбачено осучаснення заробітку (який отримував годувальник) до 2006 року (як для всіх пенсіонерів України) та відповідний перерахунок пенсій. Крім того, передбачено збільшення розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, на 20%, що дасть можливість збільшити розмір пенсійної виплати з 1787 грн. у 2011 році до 3750 грн. у 2012 році.

-                     Пятий. Потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС. Збільшення розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, з 1 липня 2012 року для осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 20%, що дасть можливість збільшити розмір цих пенсійних виплат з 38,77 і 115 грн. у 2011 році до 51, 101 і 152 грн. у 2012 році.

Додаткові видатки на підвищення чорнобильських виплат складуть 1,9 млрд грн.., а зростати пенсії почнуть уже з січня 2012 року.

(Урядовий кур’єр. – 2011. – 10 грудня. – с.5).

 

 

ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ ЧОРНОБИЛЬЦЯМ
 
Пунктом 22 ст.20 та п.1 ст.21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» для громадян, віднесених до категорій 1 та 2, передбачено додаткову відпустку із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих (16 календарних) днів на рік.
Ця додаткова відпустка не віднесена до щорічних додаткових відпусток, установлених п.1 ст.4 Закону України «Про відпустки» (щорічні додаткові відпустки: за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці, за ненормований робочий день), а визначена як пільга та компенсація за шкоду, завдану здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно на неї не поширюються норми, визначені для щорічних відпусток.
Отже, відпустка, яка надається працівникам відповідно до п.22 ст.20 та п.1 ст.21 Закону належить до інших видів відпусток, установлених законодавством (ч.2 ст.4 Закону України «Про відпустки»).
Ця відпустка є гарантованою державною пільгою, а тому роботодавець зобов’язаний забезпечити право працівника на відпустку впродовж календарного року.
На відміну від щорічних відпусток названа відпустка не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від часу роботи на підприємстві, в установі, організації, тобто для її одержання не потрібен мінімальний період роботи, визначений Законом України «Про відпустки» (шість місяців). Ця відпустка не продовжується на період святкових днів та в разі тимчасової непрацездатності, не ділиться на частини, не переноситься на наступний рік, а також за неї не провадиться виплата грошової компенсації.
Пунктом 5 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. №936, передбачено, що оплата додаткової відпустки громадянам строком на 14 робочих (16 календарних) днів провадиться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями.
Ураховуючи норми чинного законодавства, підстав для продовження додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за період тимчасової непрацездатності немає.
( Праця і зарплата. – 2012. - №14. – с.16).