Матеріально-енергетичні ресурси

Основні засоби - одна із складових національного багатства країни. До них належать земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, багаторічні насадження, робоча та продуктивна худоба та ін.

До основних засобів включаються основні засоби державних, колективних, комунальних, громадських підприємств і організацій, фонди інших держав та міжнародних організацій, а також основні засоби, що перебувають в особистій власності населення (житлові будинки, господарські будівлі, багаторічні насадження, робоча та продуктивна худоба ).

Фактична вартість основних засобів наведені з урахуванням проведення індексацій.

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (вугілля кам'яне, газ природний, кокс та напівкокс з вугілля кам'яного, бензин моторний, газойлі, пропан і бутан скраплений та інші) на виробничі та комунально-побутові потреби визначається як сума даних підприємств щодо витрат цих ресурсів на перетворення в інші види палива та енергії, для неенергетичних цілей (як сировина, матеріал), на кінцеве споживання, а також їхніх втрат при розподілі, транспортуванні та зберіганні, незалежно від джерел надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина).

Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії включають витрати палива, теплової та електричної енергії на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва, на допоміжні потреби виробництва (загальновиробничі цехові та заводські витрати на опалення, вентиляцію, освітлення та ін.), а також технічно неминучі втрати енергії в перетворювачах, теплових та електричних мережах підприємств, віднесені на виробництво даної продукції (робіт, послуг). Питомі витрати розраховуються як відношення фактичних загальних витрат палива або енергії на виробництво даного виду продукції (роботи) до загальної кількості виробленої продукції (виконаної роботи). Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії розробляються на виробництво одиниці готової продукції і розраховуються на підставі даних підприємств.

Облік палива та енергії здійснюється в натуральних одиницях виміру: тоннах, тис. м , м щільних, тис. кВт#год, Гкал. Для визначення загальних обсягів використання палива, а також частки окремих видів палива в загальному обсязі, всі види палива перераховуються з натуральних значень в умовні за вугільним еквівалентом (7000 ккал/кг).

3.1. Основні засоби, включаючи вартість довгострокових біологічних активів тваринництва і рослинництва та інвестиційної нерухомості, за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах; на кінець року; млн.грн.)
 
 
2004
2005
2006
2007
     2008
Усього1
10640
11106
11419
13152
14581

Сільське господарство, мисливство, лісове

 
 
 
 
 
господарство
861
1096
1112
1125
1149

сільське господарство, мисливство та

 
 
 
 
 
пов'язані з ними послуги
860
1093
1109
1122
1146

лісове господарство та пов'язані з

 
 
 
 
 
ним послуги
1
3
3
3
4
Рибальство, рибництво
0
0
0
0
0
Промисловість
5441
5583
5609
6041
6557
добувна промисловість
3
4
5
6
7
переробна промисловість
4727
4945
4955
5336
5761
виробництво та розподілення
 
 
 
 
 
електроенергії, газу та води
711
634
649
699
789
Будівництво
81
40
38
62
49

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

 
 
 
 
 

виробів та предметів особистого вжитку

72
72
58
65
126

Діяльність готелів та ресторанів

74
72
84
143
161
Діяльність транспорту і зв'язку
152
172
185
195
252
Фінансова діяльність
5
8
6
14
13

Операції з нерухомим майном, оренда,

 
 
 
 
 

інжиніринг та надання послуг підприємцям

3233
3304
3418
4330
5069
Державне управління
169
60
63
69
78
Освіта
199
219
208
344
352

Охорона здоров'я та надання соціальної

 
 
 
 
 
допомоги
134
141
146
155
161

Надання комунальних та індивідуальних

 
 
 
 
 

послуг; діяльність у сфері культури та

 
 
 
 
 
спорту
72
152
154
167
184

1 Включаючи вартість земельних ділянок, нерозподілену за видами економічної діяльності, з 2008 року - включаючи вартість земельних ділянок, тварин та інвестиційну нерухомість, нерозподілену за видами економічної діяльності.

3.2. Введення в дію нових основних засобів, включаючи вартість

довгострокових біологічних активів тваринництва і рослинництва та інвестиційної нерухомості, за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах: на кінець року; млн.грн.)
 
