Освіта

У розділі вміщено статистичні дані про дошкільні, загальноосвітні та вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації, підготовку аспірантів та докторантів.

До дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) належать ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо.

До загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) належать школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об'єднання), санаторні школи всіх ступенів, а також спеціальні школи (школи-інтернати) та школи соціальної реабілітації.

Загальноосвітні навчальні заклади першого ступеня (початкова школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна школа) -базову загальну середню освіту, третього ступеня (старша школа) - повну загальну середню освіту.

До вищих навчальних закладів (ВНЗ) належать технікуми, училища, коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети тощо.

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації: І - технікуми, училища; II - коледжі та інші прирівняні до них заклади; III і IV - академії, університети, інститути, консерваторії.

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

молоділий спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади І рівня акредитації;

бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади II- IV рівнів акредитації;

спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації.

У рамках удосконалення державного статистичного спостереження з питань вищої освіти змінено методологію формування показників, які характеризують прийом до ВНЗ і випуск фахівців.

Так починаючи з 2004/2005 навчального року, наводяться дані про прийом на початковий цикл навчання ( тобто про студентів, які тільки розпочали навчання у ВНЗ) та випуск фахівців (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).

16.1. Дошкільні навчальні заклади

(на кінець року)

 
1990
1995
2000
2005
2007
2008
Кількість закладів
80
93
58
48
48
49
У них місць
12815
11440
5600
4839
5216
6612

Кількість дітей у закладах, тис.

13,0
10,5
5,6
6,0
6,9
7,4
Охоплення дітей закладами,
 
 
 
 
 
 
у % до кількості дітей
 
 
 
 
 
 
відповідного віку
 
 
 
65
66
71
Кількість дітей у закладах
 
 
 
 
 
 
у розрахунку на 100 місць
102
92
99
123
133
112

 

16.2. Розподіл дітей у дошкільних закладах за мовами виховання

(на кінець року; відсотків)

 
 

1    1995    |

2000    |
2005    |
2006    |
2007    |
2008

Кількість дітей, тис. осіб

10,5
5,6
6,0
6,5
6,9
7,4
виховувались українською мовою
89,1
95,2
94,4
92,1
92,7
92,5
виховувались російською мовою
10,9
4,8
5,6
7,9
7,3
7,5

 

16.3. Загальноосвітні та вищі навчальні заклади у 1995—2008 роках

(на початок навчального року)

 
 
 
Денні загальноосвітні
 
Вищі навчальні заклади
 
І—II рівнів
 
III- IV рівнів
 
навчальні заклади
акредитації
 
акредитації
 
 
у них
 
у них
 
у них
 
усього
учнів,
усього
студентів,
усього
студентів,
 
 
тис.
 
тис
 
 
тис.
1995/96
48
38,2
10
 
7,8
1                 4,3
1996/97
49
37,6
 
 
1                 4,2
1997/98
49
36,8
 
 
4,3
1                 6,2
1998/99
49
36,3
6
 
4,0
1                 6,0
1999/00
48
35,2
6
 
4,0
1                 5,9
2000/01
49
34,6
6
 
1                 6,5
2001/02
48
32,9
6
 
4,5
1                 7,3
2002/03
49
31,4
6
 
4,9
1                 8,5
2003/04
49
29,5
6
 
1                 9,2
2004/05
47
27,6
6
 
5,3
1                 9,7
2005/06
47
25,8
5
 
з,з
1               10,3
2006/07
47
24,3
6
 
3,9
1               10,2
2007/08
47
23,2
6
 
3,7
1               10,0
2008/09
47
22,0
6
 
3,5
 
9,6

16.4. Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах

(на початок навчального року; одиниць)

 
 
1995/96

2000/0 Iі

2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Усього, тис.
50,2
45,2
39,4
38,4
36,9
35,1
У денних загально-
 
 
 
 
 
 
освітніх навчальних
 
 
 
 
 
 
закладах
38,2
34,6
25,8
24,3
23,2
22,0
У вищих навчальних
 
 
 
 
 
 
закладах
 
 
 
 
 
 

І—II рівнів акредитації

7,8
з,з
3,9
3,7
3,5
III- IV рівнів акредитації
4,3
6,5
10,3
10,2
10,0
9,6

на 1 тис. населення, осіб

У денних загально-
 
 
 
 
 
 
освітніх навчальних
 
 
 
 
 
 
закладах
132
126
101
96
92
87
У вищих навчальних
 
 
 
 
 
 
закладах
 
 
 
 
 
 

І—II рівнів акредитації

27
15
13
15
15
14
III- IV рівнів акредитації
15
24
40
40
39
38

Починаючи з 2000/01 навчального року - з урахуванням недержавних закладів.

