Населення

До наявного населення відноситься населення, яке знаходиться на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово проживаючих. До постійного населення - населення, яке постійно проживає на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх.

Міське й сільське населення. До міського населення відносяться особи, які проживають у міських поселеннях, до сільського - які проживають у сільській місцевості. Міські поселення - це населені пункти, що затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу.

До осіб у віці молоділому за працездатний відносяться діти віком до 16 років (від 0 до 15 років включно).

Особами в працездатному віці вважаються чоловіки, яким виповнилось від 16 до 59 років включно, та жінки, яким виповнилося від 16 до 54 років включно.

Особами у віці старілому за працездатний є чоловіки, яким виповнилося 60 років і більше, та жінки, яким виповнилося 55 років і більше.

Кількість пенсіонерів - це врахована загальна кількість пенсіонерів, незалежно від виду пенсій, яку вони отримують.

Дані про народження та смерті ґрунтуються на статистичній розробці актів про народження та актів про смерть, що заповнюються в органах реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до нормативних документів МОЗ України до 1 січня 2007р. реєстрації підлягали народжені живими або мертвими з вагою тіла 1000 г і більше (або якщо вага при народжені невідома, довжиною тіла 35 см і більше, або строком вагітності 28 тижнів і більше), включаючи народження з вагою тіла менше 1000 г при багатоплідних пологах, але строком вагітності 28 тижнів і більше. Всі новонароджені, які народилися з масою тіла від 500 до 999 г, також підлягали реєстрації, якщо вони прожили більше 168 годин (7 діб) після народження.

З 1 січня 2007р. реєстрації підлягають народжені живими або мертвими з масою тіла 500 г і більше (або якщо маса тіла при народжені невідома, з довжиною тіла 25 см і більше); народжені живими або мертвими з масою тіла менше 500 г при багатоплідних пологах, якщо термін вагітності становить 22 тижні і більше, плоди, що народилися живими        до        22-го        тижня        вагітності        (тобто        зростом менше ніж 25 см і масою тіла менше ніж 500 г) та прожили понад 7 повних діб (168 годин після народження) як живо народжені при передчасних пологах.

Природний приріст - різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

Загальний     коефіцієнт     народжуваності     й     смертності     -

відношення відповідно кількості народжених (живими) і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної кількості наявного населення. Розраховується на 1000 осіб.

Коефіцієнти смертності за віковими групами - відношення кількості померлих у даному віці за рік до середньорічної кількості осіб даного віку.

Демографічне навантаження - це узагальнююча кількісна характеристика вікової структури населення, яка показує навантаження на суспільство непродуктивним населенням.

Коефіцієнт смертності за причинами розраховується діленням кількості померлих від вказаних причин смерті на середньорічну чисельність наявного населення.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року - відношення кількості померлих у віці до 1 року до кількості народжених живими.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за причинами -

відношення кількості померлих у віці до 1 року від вказаних причин смерті до кількості народжених живими.

Загальний      коефіцієнт      шлюбності      та      розлучуваності

розраховується як відношення кількості зареєстрованих протягом календарного року шлюбів та розлучень до середньорічної чисельності наявного населення.

Сальдо міграції - різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.

Внутрішньорегіональна міграція - міграція населення, яка відбувається у межах одного регіону (області, міста, району).

Межрегіональна міграція - міграція населення з одного регіону (області) в інший у межах України.

Міждержавна міграція - вибуття населення за межі України або прибуття до України з інших країн.

12.1 Кількість населення

(на 1 січня)

 
 
2005
2006
2007
2008
2009
 
Наявне
 
 
 
 
Усе населення, тис.
256,4
254,7
253,6
252,7
252,0
міське населення
256,1
254,4
253,3
252,4
251,7
сільське населення
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
відсотків до всього населення
 
 
 
 
 
міське населення
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
сільське населення
0,1 Постійне
0,1
0,1
0,1
0,1
Усе населення, тис.
255,9
254,2
253,0
252,2
251,4
міське населення
255,5
253,8
252,7
251,9
251,1
сільське населення
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
відсотків до всього населення
 
 
 
 
 
міське населення
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
сільське населення
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Із загальної кількості населення, тис.
 