2004
2005
2006
2007
     2008
Усього1
152
230
186
321
376

Сільське господарство, мисливство, лісове

 
 
 
 
 
господарство
1
3
7
8
4

сільське господарство, мисливство та

 
 
 
 
 
пов'язані з ними послуги
1
3
7
8
3

лісове господарство та пов'язані з

 
 
 
 
 
ним послуги
0
0
03
0
1
Рибальство, рибництво
0
0
0
0
0
Промисловість
115
164
146
253
260
добувна промисловість
0
1
0
0
1
переробна промисловість
89
153
137
216
190
виробництво та розподілення
 
 
 
 
 
електроенергії, газу та води
26
10
9
37
69
Будівництво
3
7
1
10
3

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

 
 
 
 
 

виробів та предметів особистого вжитку

8
16
5
8
68

Діяльність готелів та ресторанів

3
1
2
3
7
Діяльність транспорту і зв'язку
4
2
3
7
4
Фінансова діяльність
1
1
1
1
1

Операції з нерухомим майном, оренда,

 
 
 
 
 

інжиніринг та надання послуг підприємцям

3
24
8
6
10
Державне управління
3
2
1
3
2
Освіта
7
3
4
5
6

Охорона здоров'я та надання соціальної

 
 
 
 
 
допомоги
3
4
3
7
8

Надання комунальних та індивіду- альних

 
 
 
 
 

послуг; діяльність у сфері культури та

 
 
 
 
 
спорту
1
3
5
10
3
Див. виноску до табл.6.1.

3.3. Ступінь зносу основних засобів, включаючи вартість довгострокових біологічних активів тваринництва і рослинництва та інвестиційної нерухомості, за видами економічної діяльності

(відсотків)
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
Усього1
57,7
60,0
61,6
61,1
63,1

Сільське господарство, мисливство, лісове

 
 
 
 
 
господарство
61,8
71,3
74,7
77,9
80,3
Рибальство, рибництво
16,6
44,6
34,8
35,2
29,8
Промисловість
61,9
61,7
61,6
58,8
57,1
добувна промисловість
31,6
38,5
32,1
30,0
33,3
переробна промисловість
61,6
61,2
60,9
58,0
56,1
виробництво та розподілення
 
 
 
 
 

електроенергії, газу та води

63,9
65,8
67,6
65,9
64,6
Будівництво
35,4
45,8
40,0
25,6
45,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових

 
 
 
 
 

виробів та предметів особистого вжитку

31,2
28,5
33,7
32,1
17,7
Діяльність готелів та ресторанів
40,6
45,6
45,7
51,6
54,8
Діяльність транспорту і зв'язку
57,4
55,0
56,1
57,1
54,6
Фінансова діяльність
34,0
33,0
44,7
30,9
37,2

Операції з нерухомим майном, оренда,

 
 
 
 
 

інжиніринг та надання послуг підприємцям

51Д
55,0
58,8
61,6
69,0
Державне управління
64,3
58,1
61,2
64,5
64,9
Освіта
56,8
61Д
64,0
61,5
67,7

Охорона здоров'я та надання соціальної

 
 
 
 
 
допомоги
52,7
56,1
57,6
61,0
62,2

Надання комунальних та індивіду- альних

 
 
 
 
 

послуг; діяльність у сфері культури та

 
 
 
 
 
спорту
50,1
58,4
58,4
55,5
54,3

 1 Див. виноску до табл.3.1.

 

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

3.4. Використання паливно-енергетичних ресурсів на виробничо-експлуатаційні потреби

 
 
2004
2005і
2006і
2007і
       2008
Паливо котельно-пічне, тис.т
 
 
 
 
 
умовного палива
4654
4442
4792
4866
4390
Теплоенергія, тис.Гкал
2588
2483
2542
2490
2353
Електроенергія, млн. кВт»год
2300
2271
2152
2246
2169

Використання паливно-енергетичних ресурсів на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби.

3.5. Споживання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

 
 
2004
2005
2006
2007
     2008
Усього, тис.т умовного палива
6401,3
5713,3
6228,5
6091,0
5669,8
вугілля кам'яне, тис.т
2691,5
2350,2
2364,0
1949,4
1817,9
газ природний, млн.м
1602,6
1546,8
1502,8
1429,8
1292,0
бензин моторний , тис.т
6,9
10,9
17,8
31,4
25,9

газойлі (паливо дизельне)1, тис.т

16,8
17,9
22,0
29,7
24,8
кокс та напівкокс, тис.т
1641,1
1435,7
1715,7
1953,2
1863,0
доменний газ, млн.м
4602,1
4363,8
4830,6
5139,7
4545,6
кам'яновугільний газ, млн.м
737,4
623,4
659,8
602,5
536,7

З урахуванням обсягів продажу населенню через автозаправні станції.