16.5. Денні загальноосвітні навчальні заклади

(на початок навчального року; одиниць)

 
 
1995/96

2000/0 Iі

2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Всього закладів
48
49
47
47
47
47
середні школи
 
 
 
 
 
 
І ступеня
-
-
-
-
-
-
середні школи
 
 
 
 
 
 
І—II ступеня
2
1
1
1
1
1
середні школи
 
 
 
 
 
 
І—III ступеня
44
39
33
33
33
33
середні школи
 
 
 
 
 
 
II—III ступеня
-
-
-
-
-
-
гімназії
 
2
2
2
2
2
ліцеї
 
2
3
3
3
3
колегіуми
-
-
1
1
1
1
навчально-виховні
 
 
 
 
 
 
комплекси
 
3
5
5
5
5
спеціальні школи
 
 
 
 
 
 
(школи-інтернати),
 
 
 
 
 
 
школи соціальної
 
 
 
 
 
 
реабілітації та
 
 
 
 
 
 
санаторні школи
2
2
2
2
2
2
Кількість учнів у
 
 
 
 
 
 
закладах, тис.
38,2
34,6
25,8
24,3
23,2
22,0
середні школи
 
 
 
 
 
 
І ступеня
-
-
-
-
-
-
середні школи
 
 
 
 
 
 
І—II ступеня
0,8
о,з
0,2
0,2
0,2
0,2
середні школи
 
 
 
 
 
 
І—III ступеня
36,8
30,2
19,2
17,9
17,0
15,9
середні школи
 
 
 
 
 
 
II—III ступеня
-
-
-
-
-
-
гімназії
 
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
ліцеї
 
1,2
1,8
1,8
1,8
1,7
колегіуми
-
-
ІД
1,0
0,9
0,9
навчально-виховні
 
 
 
 
 
 
комплекси
 
1,0
1,6
1,6
1,5
1,5
спеціальні, школи
 
 
 
 
 
 
(школи-інтернати),
 
 
 
 
 
 
школи соціальної
 
 
 
 
 
 
реабілітації та
 
 
 
 
 
 
санаторні школи
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
Кількість
 
 
 
 
 
 
учителів, тис.
2,3
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
Див. першу виноску до табл. 16.4.

 

16.6. Вищі навчальні заклади

(на початок навчального року)

 
 
1995/96
2000/01
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Кількість закладів
11
7
6
7
7
7
І—II рівнів
 
 
 
 
 
 
акредитації
10
6
5
6
6
6
III- IV рівнів
 
 
 
 
 
 
акредитації
1
1
1
1
1
1
У них студентів, тис.
12,1
10,6
13,6
14,1
13,7
13,1
І—II рівнів
 
 
 
 
 
 
акредитації
7,8
з,з
3,9
3,7
3,5
за денною формою
 
 
 
 
 
 
навчання
5,4
3,4
2,8
ЗД
з,о
з,о
III- IV рівнів
 
 
 
 
 
 
акредитації
4,3
6,5
10,3
10,2
10,0
9,6
за денною формою
 
 
 
 
 
 
навчання
3,0
4,8
4,7
4,4
Прийнято, тис.
3,5
3,3
3,5
3,2
3,3
2,5
І—II рівнів
 
 
 
 
 
 
акредитації
2,4
1,4
ІД1
1,2і
1,3і
ІД1
III- IV рівнів
 
 
 
 
 
 
акредитації
ІД
1,9
2,4і
2,0і
2,0і
1,4і
Випущено, тис.
2,9
3,1
2,8
3,3
3,4
3,2
І—II рівнів
 
 
 
 
 
 
акредитації
2,3
1,2
1,02
1,12
1,22
1,02
за денною формою
 
 
 
 
 
 
навчання
1,4
1,0
0,7
0,8
0,9
0,7
III- IV рівнів
 
 
 
 
 
 
акредитації
0,6
1,9
1,82
2,22
2,22
2,22
за денною формою
 
 
 
 
 
 
навчання
0,4
1,4
0,9
ІД
1,0
1,0

Починаючи з 2004/05 навчального року - прийнято осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті на навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).

Починаючи з 2004/05 навчального року - випущено фахівців ( без тих, що закінчили відповідний цикл навчання та продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).

На початок 2008/09 навчального року серед студентів ВНЗ І—II рівнів акредитації 15 осіб - інваліди, 57 - сироти та ті, що залишились без піклування батьків; серед студентів ВНЗ ПІ- IV рівнів акредитації - відповідно 40 та 16 осіб. Направлення на роботу отримало 1,4 тис. випускників ВНЗ (45,1% до загальної кількості випускників). З низ 1,1 тис. навчалися за рахунок коштів державного бюджету.