 
 
 
 
чоловіки
115,7
114,6
113,8
113,4
113,0
жінки
140,6
139,9
139,2
138,8
138,5
відсотків до всього населення
 
 
 
 
 
чоловіки
45,1
45,0
45,0
45,0
44,9
жінки
54,9
55,0
55,0
55,0
55,1
 

 

12.2 Кількість наявного населення з 1939 року1

1 Дані про населення наведено у 1959 та 1970 роках - за перепесом на 15 січня, у 1979 році - за переписом на 17 січня, у 1989 році - за переписом на 12 січня, у 2002 році - за переписом на 5 грудня 2001 року, у інші роки - на 1 січня.


12.3 Розподіл постійного населення за статтю та віком по м.Дніпродзержинську

(на 1 січня 2009 року, осіб)

 
Дані наведені по м.Дніпродзержинську, без урахування смт.Карнаухівка та сільської місцевості.
 
   

12.4 Розподіл постійного населення за статтю

(осіб)
 
 
2002і
2009і
На 1000 жінок припадає чоловіків
 
чоловіки     жінки
чоловіки
жінки
2002і
2009і
Дніпродзержинська
 
 
 
 
 
міська рада
118636     143099
112957
138479
829
816
м.Дніпродзержинськ
115539     139330
109840
134692
829
815
смт.Карнаухівка
2914         3555
2973
3609
820
824
с-ще Світле
183           214
144
178
855
809

За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року, у 2009 році - на 1 січня.

12.5. Розподіл постійного населення за віковими групами

(на 1 січня 2009 року)
 
 

Кількість населення, осіб

Відсотків до всього населення
 
усього
міське
сільське
усього
міське
сільське
Усе населення
251436
251114
322
100,0
100,0
100,0
у віці, років
 
 
 
 
 
 
до 1
2712
2712
0
ІД
ІД
-
1-4
9329
9324
5
3,7
3,7
1,5
5-9
8894
8894
0
3,5
3,5
-
10-14
9975
9959
16
4,0
4,0
5,0
15-19
15449
15426
23
20-24
20919
20902
17
8,3
8,3
5,3
25-29
21477
21452
25
8,5
8,5
7,8
30-34
19213
19195
18
7,6
7,6
5,6
35-39
18065
18049
16
7,2
7,2
5,0
40-44
17212
17187
25
6,9
6,9
7,8
45-49
20950
20920
30
8,3
8,3
9,3
50-54
19424
19397
27
7,7
7,7
8,4
55-59
17630
17602
28
7,0
7,0
8,7
60-64
10705
10682
23
4,3
4,3
65-69
1334
11305
29
4,5
4,5
9,0
70 і старше
28148
28108
40
11,2
11,2
12,4
Із загальної кількості
 
 
 
 
 
 
населення у віці
 
 
 
 
 
 
молодшому за працездатний
33560
33535
25
13,4
13,4
7,8
працездатному
157014
156823
191
62,5
62,5
59,3
старшому за працездатний
60540
60434
106
24,1
24,1
32,9

12.6 Демографічне навантаження на населення працездатного віку станом на початок року

(осіб)
 

 

12.7 Кількість пенсіонерів

(на 1 січня)

 
 
2006
2007
2008
2009
Усього, осіб
74874
74179
74410
73660
за віком
63210
63164
63266
63190
за інвалідністю
5786
5545
5625
5080
у разі втрати годувальника
3768
3624
3663
3666
за вислугу років
1077
1047
1046
1028
отримують соціальні пенсії
1033
799
803
688

Кількість пенсіонерів у розрахунку на

 
 
 
 
1000 населення
294
293
294
292

1 Наведено загальну кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду Баглійського, Дніпровського та Заводського районів м.Дніпродзержинська.

12.8. Розподіл населення по національності
(осіб)
 
 
19392
19592
19702
19792
19892
20012
Усенаселення
147961
201799
235650
257961
287453
261735
у тому числі
 
 
 
 
 
 
українці
110260
145228
172735
187796
208311
214759
росіяни
25978
45912
52799
60499
68357
41080
білоруси
3471
3752
3808
3796
3768
1883
молдовани
 
243
238
 
519
235
татари
 
193
169
 
293
236
євреї
4900
3470
3079
2521
2074
588
німці
320
316
318
 
405
189
поляки
1329
1163
947
787
363
Інші
 
 
 
 
 
 
національності
3032
1356
1341
2430
2939
2402

Дані наведені по м.Дніпродзержинську, без урахування смт.Карнаухівки та с-ща Світлого.