 

3.6. Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за напрямками споживання у 2008 році

 
 
 
Викорис­тано
 
У тому числі
 
 
на пере­творення
в інші види
палива та енергії

на власне спожива­ння енер­гетичним сектором

для не-
енерге-
тичних
цілей
кінцеве спожи­вання
Усього, тис.т умовного
 
 
 
 
палива
5669,8
2422,1
158,1          556,9
2532,7
вугілля кам'яне, тис.т
1817,9
1704,1
-
113,8
газ природний, млн.м
1292,0
256,8
481,2
554,0
бензин моторний, тис.т
5,6
-
-
5,6
газойлі (паливо дизельне),
 
 
 
 
тис.т
18,3
                 —
18,3
кокс та напівкокс, тис.т
1863,0
673,8
-
1189,2
доменний газ, млн.м
4545,6
508,0
-
4037,6
кам'яновугільний газ,
 
 
 
 
млн.м
536,7
211,3
276,9
-
48,5

 

 

3.7. Залишки і витрати основних видів матеріальних ресурсів

 
 
 
 
Залишки у
 
Витрачено за рік

споживачів та постачальників на

 
 
 
1 січня
 
2007
2008
2008
             2009

Труби великого і малого діаметрів, профілі

 
 
 
 

пустотілі з металів чорних, тис.т.

12,9
4,2
6,2

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи

 
 
 
 
сталі, тис.т
2,0
з,з
0,9
1,3

Алюміній необроблений нелегований

 
 
 
 
первинний, т
1869,9
2393,6
0,2
97,4

Алюміній необроблений нелегований

 
 
 
 
вторинний, т
3947,1
2656,8
104,8
66,6
Цинк необроблений, т
0,9
0,9
0,2
0,2

Шини для вантажних автомобілів та

 
 
 
 
автобусів нові, тис.шт.
2,2
1,7
о,з
0,2

Шини для легкових автомобілів нові, тис.шт.

1,0
0,7
ОД
1,9

Деревина, уздовж розпиляна чи розколота

 
 
 
 
завтовшки більше 6 мм, тис.м
1,5
0,9
ОД
ОД

Плити деревоволокнисті та аналогічні з

 
 
 
 

деревини та матеріалів дерев'янистих тис.

 
 
 
 
умовних м
2,3
1,0
0,2
0,5

Портландцемент, цемент глиноземний,

 
 
 
 

шлаковий без клінкерний та аналогічні

 
 
 
 
гідравлічні цементи, тис.т.
14,2
19,1
0,5
0,2

Скло виливне, прокатне, видувне чи тягнуте,

 
 
 
 
листове чи профільоване, тис.м
20,8
27,8
13,6
п,о

Скло-флоат і скло з шліфованою поверхнею

 
 
 
 
листове, тис.м
22,5
16,2
0,5
0

Лісоматеріали хвойних порід, тис.м

1,3
1,2
о,з
о,з

Шпали дерев'яні для залізничних чи

 
 
 
 

трамвайних колій непросочені, тис.м

1,3
1,2
0,5
0,4
Кислота сірчана, тис.т
112,9
121,9
10,2
6,8

Гідроксид натрію (сода каустична), тис.т

2,2
2,0
0,4
0,2
Аміак синтетичний, тис.т
11Д
12,2
ІД
0

Поліпропілен (полімери пропілену або

 
 
 
 

олефінів інших у первинних формах, тис.т

1,6
ОД
0

Пестициди та інші агрохімічні продукти,

 
 
 
 
тис.т
5,3
6,0
0,6
0,8

Фарби та лаки на основі полімерів, тис.т

2,2
0,7
1,4

Стрічки конвеєрні, гумові, тис.м

7,9
7,7
6,4
7,7

Трубки, труби, рукава, шланги та фітінги

 
 
 
 
жорсткі пластмасові, т
2,2
0,8
1,2

Елементи конструкцій збірні для житлового

 
 
 
 

та цивільного будівництва з цементу, бетону

 
 
 
 