16.7. Розподіл студентів вищих навчальних закладів за мовами навчання

(на початок навчального року: відсотків)

 
 
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

Кількість   студентів   І—II   рівнів

 
 
 
 
акредитації, тис. осіб
з,з
3,9
3,7
3,5
навчалися українською
 
 
 
 
мовою
93,7
94,9
94,4
98,0
навчалися російською
 
 
 
 
мовою
6,3
5,6
2,0
Кількість студентів III- IV
 
 
 
 

рівнів акредитації, тис. осіб

10,3
10,2
10,0
9,6
навчалися українською
 
 
 
 
мовою
72,9
80,5
80,8
81,3
навчалися російською
 
 
 
 
мовою
27,1
19,5
19,2
18,7

16.8. Чисельність студентів ВНЗ за джерелами фінансування їх навчання

                                                 (на початок навчального року;)
 
 
2006
2007
2008
 
І—II
III-IV
І—II
III-IV
І—II
III-IV
 
рівнів
рівнів
рівнів
рівнів
рівнів
рівнів
 
акриди-
акриди-
акриди-
акриди-
акриди-
акриди-
 
тацн
тацн
тацн
тацн
тацн
тацн
Кількість студентів,
 
 
 
 
 
 
осіб
3906
10167
3678
9980
3512
9627
у тому числі за рахунок
 
 
 
 
 
 
коштів
 
 
 
 
 
 
державного бюджету
2344
3849
2273
3819
2197
3708
місцевих бюджетів
404
-
389
-
435
-
центральних органів
 
 
 
 
 
 
виконавчої влади,
 
 
 
 
 
 
юридичних осіб
-
147
-
186
-
149
фізичних осіб
1158
6171
1016
5975
880
5770

16.9. Прийом студентів ВНЗ на початковий цикл за джерелами фінансування їх навчання

(на початок навчального року;)

 
 
2006
2007
2008
 
І-ІІ
III-IV
І-ІІ
III-IV
І-ІІ
III-IV
 
рівнів
рівнів
рівнів
рівнів
рівнів
рівнів
 
акриди-
акриди-
акриди-
акриди-
акриди-
акриди-
 
тацн
тацн
тацн
тацн
тацн
тацн
Прийнято студентів,
 
 
 
 
 
 
осіб
1247
2048
1271
1980
1067
1413
у тому числі за рахунок
 
 
 
 
 
 
коштів
 
 
 
 
 
 
державного бюджету
723
930
715
901
700
842
місцевих бюджетів
152
-
153
-
152
-
центральних органів
 
 
 
 
 
 
виконавчої влади,
 
 
 
 
 
 
юридичних осіб
-
26
-
15
-
-
фізичних осіб
372
1092
403
1064
215
571

 

16.10. Випуск фахівців з вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями

 
 
 
2005
2006
2007
2008
Усього випущено ,
осіб
2752
3248
3450
3172
у тому числі
 
 
 
 
 
магістрів
 
151
201
208
237
спеціалістів
 
965
1189
1177
1124
бакалаврів
 
2
5
95
61
молодших спеціалістів
1634
1853
1970
1750

Без осіб, які продовжують навчання для здобуття більш високого освітньо-кваліфікованого рівня.

На початок 2008/09 навчального року увіз усіх рівнів акредитації працювало 502 педагогічних та 351 науково-педагогічних працівників. З них наукову ступень кандидата наук мають 202 особи, доктора наук - 37 особи, учене звання доцента - 154, професора - 37 осіб.

 

16.11. Підготовка аспірантів
 
 
2005
2006
2007
2008
Кількість установ,
 
 
 
 
що мають
 
 
 
 
аспірантуру
1
1
1
1
Кількість аспірантів
 
 
 
 
на кінець року
93
89
99
98
Прийнято
32
31
38
28
з відривом від
 
 
 
 
виробництва
22
20
29
21
без відриву від
 
 
 
 
виробництва
10
11
9
7
Підготовлено
20
24
22
29
з відривом від
 
 
 
 
виробництва
10
12
17
19
без відриву від
 
 
 
 
виробництва
10
12
5
10

 

16.12. Підготовка докторантів

 
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
Кількість установ, що мають докторантуру
 
1
 
2
 
1
 
Кількість докторантів на кінець року
 
1
 
1
 
-
-
Прийнято
 
-
 
-
 
-
-
Підготовлено
 
1
 
 
1