Дані про населення наведено у 1959 та 1970 роках - за перепесом на 15 січня, у 1979 році - за переписом на 17 січня, у 1989 році - за переписом на 12 січня, у 2001 році - за переписом на 5 грудня 2001 року, у інші роки - на 1 січня.

 

12.9. Кількість народжених, померлих та природний приріст населення

(осіб)
 
1990
1995
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Кількість народжених усього
3253
2204
1684
2187
2076
2474
2624
2734
Кількість померлих усього
3264
4661
4386
4364
4553
4431
4345
4206
Природний приріст населення усього
-11
-2451
-2702
-2177
-2477
-1957
-1721
-1472
Кількість померлих
 
 
 
 
 
 
 
 

дітей до 1 року

37
43
23
21
19
28
30
24

12.10. Загальний коефіцієнт народжуваності, смертності та природного приросту населення

(на 1000 наявного населення)

Роки
Кількість народжених

Кількість померлих

Природний приріст

1959
19,8
5,0
14,8
1960
20,3
4,6
15,7
1965
13,2
1970
14,4
6,8
7,6
1975
14,0
8,7
5,3
1979
14,9
10,0
4,9
1980
15,0
10,0
5,0
1985
15,4
10,9
4,5
1990
11,2
11,2
0,0
1995
7,6
16,2
-8,6
2000
6,3
16,4
-10,1
2001
6,8
16,2
-9,4
2002
7,2
16,1
-8,9
2003
7,9
16,1
-8,2
2004
8,5
17,0
-8,5
2005
17,8
-9,7
2006
9,7
17,4
-7,7
2007
10,4
17,2
-6,8
2008
10,8
16,7
-5,9

12.11. Розподіл народжених за статтю

________________________________________________________________________ (осіб)
 
 
Міські
поселення та сільська місцевість
 
обидві
статі
 
хлопчики
дівчатка
2000
 
 
1684                865
819
2001
 
 
1787                924
863
2002
 
 
1869                992
877
2003
 
 
2048               1034
1014
2004
 
 
2188               1126
1062
2005
 
 
2076               1066
1010
2006
 
 
2474               1262
1212
2007
 
 
2624               1351
1273
2008
 
 
2734
1396
1338

 

12.12. Смертність населення за віковими групами

 
 
2005
2006
2007
2008
 
Осіб
 
 
 
Усього померлих
4553
4431
4345
4206
у тому числі у віці
 
 
 
 

молодшому за працездатний

32
40
39
34
працездатного віку
1288
1234
1164
1166
старшому за працездатний
3233
3157
3142
3006

Відсотків до загальної кількості померлих

 
 
Усього померлих
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі у віці
 
 
 
 

молодшому за працездатний

0,7
0,9
0,9
0,8
працездатного віку
28,3
27,8
26,8
27,7
старшому за працездатний
71,0
71,3
72,3
71,5

 

12.13. Смертність населення за основними причинами

 
 
2005
2006
2007
2008
 
Осіб
 
 
 
Усього померлих
4553
4431
4345
4206
у тому числі від
 
 
 
 
деяких інфекційних та
 
 
 
 
паразитарних хвороб
66
71
83
95
новоутворень
687
652
642
630
хвороб системи кровообігу
2741
2675
2715
2599
хвороб органів дихання
152
145
143
129
хвороб органів травлення
272
279
240
235
зовнішніх причин
439
434
379
368
на
1000 наявного
населення
 
 
Усього померлих
17,9
17,4
17,2
16,7
у тому числі від
 
 
 
 
деяких інфекційних та
 
 
 
 
паразитарних хвороб
о,з
о,з
о,з
0,4
новоутворень
2,7
2,6
2,5
2,5
хвороб системи кровообігу
10,8
10,5
10,7
10,3
хвороб органів дихання
0,6
0,6
0,6
0,5
хвороб органів травлення
ІД
ІД
0,9
0,9
зовнішніх причин
1,7
1,7
1,5
1,5

12.14. Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року

12.15. Смертність дітей у віці до 1 року за основними причинами

 
 
 
2005
 
2006
2007
2008
 
Осіб
 
 
 
 
 