чи штучного каменю, тис.м
4,0
1,9
2,2
2,9
Бетон товарний, тис.т
32,5
п,о
0
0
Чавун переробний, тис.т
3446,5
107,4
8,4
2,9
Феросплави, тис.т
39,3
34,6
1,6
1,2

Прокат плоский гарячекатаний із сталі

 
 
 
 

нелегованої (вуглецевої) та легованої (крім

 
 
 
 

нержавіючої та швидкорізальної), тис.т

75,3
25,0
7,6
9,6

Прокат плоский і вироби листові,

 
 
 
 

холоднокатані з покриттям із сталі

 
 
 
 

нелегованої та нелегованої, тис.т

4,7
0,6
0,7

Прутки, кутки і профілі гарячекатані із сталі

 
 
 
 
нелегованої та легованої, тис.т
115,8
96,1
5,9
7,9

Профілі високо сортові висотою не менше

 
 
 
 

80 мм гарячекатані із сталі нелегованої, тис.т

12,9
10,8
3,0
3,5

Труби холодно тягнуті чи холоднокатані

 
 
 
 

круглого перерізу із сталі нелегованої, тис.т

1,8
2,6
0,5
0,8
Свинець необроблений, т
1,9
1,3
0,9
0,5
Олово необроблене, т
4,0
3,5
1,0
0,4

Напівфабрикати з свинцю, цинку та олова чи

 
 
 
 
їх сплавів, т
0
10,7
0
7,0

Прутки, стерні і профілі із міді, крім

 
 
 
 

стержнів і прутків, отриманих методом

 
 
 
 

лиття або спікання, заготовок для

 
 
 
 
виробництва дроту, т
13,3
8,6
8,3
Дріт з міді, т
348,6
591,9
18,6
36,6

Плити, листи, штаба і стрічка з міді і сплавів

 
 
 
 

мідних завтовшки більше 0,15 мм, крім

 
 
 
 
листа просіяно-витяжного, штаби
 
 
 
 
електроізольовані, т
46,3
17,8
11,6
6,9

Лінолеум та покриття підлогові на

 
 
 
 
текстильній основі, тис.м
14,9
11,8
1,9
2,2

 

3.8. Використання вторинної сировини

(тис.т)
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
Брухт і відходи чорних металів
867,9
859,0
910,5
904,6
736,4

Брухт і відходи кольорових металів

2732,3
4801,6
4933,5
4509,3
3946,2
Суміші фермові відпрацьовані
0,9
1,3
ІД
1,6
ЗД
Шлаки виробництв
 
 
 
 
 
доменного
310,3
393,2
157,8
47,5
66,1
сталеплавильного
60,0
254,3
272,4
252,0
249,8

Зола і золошлакові відходи теплових

 
 
 
 
 

електростанцій та інших спалювальних

 
 
 
 
 
установок
од
ОД
ОД
ОД
ОД
Відходи
 
 
 
 
 
деревини, тис.м щільних
0,4
о,з
0,4
0,5
0,4
з них тирса, тис.м
0,2
0,2
о,з
о,з
0,4
залізовмісні
605,8
552,3
446,4
469,1
378,1
вапнякові
99,5
112,6
81,4
83,9
-
будівельного виробництва, тис.м
о,з
ОД
0
ОД

ОД

 

3.9. Утворення та використання вторинної сировини і відходів виробництва

 
 
 
 
 
 
 
 

Частка вторинної

 
Утворено, тис. т
Рівень
використання
вторинної сировини
в обсязі знов утвореної, відсотків
сировини
видаленої,
знешкодженої та
забороненої, в
обсязі знов
утвореної,
 
 
 
 
 
 
 
відсотків
 
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008

Матеріали текстильні

 
 
 
 
 
 
 
вторинні
0
0,1
0,1
-
-
-

100,0      72,4    56,9

Шини зношені
ОД
0,1
0,1
-
-
-
7,0

Суміші формовані

 
 
 
 
 
 
 
відпрацьовані
3,9
5,5
13,2
29,0
29,1
23,5
-         -
Брухт і відходи
 
 
 
 
 
 
 
чорних металів
453,2
487,9
424,3
200,9
185,4
173,5
-         -
Брухт і відходи
 
 
 
 
 
 
 

кольорових металів

541,3
556,3
507,8
944,4
810,7
777,2
-         -

Шлаки виробництв

 
 
 
 
 
 