Усього померлих
 
 
19
28
ЗО
24
у тому числі від
 
 
 
 
 
 
деяких інфекційних та паразитарних хвороб
 
 
-
1
1
1
хвороб нервової системи
 
 
1
2
2
-
хвороб органів дихання
 
 
-
-
-
-
хвороб органів травлення
 
 
-
-
-
-
окремих станів, що виникають у
 
 
 
 
 
 
перинатальному періоді
 
 
8
13
18
19
природжених вад розвитку, деформацій та
 
 
 
 
 
 
хромосомних аномалій
 
 
6
9
6
3
зовнішніх причин
 
 
2
1
2
-
На 1000 народжених живими
Усього померлих
 
 
9,2
11,3
11,4
8,8
у тому числі від
 
 
 
 
 
 
деяких інфекційних та паразитарних хвороб
 
 
-
0,4
0,4
0,4
хвороб нервової системи
 
 
0,5
0,8
0,8
-
хвороб органів дихання
 
 
хвороб органів травлення
 
 
окремих станів, що виникають у
 
 
 
 
 
 
перинатальному періоді
 
 
3,9
5,3
6,9
6,9
природжених вад розвитку, деформацій та
 
 
 
 
 
 
хромосомних аномалій
 
 
2,9
3,6
2,3
ІД
зовнішніх причин
 
 
1,0
0,4
0,8
-

12.16. Смертність населення від деяких зовнішніх причин

 
 
2005
2006
2007
2008
Осіб
 
 
 
 
Усього померлих
439
434
379
368
у тому числі від
 
 
 
 
транспортних нещасних випадків
37
54
44
37
випадкового утоплення та занурення у воду
16
17
26
12
нещасних випадків, пов'язаних із дією природних факторів
27
35
29
27
випадкових отруєнь, спричинених отруйними речовинами
74
73
62
69
з них від випадкового отруєння та дії алкоголю
55
57
45
54
навмисне самоушкодження
70
64
65
63
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
34
47
44
33
На 1000 наявного населення
 
 
 
Усього померлих
1,7
1.7
1.5
1.5
у тому числі від
 
 
 
 
транспортних нещасних випадків
0,1
0,2
0,1
0,1
випадкового утоплення та занурення у воду
0,1
0,1
0,1
0,1
нещасних випадків, пов'язаних із дією природних факторів
0,1
0,1
0,1
0,1
випадкових отруєнь, спричинених отруйними речовинами
0,3
0,3
0,2
0,3
з них від випадкового отруєння та дії алкоголю
0,2
0,2
0,2
0,2
навмисне самоушкодження
0,3
0,3
0,3
0,3
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
0,1
0,2
0,2
0,1

 

12.17 Динаміка кількості шлюбів і розлучень за 1988-2008 рр.

 
(одиниць)12.18 Загальний коефіцієнт шлюбності та розлучуваності

(на 1000 наявного населення)

 
 
1990
1995
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Кількість
 
 
 
 
 
 
 
 
зареєстрованих
шлюбів
Кількість
10,3
7,9
4,9
5,6
8,4
10,3
7,3
зареєстрованих розлучень
5,4
4,7
4,9
4,5
5,2
4,7
4,8

 

12.19 Міграція населення

(осіб)
 
 
1991
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Прибуло
8553
3788
2997
3067
2885
3161
3639
3538
3513
3764
3259
Вибуло
7300
4991
3727
3524
2903
3432
3032
2779
2680
2896
2538
Сальдо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
міграції
1253
-1203
-730
-457
-18
-271
607
759
833
868
721

12.20 Основні напрямки міграції населення у 2008 році

 
 
 
Осіб
 
На 1000
наявного населення
 
число
число
сальдо
число
число
сальдо
 
прибулих
вибулих
міграції
прибулих
вибулих
міграції
Усі напрямки міграції
3259
2538
721
12,9
ю,і
2,8
у тому числі
 
 
 
 
 
 
внутрішньо
 
 
 
 
 
 
регіональна міграція
2375
1827
548
9,4
7,2
2,2
міжрегіональна міграція
702
598
104
2,8
2,4
0,4
міждержавна міграція
182
113
69
0,7
0,4
0,2
у тому числі країни СНД
162
78
84
0,6
о,з
о,з
інші країни
20
35
-15
ОД
ОД
0,0