 
доменного
1558,3
1466,0
1296,3
10,1
3,2
-         -
сталеплавильного
660,2
680,5
584,5
41,3
37,0
42,7
-         -
ливарного
3,3
4,5
5,6
0,6
7,3
0,1
-         -

Зола та золошлакові

 
 
 
 
 
 
 
відходи теплових
 
 
 
 
 
 
 

електростанцій та

 
 
 
 
 
 
 

інших спалювальних

 
 
 
 
 
 
 
установок
0,1
0,1
0,1
100,0
100,0
63,0
-         -
Відходи
 
 
 
 
 
 
 

паперу та картону

0,9
0,9
1,0
0,1
-
-
-         -
деревини,тис. м
 
 
 
 
 
 
 
щільних
0,6
0,7
0,6
75,2
76,1
65,1
0,5         0,6       1,2
залізовмісні
444,4
390,7
311,5
100,5
120,1
121,4
-         -
гумові
0
0,1
0,1
9,5
35,1
48,5
4,8            -     10,3
тверді побутові
8,6
6,7
5,8
-
-
-

9,2       17,5    20,1

графітовмісні
0,3
0,2
0,2
8,8
-
-
-         -
вапнякові
81,4
83,9
0
100,0
100,0
-
-         -
будівельного
 
 
 
 
 
 
 
виробництва
0,1
0,1
-
63,1
122,0
-
-
-
-

 

3.10. Питомі витрати енергоресурсів на окремі види продукції (робіт)

 
 
Паливо в
умовному
обчисленні, кг
Теплоенергія, Мкал
Електроенергія, кВт»год
 
2007
2008
2007
2008
2007
2008

Відпуск електроенергії,

 
 
 
 

виробленої ТЕЦ загального

 
 
 
 

користування, тис. кВт»год

266,5         260,9
-
-
-

Відпуск електроенергії,

 
 
 
 
виробленої ТЕЦ-
 
 
 
 

блокстенціями, тис. кВт»год

277,3         278,9
-
-
-

Відпуск телоенергії, вироб-

 
 
 
 

леної електростанціями,

 
 
 
 
Гкал
177,1          178,9
-
-
-
Відпуск тепло енергії,
 
 
 
 

виробленої котельними, Гкал

151,8          155,9
-
24,5
24,8

Виробництво концентратів

 
 
 
 
залізорудних
 
 
 
 
агломерованих, т
50,6           48,6
1,4              1,8
27,1
27,6

Виробництво кисню, тис.м

-
-
650,4
653,7

Виробництво зливків з сталі

 
 
 
 
кисневоконверторної
 
 
 
 
вуглецевої, т
4,0             4,6
-
26,7
30,0

Виробництво напівфабрика-

 
 
 
 

тів з сталі вуглецевої прямо-

 
 
 
 

кутного поперечного пере-

 
 
 
 

різу, катаних чи отриманих

 
 
 
 

безперервним литтям, т

32,7           36,5
7,4              8,8
27,8
27,0

Виробництво напівфабрика-

 
 
 
 

тів з сталі вуглецевої кругло-

 
 
 
 
го та багатокутного попере-
 
 
 
 

чного перерізу, катаних чи

 
 
 
 

отриманих безперервним

 
 
 
 
литтям, т
86,1            87,9
5,7              6,8
30,6
34,5
Виробництво чавуну
 
 
 
 
переробного, т
581,7         586,1
62,8            63,2
5,4
7,9
Гранули та порошки з
 
 
 
 
чавуну переробного і
 
 
 
 
дзеркального, металів
 
 
 
 
чорних, т
-
-
2,5
4,4

Електросталь вуглецева для

 
 
 
 
лиття, т
-
-
844,5
868,4

Виробництво дроту із сталі, т

-
56,0           49,8
148,5
148,3

Виробництво профілів вели-

 
 
 
 

косортованих з вуглецевої

 
 
 
 
сталі, т
75,1
75,5
33,5
48,0
76,9
78,7
 
 
Паливо в
умовному
обчисленні, кг
Теплоенергія, Мкал
Електроенергія, кВт»год
 
2007
2008
2007
2008
2007
2008

Виробництво труб великого і

 
 
 
 
 

малого діаметрів; профілів

 
 
 
 
 

пустотілих з металів чорних,

 
 
 
 
 
т
-
-
-
25,3
25,3

Вироби з металів чорних,

 
 
 
 
 

виготовлених куванням, т

 
 
 
 
 
н.в.і.у.
1073,0         793,3
-
-
65,5
78,4

Вироби з металів чорних,

 
 
 
 
 

виготовлених штампуванням,

 
 
 
 
 
т н.в.і.у.
977,2         679,8
-
-
109,3
92,9
Виробництво аміаку
 
 
 
 
 
синтетичного, т
-
210,0
210,0
212,0
212,0

Виробництво коксу з вугілля

 
 
 
 
 
кам'яного, отриманого
 
 
 
 
 

шляхом карбонізації при

 
 
 
 
 

високій температурі вугілля

 
 
 
 
 
коксового, т
-
378,4
381,2
63,1
65,6

Виробництво феросплавів, т

-
-
-
1048,9
989,1

Виробництво гідроксиду

 
 
 
 
 

натрію (соди каустичної), т

-
3838,7
4303,0
3356,0
3459,0
Сечовина, т
-
1420,4
1420,4
504,9
504,9

Кислота азотна, кислоти

 
 
 
 
 

сульфоазотні (суміші кислот

 
 
 
 
 
азотної та сірчаної), т
111,6          137,3
-
-
117,4
116,1

Добрива азотні мінеральні чи

 
 
 
 
 
хімічні, т
156,7          156,7
1367,9
1367,9
306,3
306,3
Азот, тис. м
-
48,9
48,9
403,4
403,4
Вуглеводні циклічні, т
-
2632,5
2635,8
20,4
24,0
Виробництво вапна, т
209,1          214,2
-
-
68,8
74,9

Суміші бітумінозні, основані

 
 
 
 
 

на асфальту природному,

 
 
 
 
 

бітуму нафтовому, смолах

 
 
 
 
 

мінеральних або пеку смол

 
 
 
 
 
мінеральних, т
15,0            17,1
-
-
8,1
8,1
Вироби з асфальту або
 
 
 
 
 

аналогічного матеріалу в

 
 
 
 
 
рулонах, тис.м
-
899,1
899,1
167,9
140,0
Смоли термопластичні
 
 
 
 
 

(пластмаси інші в первинних

 
 
 
 
 
формах), т
25,0
25,0
9165,0
7720,1
1901,0
1827,1
 
 
Паливо в
умовному
обчисленні, кг
Теплоенергія, Мкал
Електроенергія, кВт»год
 
2007
2008
2007
2008
2007
2008

Алюміній необроблений, т

-
-
687,1
504,0
Аргон газоподібний, рідкий
 
 
 
 
та твердий, тис.м
-                -
-                -
3,0
3,0
Виробництво виробів
 
 
 
 
хлібобулочних, т
239,0         239,0
-
579,4
579,4
Борошно пшеничне чи
 
 
 
 
пшенично-житнє,т
-
-
149,8
156,1

Виробництво тортів і виробів

 
 
 
 

кондитерських; виробів

 
 
 
 
хлібобулочних інших з
 
 
 
 

додаванням підсолоджуючи

 
 
 
 
речовин, т
402,1          402,1
-                -
1000,0
1000,0

Вироби кондитерські з цукру

 
 
 
 

(включаючи білий шоколад)

 
 
 
 
без вмісту какао, т
-
1706,9        1706,7
552,9
548,1

Виробництво пряників і

 
 
 
 

виробів аналогічних; печива

 
 
 
 
солодкого; вафель, т
403,2         403,2
1666,7        1666,7
459,2
459,2

Виробництво олії: соєвої,

 
 
 
 
арахісової, оливкової,
 
 
 
 

сафлорової, бавовняної,

 
 
 
 
ріпакової, гірчичної,
 
 
 
 

свиріпової, нерафінованої та

 
 
 
 
без зміни їх хімічного
 
 
 
 
складу, т
-
-
333,3
333,3

Діяльність трамвайного

 
 
 
 

транспорту, тис.ткм (брутто)

-
-
136,8
133,5

Послуги з розподілу води,

 
 
 
 
тис.м
-
-
162,3
146,9

Розведення птиці свійської,

 
 
 
 
голів
-
-
2,8
4,0

Вода стічна очищена, тис.м

-
-
215,2
212,8
Збирання і оброблення
 
 
 
 
стічних вод, тис.м
-
-
-
-
280,7
271,4